Dette glemmer mange startups å tenke på

Startups bruker gjerne mye tid på å utvikle ideen og produktet sitt. Men hva med alt de glemmer å tenke på? Her er 7 gode råd til startups. 

En god ide og et smart produkt eller tjeneste er selvsagt avgjørende for å lykkes som startup. Men hva skjer når man plutselig skal gå i produksjon, eller plutselig får mange kunder? 

For å lykkes med skaleringsfasen, er det noen viktige ting mange glemmer å tenke på helt i oppstartsfasen. Vi har tatt en prat med Bjørn Christensen, investor og og investeringsrådgiver i Startup Norway. Her er hans 7 beste tips: 

1. Lag en realistisk plan for utvikling 

– Startups bruker som regel alltid mye lenger tid på å utvikle selve produktet sitt enn de tror de kommer til å gjøre. Idefasen går gjerne mye fortere. Men å gå fra prototype til salgbart kommersielt produkt med kommersiell kvalitet, det tar ofte 3–4 ganger så lang tid som startupen selv tror. Denne fasen må finansieres, og man må ha en plan for dette, sier Christensen.  

Teknologispranget Christensen.jpg

Bjørn Christensen i Startup Norway.

– En måte å redusere denne tiden kraftig er å inngå partnerskap med en større bedrift, eller få hjelp til å teste produktet sitt hos en reell kunde. 

2. Tenk på skalering fra start

– Målet for de fleste er jo naturligvis skalering, men likevel glemmer mange å tenke på dette i starten. Hvordan vil organisasjonen, og produksjonslinjen, takle en større produksjon? 

– Produkter man trodde kunne skalere, som rene software-produkter, må ofte reprogrammeres for å kunne håndtere vekst. Det tar tid og koster penger. Derfor er det viktig at man gjør det riktig første gangen. 

3. Tenk på kunden hele veien

– Dette med kundetilfredshet og kundedialog er det mange som glemmer, selv om det er superviktig. At kunden lykkes gjennom og med ditt produkt er avgjørende, fordi en fornøyd kunde kjøper igjen. Det er viktig, men ikke alltid enkelt, å finne måter å måle kundetilfredshet på, og ha systemer som fanger opp dette. 

Råd til startups LearnLink.jpg

Startupen LearnLink erfarte dette da de plutselig opplevde økt etterspørsel etter tjenestene sine under koronakrisen. Produktet håndterte pågangen, men organisasjonen var ikke rigget til å håndtere kundehenvendelser og drive kundeservice. Via mentorprogrammet Telia Startup fikk LearnLink hjelp av Telias erfarne kundeserviceteam.

4. Stol på produktet ditt!

– Ofte ser vi at startups ligger for langt bakpå med salgsprosessen. Det er litt typisk norsk at man må vente til produktet er klart, ikke selge skinnet før bjørnen er skutt. Men man kan snu på det: Selg skinnet først, så kan man finne ut hvordan man får skutt bjørnen. 

– Mange er for defensive, og stoler ikke på at produktet er bra nok til på kunne selges, sier Christensen. 

5. Tør å be om forpliktelser tidlig

– Mange startups tør ikke å be kundene om forskudd eller forpliktelser. De store kundene er dessuten beryktet for at de stiller høye og vanskelige krav til hva som må være på plass før de forplikter seg. Tilbake til utviklingsbordet igjen og igjen!

– Å be om en reell økonomisk forpliktelse fra kunden tidlig, er viktig. Det er ikke alltid så vanskelig som man tror, mange har en tendens til å vente for lenge. 

Quine COO Gunleik Groven .jpg

Gunleik Groven er gründer og COO i startupen Quine.

6. Organisering er viktigere enn du tror

– Mange tenker at struktur, eierskap og organiseringsform ikke er så viktig når man starter. Men i det øyeblikket du er i ferd med å gå fra liten til stor, har det plutselig enormt mye å si. Pass på at du har eierskap til ideer, og produkt, samt at det formelle rundt rettigheter er på plass før du når sterk vekst. Når suksessen først er der blir det fort både vanskelig å dyrt å rette opp feil, sier Christensen

En av startupene i Telia Startup som har hatt et bevisst forhold til dette fra start, er Quine.

– Vi er tre foundere, og har hatt klare interne regler og formelle roller og titler hele veien. Da vet alle alltid hvordan man forholder seg til for eksempel investorer, og vi unngår en del impuls-handlinger, forteller forteller gründer Gunleik Groven. 

7. Vær forberedt på investor-sjekken 

– Når man går fra liten til stor, og investorene forhåpentlig kommer på banen, må startupen ha sørget for at alt det formelle er på stell. Investorer, partnere og store kunder vil – eller bør – alltid gjøre en due diligence, det vil si en grundig undersøkelse av viktige forhold rundt et produkt eller tjeneste, og rundt selve oppstartsselskapet før avtaler signeres, sier Christensen.

– Alle formaliteter må være på stell; organisering, rettigheter, lisenser, planer. Her er det igjen avgjørende at man har tatt de rette grepene når man var helt i oppstartsfasen, slik at troverdigheten skinner igjennom hele veien. Og igjen, det er både dyrt og vanskelig å rette feil sent i vekstfasen!

Var denne siden nyttig?