Koronakrisen har tvunget fram nye løsninger og skapt et teknologisprang i samfunnet. Slik påvirker startupene utviklingen.  Bilde av startupen LearnLinks løsning for fjernundervisning.

Disse startupene pusher verden videre 

Koronakrisen har tvunget fram nye løsninger og skapt et teknologisprang i samfunnet. Slik påvirker startupene utviklingen. 

Da tiltakene mot koronaviruset ble innført i Norge 13. mars, fikk hele samfunnet sjokk. Skoler ble stengt, folk ble permittert, og de som ikke ble permittert måtte jobbe hjemmefra. 

– Konsekvensene er dramatiske, men også interessante, sier Bjørn Christensen, investor og investeringsrådgiver i Startup Norway. 

Mange startups ble, i likhet med andre bedrifter, hardt rammet. 

– De som for eksempel skulle i gang med produksjon og distribusjon av produktet sitt i Kina i januar, de fikk problemer. 

Men for noen bø krisen på økt etterspørsel og lange arbeidsdager. 

Teknologispranget Christensen.jpg

Bjørn Christensen i Startup Norway. 

– Mange av de som driver nettbaserte tjenester, eller driver med noe som kan snus til å bli nettbasert, har opplevd en stor boost, sier Christensen.   

Fjernundervisning tar av 

Ett eksempel er undervisning. Når man ikke lenger kan møtes fysisk, da må man ty til digitale løsninger. Og da ble det stor etterspørsel etter kompetansen og verktøyene til LearnLink, en av startupene i mentorprogrammet Telia Startup. 

– Vi er blitt kastet inn i digitalisering som krever at mange må ta til seg ny kompetanse, sier gründer Tellef Tveit. 

Learnlink er spesialister på tilrettelagt undervisning på nett, og når koronakrisen stengte skolene, ble de kontaktet av mange lærere og foreldre som ønsket hjelp.

– Det har vært et enormt engasjement, men mange mangler digital kompetanse. Vårt ønske er at elever ikke skal falle bak selv om de jobber hjemmefra, og har blant annet gjort det vi har av verktøy tilgjengelig for lærere som trenger det, forteller Tveit.

Nå brukes verktøyet av ca 2000 lærere over hele landet. 

Tilgang på arbeidskraft

Samtidig var det mange studenter som mistet ekstrajobben sin, og LearnLink opplevde enorm pågang av søkere. 

– Vi har ansatt flere lærere hos oss, samtidig som vi lanserte gratis leksehjelp på chat. Her kan elever og foreldre få hjelp med alt fra skoleoppgaver til vanskelige spørsmål. Chatten er bemannet av dyktige studenter som stiller opp frivillig for å hjelpe. Alle er kvalifisert som personlige lærere. Det betyr at de har politiattest, taushetserklæring og pedagogisk kursing, forteller Tveit.

Men noe av det aller viktigste LearnLink opplever nå, er likevel validering av produktet. 

Teknologispranget learnlink foreldre.jpg

Foreldre er nå mer positive til fjernundervisning via nett. 

– Vi har fått bevist at produktet vårt fungerer godt og er til å stole på. Og vi har fått bekreftet at det er behov for det. Samtidig har vi nådd ut til mange som ikke visste at vi fantes. 

Og ikke minst: En stor barriere er borte. 

– Vår største utfordring var foreldres skepsis til undervisning via nett. Vi er blitt utrolig gode på å hjelpe umotiverte elever som sliter med matte. Vi gjør dette ved å møte elevene på en plattform der de trives. Mange foreldre som kontakter oss er usikre på denne typen undervisning og vi håper derfor at denne digitaliseringen gjør at fler tør å prøve våre hjelpemidler selv om undervisningen foregår på skjerm, sier Tveit.

Raskere utvikling etter korona

Krisen har gjort det nødvendig å snu seg rundt raskt, noe som ligger i startups “natur”. 

– De som har klart det, og det gjelder ikke bare startups, de har opplevd at utvikling og endring har skjedd veldig fort, mener Bjørn Christensen i Startup Norway. 

En god del startups har for eksempel fått muligheten nå til å bli leverandør til store selskaper. 

– Det er nå det tar av i forhold til teknologi for nettmøter. Man har snakket om det lenge, i forbindelse med det grønne skiftet. Men nå skjedde det, sier Christensen. 

Dette merker startupen CompanyCast. De utvikler en bærbar streamingløsning fra flere kameraer samtidig, som gjør det mulig å dele for eksempel konferanser, begravelser, treningstimer og kurs. 

