La oss utvikle verdiene av 5G sammen i Telia 5G Lab

5G-teknologi kan gjøre fantastiske ting

5G vil endre måten vi lever og jobber på. Bare tenk på hva vi kan gjøre sammen fremover! Blir du med i Telia 5G Lab kan du teste alt fra små sensorer og tjenester, til droner og autonome kjøretøy - og utveksle erfaringer med andre. 

Det nye mobilnettet vil åpne opp for innovasjoner som vil gi oss nye produkter og tjenester vi ikke kjenner i dag. Ny teknologi vil gi oss mer effektive løsninger og utvikle samfunnet vårt.

Når 5G-nettet nå rulles ut i Norge vil mulighetene for nye forretningsmodeller og tjenester være nesten uendelige. For å utnytte potensialet som ligger i 5G, må vi teste det nye nettet, forberede det for nye typer tjenester og produkter og lære av hverandre. Nå inviterer vil til å utforske mulighetene som ligger i det nye nettverket, gjennom bruk og testing. Velkommen til Telia 5G Lab!

5G Lab: Et fellesskap for innovasjon

Telia 5G Lab er en fysisk lab for testing av nettet og et virtuelt nettverk for erfaringsutveksling. Ta del i vårt fellesskap, med åpen linje til den beste kompetansen på kommunikasjonsteknologi i Telia — og et miljø for nyskaping og innovasjon på tvers av ulike sektorer og bransjer. Som del av vårt nye testmiljø får du:

  • Tilgang til det nyeste av digitale ressurser, fysisk utstyr og eksperter
  • Et nettverk av partnere som deler interessen for 5G med oss i Telia
  • Felles publisitet på det vi gjør og skaper sammen i testlaben

Den fysiske laben er lokalisert på Norges Varemesse i Lillestrøm. Vi har et moderne lokale der du kan jobbe selvstendig med tekniske detaljer, holde møter og demonstrere løsninger for inviterte gjester. Innendørs har vi 5G-dekning på 30 000 kvm og utenfor messelokalet har du ordinær 5G-dekning. Det gjør det mulig å teste alt fra små sensorer og tjenester inne til droner og autonome kjøretøy ute.

Bli med på Telia 5G Lab

Vi inviterer private og offentlige virksomheter fra hele landet til å bruke laben. Både etablerte virksomheter og startups er velkommen, og felles for dere alle er at kommunikasjonsteknologi står sentralt for utvikling av produkter og tjenester. Vi ønsker at dere:

  • Har reelle og viktige utfordringer som 5G kan bidra til å løse
  • Tror at komplekse problemer løses best gjennom åpenhet og samarbeid
  • Vil utvikle løsninger som skaper tydelig verdi for mennesker, bedrifter og samfunnet
  • Er åpne for å bidra til publisitet og dele relevante historier med omgivelsene

Treffer dette deg og din virksomhet? Send kontaktskjemaet til oss, så følger vi deg opp!

Jeg vil gjerne være med på Telia 5G Lab

Send oss informasjon om dine ønsker for 5G Lab, så kontakter vi deg.

 

Var denne siden nyttig?