ForsidenOm Telia– Hos oss får det digitale teamet stor frihet

– Hos oss får det digitale teamet stor frihet

Det sier Anett Schei, leder for Telias miljø for digital selvbetjening i Norge. Teamet har høy tillit og kan i stor grad selv styre retning for oppgavene.

– Det digitale teamet er hjertet til Telia. Det pumper hele tiden, sier Anett Schei, som er leder for det digitale selvbetjeningsmiljøet i Telia.

Her jobbes det med ett mål for øye; å gjøre hverdagen enklere for Telias mange hundretusen mobil-, internett og TV-kunder.

– Vi er et lite og tett team, med sterk support fra andre relevante avdelinger. Det gjør at vi får god fart på aktivitetene. Også er Telia heldig som har utviklere som en del av teamene, i tillegg til at vi trekker på kompetanse på tvers av landegrensene, sier Schei.

GJØR HVERDAGEN ENKLERE FOR KUNDENE: Anett Schei er leder for Telias miljø for digital selvbetjening i Norge.

Arbeidsoppgavene handler mye om å ta tak i utfordringer i kundeløpet, og snu hver stein for å finne bedre måter å løse det på. Telia har tatt posisjonen som Norges største utfordrer, og med det ligger et løfte om aldri å gi seg med å lete etter forbedringer. De dypdykker i innsikt, skrur til, prøver og feiler. Stort sett i tverrfaglige team, og oftest sammen med utviklerne. I tillegg lager de kontinuerlig nye løsninger basert på innsikt. Det er kundene som viser Telia den riktige veien å gå.

– Det er ikke sånn at utviklerne sitter for seg selv og koder. Vi jobber dynamisk sammen.

Anett Schei, leder for Telias miljø for digital selvbetjening i Norge.

De har fått til mye på kort tid. Og nøkkelen, er at alle forstår hvorfor jobben de gjør er viktig.

– Alle vet hva de er med på å skape, og ser ikke minst resultatene av det, sier hun.

– Det er avgjørende at alle kan ta eierskap til oppgaven. Da blir det mer motiverende å jobbe. Og ved å se den store sammenhengen, dukker det gjerne opp løsninger vi ellers ikke hadde sett.

En viktig del av Telia

Med eierskap, og felles forståelse, følger solide leveranser og dermed mer frihet. De tverrfaglige teamene nyter høy tillit og kan i større grad styre sin egen arbeidshverdag og hvordan aktivitetene skal løses.

– Hos oss får det digitale teamet stor frihet. Våre ansatte kommer ikke på jobb for å lage en av puslespillbrikkene, men for å være en del av hele bildet, snakke med kolleger og lære av hverandre. I Telia får alle plass, vi jobber for at de ansatte skal bli hørt og anerkjent.

Anett Schei, leder for Telias miljø for digital selvbetjening i Norge.

 

– Det hjelper naturligvis også at det digitale miljøet har en høy stjerne i Telia. Våre innspill får oppmerksomhet langt inn i styringsrommet, og det er både viktig og riktig. Vi har selvsagt mange interessenter og absolutte krav som skal inn prioriteres i den digitale utviklingen. Navigeringen mellom bestemte oppgaver og tiden til å skape ny verdi ut fra innsikt er noe av det som er både spennende og utfordrende med jobben.

Telia jobber i dag med å øke den generelle digitale kompetansen på alle nivåer.

– Det digitale skiftet er en viktig pilar i strategien til selskapet, understreker Schei.

Fra multikanal til omnikanal

Akkurat nå fokuseres mye av arbeidet om reisen fra multikanal til omnikanal. Hovedsatsingen er å finne nye løsninger som kan tilby sømløse kundereiser og -opplevelser på tvers av de digitale flatene. Dette arbeidet utføres i svært tett samarbeid med kundesenteret til Telia.

– Det handler om å få alle de digitale og fysiske kontaktpunktene til å spille godt sammen så kunden får løst det de ønsker der de ønsker, forklarer Schei.

For eksempel: Det skal ikke spille noen rolle om du oppsøker Telia på nett, i chat, på Min Side eller i appen, ringer kundesenteret eller besøker en Telia-butikk. Kunden skal få samme svar og løsningsforslag uansett hvor de henvender seg. Kontaktpunktene og innsikten fra disse samles på ett sted.

Nettopp dét engasjerer Maarten Berge, leder for digital innsikt.

– Ved å samle data kan vi tilby relevante produkter og tjenester. Og når vi har tilstrekkelig med innsikt, kan vi tilpasse opplevelsen også for deg som ny kunde. Alt skal ha en rød tråd på tvers av kanalene.

Maarten Berge, leder for digital innsikt i Telia.

Der det før var slik at noen jobbet med nettsiden og andre med appen, samarbeider nå digitalteamet på tvers. Hovedmålet er å finne ut hvordan man skal forvalte kundene på en smartere måte og bygge lojalitet.

BRANSJENS SKARPESTE: Maarten Berge, leder for digital innsikt i Telia, mener det digitale miljøet i Telia tiltrekker seg noen av bransjens skarpeste hoder.

– Vi har rett og slett gått fra å tenke «one size fits it all», til å tenke at vi alle er forskjellige mennesker med ulike behov. Det er viktig å tilby ulike brukeropplevelser i ulike rom, som likevel samsvarer med hverandre. Teamet har kommet langt på innsiktsdelen for å kunne få til dette, sier Berge.

Bransjens beste hoder på ett sted

Med alle fagdisipliner samlet under ett tak og en oppdatert moderne verktøykasse, tiltrekker det digitale miljøet i Telia seg noen av bransjens skarpeste.

– Vi har de beste menneskene innen blant annet UX, innholdsproduksjon, tjenestedesign og utvikling. De får jobbe med ulike områder, gjerne over en lengre periode. Det er en stor fordel sammenliknet med en liknende jobb i et mindre selskap, sier Berge.

– Telia er et pulserende og spennende sted å jobbe!

Nysgjerrig på ledige stillinger hos oss? Se her!

Var denne siden nyttig?