Gründer Frode Børli forteller om en omsetningsvekst på 46 % i mars. Eksisterende kunder blir større, og nye kunder strømmer til. 

– Som leverandør av strømmetjenester blir det veldig mye å gjøre når hele verden skal over på nett. For eksempel begravelser er det veldig mye av nå. Vi har på veldig kort tid laget et fjernstyrt opplegg, og installert dette i fire kirker så langt. Vi kan altså sitte hjemme og styre kameraene og videosendingen som foregår i kirkene. 

Teknologispranget streaming av begravelse.jpg

Streaming av begravelser har gitt CompanyCast lange arbeidsdager. 

I tillegg har CompanyCast fått en større kursleverandør som kunde, som på rekordtid flyttet alle kursene sine over på nett. 

– Og vi har landet avtale med en leverandør som skal hjelpe treningssentre å strømme treningstimer. Spesielt nå i korona-tiden, men de ser for seg at tilbudet blir populært også etterpå.  

Stor endring for startups

Korona-situasjonen tvinger fram nye løsninger nå, og det må gå fort. Dermed må også beslutninger fattes på helt andre måter enn tidligere, i alle sektorer. 

– Når store selskaper plutselig må ta i bruk nye løsninger raskt, kan man ikke gå via de tradisjonelle innkjøpskanalene, med tunge prosesser og kriterier. Man bare gjør ting. 

Dette er en stor mulighet for startups, som tradisjonelt har hatt problemer med å få levere til store selskaper. Og det kan bli en av endringene som ikke går tilbake etter krisen. 

– Kanskje ser man at ting kan gjøres enklere. Og det vil være veldig bra for startups. De kan da få verifisert teknologien sin hos en reell kunde, samtidig som det gir fart i økonomien deres. 

Dette vil igjen kunne forkorte utviklingsløpet for hvert enkelt selskap, og man komme mye raskere fra prototype til reell produksjon.

– Det er spennende tider for teknologisk utvikling vi nå er inne i, avslutter Christensen.

– Blir vanskelig å gå tilbake til gamlemåten

En startup som nå får mange henvendelser fra store kunder, er Quine, som også er en del av Telia Startup. De leverer en skybasert plattform for film- og tv-produksjoner, med automatisering av arbeidsflyt, integrerte kommunikasjonsløsninger og sikker lagring. 

Teknologispranget quine.jpg

Gründer Gunleik Groven i Quine opplever vekst. 

– Den teknologiske utviklingen vi har ventet på, den skjer nå, sier gründer Gunleik Groven.

– Det er et akutt behov for digitalisering, og jeg tror det blir vanskeligere å gå tilbake til gamlemåten å jobbe på etter dette. 

Skybaserte arbeidsflytløsninger er noe “alle” skal ha nå, og da gjelder det å ha god teknologi for å lykkes. 

– Vi håper å lande noen store kunder nå, så vi kan vokse og drive videre, sier Groven. 

Viktig med robust nett

Teknologispranget påvirker også store selskaper. Telia, som er partner for startupene, merker det teknologispranget koronakrisen har vært med på å eskalere godt. 

– Det er en sterk økning i etterspørselen etter våre tjenester. Mange av løsningene som har kommet opp som følge av de strenge korona-tiltakene blir nok en varig trend og en del av den nye normalen, sier Jon Christian Hillestad, Direktør Telia Business.  

Teknologispranget Hillestad.jpg

Jon Christian Hillestad i Telia tror endringene vil påvirke oss også etter koronakrisen. 

Nå som mange blir tvunget til å jobbe digitalt, ser man hvor effektivt det kan være med digitale løsninger og møter. 

– Erfaringen vi nå bygger vil kunne videreføres etter koronakrisen slik at digitale løsninger i større grad kan erstatte reiser med fly og bil fremover, sier Hillestad. 

Og det er ikke bare arbeidshverdagen vår som endrer seg. 

– For eksempel kulturarrangementer flytter også over i skyen, og gir både nye og gamle brukergrupper digital tilgang på en helt ny måte. Dette vil vi nok se mer av, selv etter at de strenge restriksjonene er over. 

For å møte økt etterspørsel var Telia i gang med å bygge fremtidens nett allerede før korona-situasjonen inntraff. En fullstendig modernisering og oppgradering av mobilnettet med både 4G og 5G ble startet i januar. Det nye nettet blir mer robust og får høyere kapasitet, samtidig økes kapasiteten i fibernettet. 

– Viktigheten av pålitelig og robust nett med stor kapasitet er virkelig demonstrert i disse tider, sier Hillestad. 

Var denne siden nyttig?