Barn ut av isolasjonen med AV1-robot

Bak roboten AV1 fra No Isolation skjuler det seg en genial bruk av mobilteknologi: AV1 er en “stedfortrederrobot” for langtidssyke barn.

AV1 på en pult sammen med medelever i klasserommet.

Foto: Telia

Den siste filmen i Telia Stories-rekken viser den norske gründerbedriften No Isolation og roboten AV1. 10 år gamle Eirik har cerebral parese og kan over lange perioder ikke være tilstede på skolen, eller være sosial, på samme måte som andre barn på samme alder.

Med AV1 slipper han å gå glipp av noe. Han kan være med gjennom skoledagen og ikke minst på aktiviteter sammen med venner. Det hele via 4G. Den lille flyttbare roboten får langtidssyke barn og ungdommer ut av en isolert tilværelse, og gjør at de kan være med i sitt normale liv.

Vil du være med og støtte på en enkel måte? Pant mobilen hos oss og 10 kroner går til No Isolation.

– Den lille roboten AV1 fra No Isolation er en flott og praktisk løsning på et stort problem. Vi i Telia synes virkelig at dette er et glimrende eksempel på at mobilteknologi kan gjøre fantastiske ting.

– Med Norges beste 4G-nett fra Telia ligger også forutsetningene til rette for at løsningen kan brukes overalt og når som helst, slik at barna som er rammet får være med på akkurat det de selv vil. Nettopp derfor ønsker vi å profilere og støtte No Isolation og deres AV1, sier Karl Fredrik Lund, sjef for Telia Privat.

Gutt styrer en elektrisk rullestol rundt i huset.

AV1 gjør at Eirik kan følge undervisningen på skolen og være med på alle aktiviteter, selv om han sitter hjemme. Foto: Telia

Mobilteknologi gjør livet lettere

I omtrent hvert fjerde klasserom i Norge står det en tom skolepult på grunn av barn som er rammet av langtidssykdom. De langtidssyke barna og ungdommene sliter med mange ulike diagnoser, men felles for dem alle er at de sliter med ensomhet og sosial isolasjon som en konsekvens av sykdommen.

Ensomheten kan ofte oppleves som verre enn selve diagnosen og behandlingen de går igjennom. Dette har No Isolation ønsket å gjøre noe med.

AV1 er utviklet spesielt for å hjelpe langtidssyke barn ut av den isolasjonen sykdommen påfører dem.

Karen Dolva, CEO i No Isolation.

Heldigvis blir de fleste barn som blir syke friske igjen, men tiden etterpå kan være svært belastende om man har tilbragt mye tid borte fra skole og venner. AV1 legger til rette for at det blir mindre å ta igjen når man kommer tilbake og minsker samtidig ensomheten under sykdomsperioden.

Den lille roboten er utstyrt med både kamera, mikrofon og høyttaler, så vel som motorer som gjør at den kan snu seg. Gjennom en app på mobilen styrer barnet roboten og kan delta i både samtaler, undervisning og moro.

Med dekning fra Telia i Norges raskeste 4G-nett, kan roboten fungere som en stedfortreder og tas med så og si over alt, enten det er i klasserommet eller på tur med venner. 

En gutt med mobilen i fanget.

Gjennom en app på mobilen styrer barnet selv roboten. Foto: Telia

– AV1 er utviklet spesielt for å hjelpe langtidssyke barn ut av den isolasjonen sykdommen påfører dem.

– Slik vil vi både bidra til å gjøre sykdomsperioden mindre vanskelig for barna, samtidig som vi bidrar til at det blir lettere for dem å komme tilbake i hverdagen etter sykdomsoppholdet - all den tid barna har fått muligheten til å få med seg hva som skjer i undervisningen og blant vennene gjennom AV1, som sin personlige stedfortreder, sier leder i No Isolation, Karen Dolva.

Var denne siden nyttig?