ForsidenMagasinetIoTSmartbyen New York tar grep om trafikken

Smartbyen New York tar grep om trafikken

Ved å koble sammen trafikklysene og informasjon på bussholdeplassene, leverer Telia sanntidsdata i smartbyen New York City. Målet er at trafikken skal flyte bedre, og at offentlig transport blir en bedre opplevelse.

 

Trafikkork er et velkjent problem i New York, der hele byen ofte står helt stille. 

Stadig flere biler og busser konkurrerer om plassen på veiene. Dermed er dette et problem for alle trafikanter, både fotgjengere, syklister, bilister og folk som bruker offentlig transport.

– Manhattan har mange lyskryss, og hvis ett av dem ikke fungerer, stopper alt opp, sier Tobias Andersson, Head of Smart Transport Sales i Telia IoT. 

Smartby drosjer NYC.jpg

New Yorks samferdselsetat ønsker å bedre situasjonen. Ett av tiltakene er å bruke data til å identifisere stans i trafikksystemet, slik at dette kan fikses før det blir til større problemer.

For å iverksette dette over hele byen, trengs en robust gateway som kan tilkobles og tas i bruk raskt. Den må også kunne fjernadministreres uten at man må sende teknikere ut.

Telia_IoT-caser_1-01.svg

 

Smartby krever høy sikkerhet

Sikkerhet er selvsagt avgjørende for smarte byer som bygges på kommunikasjon. Etter 11. september utviklet New York nettverket NYCWIN, som er et sikkert nettverk for å koble sammen viktige tjenester og kommunikasjon over hele byen.

Alle enheter som skal kobles til dette nettverket, må ha det aller høyeste sikkerhetsnivået. Dermed ble Telia IoT Edge Gateway valgt til å være en del av et pilotprogrammet som kobler sammen trafikklysene i smartbyen New York. 

500 gatewayer ble installert på trafikklyssystemet for å gi byen sanntidsovervåking og sikre at alle trafikklysene fungerer. Eventuelle feil blir varslet umiddelbart, slik at serviceteknikere kan sendes ut før feilen skaper større problemer.

Hvor langt unna er bussen?

En annen ting som vil minske trafikkorken i smartbyen, er hvis flere velger buss i stedet for bil. Så hvordan få til dette? 

Å vente på bussen kan være veldig frustrerende, og spesielt hvis man ikke vet hvor lang tid det vil ta. Er den forsinket? Har den vært her allerede? Kommer den i det hele tatt?

Løsningen er et sanntid-system, også her basert på IoT.

Telia_IoT-caser_2-02.svg

Bussene i NYC sender posisjonsdata til trafikksentralen, som regner ut hvor lenge det er til neste holdeplass. Denne informasjonen sendes til Telias IoT Edge-gatewayer som er installert på holdeplassene, og til informasjonstavlene slik at informasjonen vises i sanntid.

Informasjonen blir også gitt via tekst-til-tale for svaksynte.

Nå vet passasjerene i NYC nøyaktig når bussen kommer – i antall minutter istedenfor antall holdeplasser. Det gjør tilbudet mer forutsigbart. 

Var denne siden nyttig?