Byggearbeider iført hjelm og refleksvest styrer en drone.

Trygg og sikker drift med ny teknologi

Når de fleste hører «bygg og anlegg» tenker de kanskje først på store maskiner, rå betong og verneutstyr. Over de nærmeste årene kan store omveltninger, både i hva som bygges og hvordan byggingen gjøres, snu bransjen på hodet. Stikkordet er 5G og digitalisering. 

5G er samlebetegnelsen på teknologi som kan komme til å definere det neste tiåret. I grove trekk handler 5G om trådløs dataoverføring med mange ganger høyere hastighet, kapasitet og stabilitet enn hva vi er vant med i dag. For privatpersoner blir det hyggelig med raskere mobilnett, men de største effektene vil gjøre seg gjeldende innen industriell bruk.

– Denne teknologien har potensialet til å bli en gjennomgripende del av samfunnet, sier Kai Reaver, arkitekt og forsker ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, og rådgiver for Norske arkitekters landsforbund.

– Både forskningen vi har utført og noen av prognosene vi ser tilsier at 5G vil kunne gi en høy grad av nøyaktighet når det gjelder posisjonering. Med 4g, wifi eller GPS har vi et nøyaktighetsgap på 5-15 meter mellom det digitale og det fysiske, mens det med 5G kan bli snakk om millimeternøyaktighet. Dette er ekstremt relevant for bygg- og anleggsbransjen, sier han.

Raskere og bedre kontraktsoppfyllelse

Posisjoneringsdata er viktig av flere årsaker. I plantegninger brukes det nøyaktige mål, enten det som planlegges er en vannledning, et sykkelfelt eller plasseringen av en stålbjelke inne i en bygning. Med dagens teknologi er det imidlertid vanskelig å simulere digitale data oppå fysisk plassering.

Presisjonen 5G på sikt vil kunne tilby åpner derfor, ifølge Reaver, helt nye muligheter for både byplanleggere, entreprenører og offentlige myndigheter. Når teknologien selv kan se nøyaktige dimensjoner og posisjoner på alle deler av en konstruksjon eller en park vil veldig mye kunne gå av seg selv.

– Både arkitekt og byggherre vil kunne følge fremdrift uten å dra ut på byggeplassen for å fysisk inspisere selv. I alt vil du kunne effektivisere mange ledd av byggeprosessen samtidig som både byggekvaliteten og transparensen heves. Dette vil forhåpentligvis også bidra til økt tillit i hele sektoren, sier han.

På sluttbrukernes side kan dette også skape nye muligheter for digitale tjenester, som vil kunne endre seg dynamisk mens de forflytter seg mellom definerte områder. Dette vil igjen kunne påvirke hvordan man utformer og regulerer fremtidige bygg og byrom. Endringene 5G fører med seg kan altså komme til å bli større enn vi kan forestille oss i dag. Likevel er det noen områder hvor den praktiske nytten åpenbart vil kunne gjøre seg gjeldende svært raskt.

Svært stor oppside med høyere fart

– Noe av det mest spennende jeg ser med 5G er den økte hastigheten. Her ligger det en kjempestor oppside for utviklingen av hele bygg- og anleggsbransjen. Digitale BIM-modeller er relativt tunge saker, og da er overføringshastighet relevant. I prosjekteringen sitter du kanskje på et digitalt oppsett med høy kapasitet der dette ikke er en utfordring, men ute i felt, når du er prisgitt mobilnettet, er saken en helt annen.

Sigbjørn Stedje er seniorrådgiver i teknologi- og tjenesteleverandøren Azets.
Sigbjørn Stedje er seniorrådgiver i teknologi- og tjenesteleverandøren Azets.

Det sier Sigbjørn Stedje, seniorrådgiver i Azets. Han har mer enn 20 års erfaring i å hjelpe selskaper som søker utvikling og vekst, og tror 5G kan føre til dyptgripende konsekvenser for hvordan man jobber innen hele bygg- og anleggsbransjen.

– Allerede nå er det tendenser til at selskaper som behersker teknologi, og evner å anvende løsninger som gjør at man kan jobbe mer effektivt med andre, blir prioritert inn i prosjekter. Det er veldig mange fag som skal samarbeide på en byggeplass, men prosjekter blir ikke bedre enn det svakeste ledd. Det stiller kompetansekrav til de som inviteres inn, forklarer han.

Bra for alle – fra fagarbeider til byggherre

Stedje forteller at det allerede pågår en trend på byggeplassene hvor man beveger seg bort fra papirtegninger og manuelle prosesser, og over på digitale hjelpemidler. Det er mange årsaker til dette, og fordelene merkes i alle ledd.

– Når du jobber med papir må du forsikre deg om at alle sitter med samme versjon av tegningene. Skal du gjøre endringer må du skrive ut nye versjoner til alle, og du må kanskje kalle inn til møter for å informere om hva som er gjort. Dette tar tid, og åpner for feil. Når du jobber papirløst vil alle med ett tastetrykk få oppdatert plan og direkte innsikt i hva det betyr for dem og arbeidet de skal utføre, sier han.

– Essensen er at prosjektene har potensiale til å bli oppført raskere og til lavere pris, fordi det oppstår færre feil. Dermed er det også i byggherres interesse at de som vinner anbud behersker teknologi, og kan høste effektene som ligger i det. Så det som kjennetegner de som blir fremtidens vinnere er at de er nysgjerrige på å ta i bruk og klarer å organisere arbeidet rundt den nye teknologien. Det å få dette inn som en del av kulturen i selskapet blir kanskje det viktigste kriteriet, avslutter han.

Tett samarbeid med bransjen

Samarbeid med aktører i forskjellige bransjer er viktig for Telia, og bygg- og anleggsbransjen er intet unntak. I forbindelse med utviklingen av selskapets 5G-nett var AF-gruppen med allerede fra det første testnettet i Norge ble åpnet i desember 2018. De så raskt verdien til bruk på byggeplasser.

– Vi har hatt et lærerikt samarbeid med AF-gruppen for å demonstrere BIM-scanning av byggeplasser, og å bruke teknologien til å overføre data i sanntid. BIM-scanning gir ganske store filer, så man har lenge vært henvist til å bruke minnekort og manuell overføring, men 5G vil kunne muliggjøre umiddelbar overføring. Det vil forenkle arbeidsprosessen, sier Jon Christian Hillestad i Telia.

Øyvind Kjøllesdal leder AF Gruppens strategiske satsning på Digitale Byggeplasser.
Øyvind Kjøllesdal leder AF Gruppens strategiske satsning på Digitale Byggeplasser.

Leder for AF Gruppens strategiske satsning på Digitale Byggeplasser, Øyvind Kjøllesdal, bekrefter at tilgjengelighet og datakapasitet er en kritisk faktor på fremtidens byggeplasser.

– Skal vi få nyttiggjort oss de mulighetene som digitale prosesser og verktøy gir for gjennomføringen av våre prosjekter, er vi helt avhengig av stabil digital infrastruktur, med svært høy kapasitet, sier han.

Var denne siden nyttig?