Mobildata gir verdifull innsikt i bevegelse og atferd

Har du noensinne tenkt over hvor viktig det er å forstå hvor og hvordan vi forflytter oss?

 

Hvor beveger vi oss til og fra, og hvor samles vi? Og når? Hva skjer når folkemengder samles ved store arrangementer? Når og hvor er det størst fare for smittespredning?

Kunnskap om bevegelses- og atferdsmønstre blir stadig viktigere, og har virkelig vist sin nytte under pandemien. For å forstå hvordan smitte sprer seg, har det vært helt avgjørende å vite hvordan folk forflytter seg og samles.

Ved hjelp av bevegelsesinnsikt fra mobildata kan man både forske på smittespredning i etterkant, men man kan også forutsi når og hvor smittefarlige situasjoner kan oppstå. Ikke minst kan man følge med på hvor mange som besøker for eksempel en badeplass eller et senter, og bli varslet når antallet overskrider grensen for hva som er trygt.

Bevegelsesmønster

ENKELT: Gjennom Telias Crowd Insights kan du enkelt se hvor folk samles til enhver tid.

Byutvikling, arrangementer og butikker

Kunnskap om bevegelses- og atferdsmønstre kan imidlertid brukes til så mye mer enn smittesporing.

For eksempel ved byutvikling: Hvor oppholder det seg flest folk i helger og på ukedager? Hvor er det behov for flere offentlige tjenester, eller kanskje bare en lekeplass? Hvor trengs det bedre kollektivtilbud, og når på dagen kan man kanskje redusere antall avganger?

Og ved store arrangementer, for eksempel Arendalsuka: Hvordan påvirker det store antallet tilreisende trafikken i og rundt Arendal? Og hva har det å si for CO2-nivået? Ved hjelp av slik innsikt kan man skreddersy utslippsreduserende tiltak, og gjøre arrangementet triveligere for de besøkende, og mindre inngripende for både innbyggere og miljøet.

Helt ned på butikknivå kan bevegelsesinnsikt gi verdifull kunnskap. Hvor er det flest mennesker i riktig målgruppe beveger seg, slik at det er lurest å etablere seg? Hvor mange kommer inn i butikken fra gata, og på hvilke tidspunkter? Hvordan påvirker kampanjer eller utstillinger andelen som kommer inn i butikken, og hvor lenge de blir værende?

Telia Talks

Kort sagt – kunnskap om folks bevegelsesmønstre åpner opp for mange spennende muligheter.

I den kommende Telia Talks 7. september, skal Tom Henriksen, leder for forretningsutvikling for tjenesten Telia Crowd Insights, fortelle om tjenesten og hvilket potensial den gir for en rekke forskjellige samfunns- og forretningsområder.

Tom Henriksen

EKSPERT: Tom Henriksen i Telia ser mange bruksområder for Crowd Insights i en rekke ulike bransjer.

I tillegg kommer Osman Mohammad Ibrahim i Oslo Kommune og Astrid Hvattum i Geodata for å fortelle om sine erfaringer med bevegelsesinnsikt med bruk av mobildata som datakilde. Hvordan har det vært nyttig i forbindelse med Covid-19, og innen hvilke andre områder ser de for seg at det kan gi gevinst?

Osman Mohammad og Astrid Hvattum

GODE ERFARINGER: Osman Mohammad Ibrahim og Astrid Hvattum deler hvordan de har benyttet seg av Crowd Insights.

Var denne siden nyttig?