Har du en idé som kan løse korona-krisen?

Har du en idé som kan løse korona-krisen?

EU bevilger 164 millioner euro til bedrifter som utvikler løsninger på korona-krisen. Telia oppfordrer norske startups samt små og mellomstore bedrifter til å melde seg.

Europakommisjonens innovasjonsråd har satt av 164 millioner euro til å hjelpe frem innovasjoner og teknologiske løsninger som kan bidra i kampen mot korona-viruset. 

Telia oppfordrer alle norske selskaper som har aktuelle produkter og teknologiske løsninger til å søke støtte. På våre nettsider vil det i dag legges ut informasjon om EU-ordningen og hjelp til hvordan selskaper kan søke om midlene. 

Norske selskaper har rett til å søke på lik linje med bedrifter fra EU-land.

En enestående mulighet

– Sjeldent har vi sett en større og mer omfattende krise. EUs tiltak for å støtte bedrifter som kan sitte på viktige løsninger i bekjempelse og håndtering av korona-krisen, er svært gledelig. Fristen for å søke EU-midler går ut allerede førstkommende onsdag. Derfor vil vi gjøre vårt for å hjelpe bedrifter til å søke, sier Jon Christian Hillestad i Telia Norge.

Telia jobber med både startups og etablerte selskap om utviklingen av nye tjenester hvor kommunikasjonsteknologi spiller en viktig rolle. Vi vet at det finnes enormt mye skaperkraft der ute, og vi vil hjelpe til og bidra der vi kan. 

Utlysningen av EU-midler er en enestående mulighet for norske selskap til å drive frem innovasjon som kan redde liv og helse. Vi oppfordrer derfor alle våre samarbeidspartnere, startups, og kunder å søke de midlene som EU nå stiller til rådighet. 

Stiller med våre beste folk

Finansieringsordningen er vanligvis åpen for alle slags innovasjonsprosjekter, men på grunn av korona-utbruddet har EU besluttet å hastebehandle relevante søknader. Det kan gis lån og tilskudd, samt tilgang til egenkapital og finansieringskilder. Ordningen innebærer også rådgivning og oppfølging.

Telia stiller sin teknologi og sine nettverk til rådighet, og bidrar med sine beste folk til de selskap som får innvilget midler av EU. Sammen kan vi få til utrolig mye. 

Frist på fredag

Tidsfristen for å søke støtte fra EU er satt til førstkommende fredag klokken 17.00.

Europakommisjonen ønsker å gi støtte til teknologier og innovasjoner som raskt kan implementeres innen behandling, testing, overvåkning eller andre aspekter i kampen mot korona-viruset og effektene av det.

– Det viktigste er at de beste innovasjonene nå hjelpes frem. Vi i Telia legger ut informasjon på våre bedriftssider om hvordan selskaper kan søke. I tillegg er Innovasjon Norge en viktig aktør som kan hjelpe selskaper med søknadsprosessene, sier Jon Christian Hillestad i Telia Norge.

Ønsker dere å diskutere denne muligheten med Telia først, kan dere ringe oss på 400 17 156.

Var denne siden nyttig?