ForsidenMagasinetStartupSlik kan et pilotprosjekt løfte produktutviklingen

Startup: Slik kan du løfte produktutviklingen

Med et pilotprosjekt får du verdifull innsikt og en tydelig retning. Her er rådene du trenger  for å unngå fallgruvene.

Med utviklingstakten i dagens samfunn, er det få ting det settes like høye krav til som kontinuerlig produktutvikling. Å utvikle nye produkter er komplisert og tidkrevende, men hvis du legger opp til pilotprosjekter, kan du fort redusere investeringene i utviklingen din – både økonomisk og tidsmessig.

– Det er rett og slett en måte å redusere risikoen på – både økonomisk og kompetansemessig, forteller Kenny Hognestad. Han er produktutvikler i Telia Next og har lang erfaring med bruk av pilotprosjekter i praksis.

Noe av det aller viktigste mener han er at du har noen klare og tydelige hypoteser du vil teste før du setter i gang.

– For en ny tjeneste kan det være ting som at løsningen vil fungere på flere teknologier, at kundene er interessert i tjenesten og vil betale for den eller at man har kundeservicen som klarer å håndtere det man har lagt opp til, forteller han.

Hognestad pilotprosjekt Telia.jpg

Kenny Hognestad i Telia Next.

Ikke nødvendigvis større scope

Noen vil nok i utgangspunktet være bekymret for at et pilotprosjekt vil avdekke så mange ting at prosjektet vil vokse voldsomt etter piloten. Det er imidlertid langt fra sikkert, forteller Hognestad.

– Da vi skulle utvikle en helt ny tjenestemodell for mobilutstyr til bedrifter, trengte vi å teste en del hypoteser raskt. Noe av det viktigste var å finne ut hvilket innhold de ønsket i tjenesten og hva det faktisk var betalingsvilje for, sier han.

Ved å lage en pilot hvor de inviterte 10 potensielle kunder i første omgang (senere ble den utvidet til 25 brukere) fikk de raskt mye innsikt slik at de kunne gå videre og bygge en såkalt MVP (Minimum Viable Product) som ble rullet ut til flere.

– Piloten ga oss mye innsikt om hvordan kundene skulle ønske tjenesten var – helt fra de ble oppmerksomme på at den fantes, til de ble ambassadører for tjenesten. Vi ønsket å gi kundene en best mulig reise mellom der, og lage en tjeneste som fungerte bekymringsfritt og ga god forretningsverdi for kunden, sier han.

I dette tilfellet ønsket kundene seg faktisk en enklere versjon enn det teamet bak så for seg i utgangspunktet.

– Vi fant ut at det både var et større potensial enn vi trodde, og ikke minst kunne vi gjøre produktet mer digitalt enn vi trodde. Dermed ble MVP-en mindre da vi rullet den ut, forteller Hognestad.

Voluto komposittdel

Startupen Voluto, som lager kraftstasjoner, har et pilotprosjekt med Kristiansand kommune. 

– Ikke bruk det som en skinnprosess

Et av de viktigste rådene hans er: Behandle pilotprosjekter som det de er – pilotprosjekter som skal teste spesifikke hypoteser!

– Noen ganger har jeg opplevd at det brukes som en snikinnføring av noe. Man har ikke forankret beslutningen om å utvikle noe, men kaller det en pilot for å komme i gang. Da blir det en skinnprosess som ikke har samme verdi som en faktisk pilot, advarer han.

Ærlighet er også viktig i en prosess. Målet er tross alt å teste og finne ut hva som fungerer – og hva som ikke fungerer.

– Lar man det gå for mye prestisje i at man skal finne spesifikke ting, går man glipp av hele hensikten. Konsekvensen kan bli at du lurer seg selv og at bedriften bruker ressurser på feil initiativer – og du undergraver også egen troverdighet på lang sikt. Du må være åpen for det som dukker opp – også om du ikke liker svarene, forklarer han.

Du skal med andre ord ha fokus på innsikten som kommer ut av å gjennomføre en pilot – ikke blindt bruke den til å lete etter bevis for intuisjonen du allerede har.

– Jeg er nok ikke den eneste som har måttet svelge kameler basert på innsikt vi har fått gjennom pilotprosjekter med kunder, sier han.

For å unngå disse fallgruvene, mener Hognestad det er viktig å skille pilotene fra andre prosjekter og sørge for at hele prosessen er transparent.

– Vær ærlig på at det er en pilot, vær ærlig på hva dere vil lære og vær ærlig på hva dere faktisk lærer, avslutter han.

Var denne siden nyttig?