Barns sikkerhet på nett

Digital kommunikasjon er en sentral del av livene våre, og en nøkkelfaktor for samfunnsutvikling. Vi i Telia vil ta ansvar for digitaliseringen, og for å fremme sikkerhet på nett blant barn og unge.

Workshops for skoleklasser

Sammen med samarbeidspartnere har vi skapt et workshop-konsept for skoleklasser. Formålet er å støtte barn til å tilegne seg digitale ferdigheter, og legge til rette for sikker bruk av nettet med interaksjon og delaktighet.

Workshoppen er tilgjengelig for skoleklasser, og ledes av frivillige fra Telias frivillighetsprogram YOUNITE, eller av lærere og foreldre. Vi tilbyr frivillige som kan komme og holde workshop hos din skole.

Konseptet er basert på input fra Barnepanelet (Children´s Advisory Panel, CAP), der mer enn 1500 barn i sju land enten har deltatt i interaktive workshops om livet på nett, eller svart på en undersøkelse.

Barna er med på å skape, gjennom prinsippet om deltagende pedagogikk. Vi håper at dette konseptet inspirerer barn til å spre ny kunnskap til vennene sine, yngre barn og voksne.

Bakgrunnen for initiativet


Barnepanelet er et initiativ innen Telia Company, i samarbeid med barnerettighetsorganisasjoner og skoler i Norden og Baltikum.

Ca 1500 barn i sjette og sjuende klasse har deltatt gjennom å beskrive og diskutere fordeler og utfordringer med livet på internett.

17 % av barna i undersøkelsen har ufrivillig fått spredd bildene sine på sosiale media.

Workshop for skoler – materiell

Workshoppen gir barna (11 - 13 år) dypere kunnskap rundt hvordan personopplysninger håndteres på nett.

Informasjon til skoler

Målet med workshoppen er å støtte barn til å tilegne seg digitale ferdigheter og skape forståelse for hvordan personopplysninger håndteres på nett.

Materiell for workshop

Her finner du materiell og forberedelser for å holde en workshop for barn.

Informasjon til foreldre

Her er informasjon til deg som har et barn som har deltatt i workshoppen, eller om du er nysgjerrig på hvordan det foregår.

YOUNITE – Telia Companys frivillighetsprogram

YOUNITE er et nytt initiativ i Telia der vi gir medarbeiderne våre mulighet til å bruke arbeidstiden sin på å engasjere seg i ulike aktiviteter ute i samfunnet.

Initiativet er en del av vårt pågående arbeid med å støtte FNs globale bærekraftsmål, gjennom å ta ansvar for hvordan våre forretninger påvirker omverdenen, og ved å bruke vår kjernevirksomhet til å bidra i samfunnsutviklingen. YOUNITE ble lansert i seks land i løpet av 2017.

Gjennom dette prosjektet støtter vi FNs bærekraftsmål nummer 4 og 16: Vi bidrar til at barn får ny kunnskap og formidler kunnskap til barn om sikkerhet på nett.

Var denne siden nyttig?