Eldre kvinne og hjemmehjelp sitter sammen i en seng og smiler. De ser på en plastflaske med lokk, og hjemmehjelpen sitter med et nettbrett.

La oss sammen skaffe flere varme hender

Innovasjon og 5G-teknologi er en nødvendig del av løsningen når fremtidens helsetjenester og eldreomsorg skal formes og dekke behovene våre. "Vi forventer at det digitale skal være en del av helsetilbudet", forteller Camilla Tepfers fra InFuture.

Vi har aldri levd lenger enn nå. Helsen vår er bedre enn noen gang i historien, og vi får stadig bedre muligheter til å ta vare på oss selv og andre. Men fordi vi er flere som blir eldre, er vi i ferd med å få et stort underskudd på arbeidskraft. I en fersk rapport skriver Statistisk Sentralbyrå (SSB) at vi vil få et underskudd på 28.000 sykepleiere og 18.000 helsefagarbeidere allerede i 2035.

Dette tallet kan virke enormt. Men samtidig er helse og omsorg et område hvor innovasjonstakten er høy. Det betyr at nye ideer tas i bruk og gir oss bedre tjenester som krever mindre oppfølging av fagfolk. Digitale løsninger gjør det enklere å få gode helsetjenester der du er, og 5G-teknologi er en viktig del av løsningene.

Wearables gir trygghet og mestring

Det første settet med varme hender kan bli dine egne.

Hva betyr dette i praksis? Se for deg en gymsal med niåringer som har fotballtrening. Plutselig går en jente bort til siden og fikler med mobilen. Treneren blir irritert og ber henne legge bort mobilen. Da forteller hun at hun har diabetes og kjente seg uvel. Derfor sjekket hun blodsukkerverdiene sine på mobilen, som er koblet til en liten sensor på kroppen. Verdiene er fine, bekymringen er borte og hun fortsetter treningen. Hjemme kan foreldrene se det samme. Dette er diabetes nå. Fremover vil vi se at stadig flere sykdommer og diagnoser blir enklere å leve med på grunn av nye sensorer koblet til mobil-nettet, kalt wearables.

Camilla Tepfers, InFuture.

- Tenk på wearables som neste generasjons pulsmåling og FitBit, forteller Camilla Tepfers. Hun er partner i analysebyrået InFuture og en etterspurt foredragsholder

- FitBit måler verdier i kroppen din kontinuerlig, og kan samtidig fortelle deg hva de betyr. Neste generasjons wearables kommer til å kunne måle mye mer enn bare puls og antall skritt. Det kan være plastre som overvåker mange flere helsetilstander. Du kan svelge sensorer som kan måle på nano- og molekylnivå. 5G gjør det mulig med et mylder av sensorer som kan sende data opp i skyen, som tolkes og gjøres forståelige for deg, slik at du forstår din egen helsesituasjon mye bedre, forklarer hun.

Helseoppfølging flytter hjem

Helst vil vi ha alle helsetilbud så nærme som mulig, åpent når vi trenger det og av topp kvalitet. I praksis blir det ofte et valg om hva som er viktigst. Du vil ha fastlegen nærme, men det er viktigere at hjertekirurgen er den beste enn at du blir operert på nabosykehuset. 5G vil gjøre det mulig å få mer helsehjelp hjemmefra og kanskje få hjelp fra de beste spesialistene på ditt lokale helsesenter, selv om de sitter et annet sted.

- I USA har de første sykehusene uten pasienter kommet, forteller Tepfers. Pasientene er hjemme. Sykehuset har kun ansatte, som passer på at pasientene har det bra og griper inn når det er behov. Dette kan de gjøre fordi pasientene er «overvåket» døgnet rundt.

Overvåkning er et ladet ord. Når man snakker om et slikt sykehus, tenker mange på en slags trafikksentral hvor pleiere sitter og følger med på kameraer. Slik fungerer det ikke, forklarer Tepfers.

- Vi snakker ikke om kameraovervåkning, men teknologi som ikke forstyrrer pasientene. Tvert imot oppleves overvåkningen som økt trygghet og mer frihet. Det kan være en fallsensor, som passer på at ikke en dement mann faller og blir liggende i hjemmet sitt. Sensoren sier fra når den merker et fall. Så gir systemet beskjed om en helsearbeider må følge opp. Fremover kommer stadig flere sensorer og systemer som kobles til mobil-nettet. Sensorene på kroppen vi snakket om tidligere kan kombineres med en sensor i toalettet som sjekker urinen – har pasienten riktige nivåer av medisiner i kroppen? Pasienten opplever større frihet enn om man måtte bo på institusjon og bli passet på døgnet rundt, forklarer hun.

Denne måten å bruke teknologi vil gi oss flere varme hender og spare ressurser, men den viktigste effekten er at det øker livskvaliteten. For det første kan stadig flere leve et normalt liv utenfor institusjoner, selv om de er syke eller gamle. For det andre kan tid som før ble brukt til å passe på pasientene brukes til å sette i gang aktiviteter eller slå av en prat. Målet er ikke bare å overleve, men å ha det bra.

De beste spesialistene – nær deg

Gode digitale løsninger vil aldri kunne erstatte mennesker fullt ut. Kroppen er fysisk, ikke digital. Men stadig flere legeundersøkelser og operasjoner vil kunne foregå med en pasient på det lokale legesenteret i Lillestrøm og en spesialist som sitter Buenos Aires.

- Fiberoptikk har gjort dette mulig, selv om vi fortsatt bare har sett begynnelsen på denne utviklingen. Med 5G blir den samme teknologien tilgjengelig også når pasienten eller legen er ute i felten eller er på et sted hvor det ikke finnes raskt fibernett. Hastigheten gjør det mulig å overføre store datamengder på et blunk eller strømme live video i ekstremt høy oppløsning. Like viktig er det at forsinkelsen på linjen er minimal, så det blir mulig å fjernstyre avanserte løsninger. Det åpner helt nye muligheter for medisinsk personell i et langstrakt land som Norge.

Dette er starten

De beste ideene til hvordan 5G kan bidra til å bedre helse-Norge er kanskje ikke tenkt ennå. Mulighetene som ligger i et trådløst mobilnett, tilnærmet like raskt som et fibernett, vil trolig gi oss løsninger ingen av oss klare å se for oss i dag. Vi starter nå i 2020.

 


Var denne siden nyttig?