Mudassar utfordrer fordommer mot Mortensrud

Utfordrer fordommer mot Mortensrud

Da barndomskameraten døde, bestemte Mudassar (26) seg for å gjøre noe. Siden har nær 1000 ungdom benyttet seg av tilbudet hans.

– Alt startet da kameraten min ble drept. 

Mudassar Mehmood forteller om den blytunge januardagen i 2020, da han mistet barndomskameraten i en skyteepisode på Mortensrud. Bydelen sør i Oslo forbindes av mange med et røft miljø. Mudassar mener fordommene og den ensporede fremstillingen av bydelen ødelegger mulighetene til ungdommene her. 

Ambisiøs ungdom og frivillig innsats

– Jeg vil at Mortensrud skal være et bra sted å vokse opp. Et sted man kan være stolt av å komme fra. Ikke et sted forbundet med skyteepisoder og farlige, kriminelle gjenger. Dette utgjør jo bare en liten andel, de fleste ungdommene er bra ungdom! De fortjener bedre. 

UTFORDRER SAMFUNNET: Ismail Bashir og Mudassar Mehmood forsøker å skape flere muligheter for ungdommer på Mortensrud.

Sammen med kameraten Ismail Bashir startet han Mortensrud Fellesskap, en organisasjon av ungdom og for ungdom. Hensikten er å drive forebyggende arbeid for å skape et tryggere nærmiljø, godt samhold og fellesskap gjennom ulike aktiviteter. Så langt har nærmere 1000 ungdommer benyttet seg av tilbudet, som har eksistert i tre år. 

– Vi forsøker å gi ungdommen tro på seg selv, på sine styrker og sin framtid.

Mudassar Mehmood

Telia Utfordrerfond heier på utfordrere

Så å si alle framskritt i verden er resultatet av at noen har utfordret etablerte sannheter. Akkurat slik Mudassar og Mortensrud Fellesskap knuser fordommene om ungdommene i bydelen. Organisasjonen pekte seg raskt ut som en god kandidat til fondet.

– Engasjementet til Mudassar og det han får til med Mortensrud Fellesskap er imponerende! Han har ikke bare løftet en samfunnsutfordring, men også vist pågangsmot og kommet opp med tiltak som gjør noe med det, sier Audun Bryn, som er ansvarlig for Telia Utfordrerfond.

IMPONERT OVER INNSATSEN: Mortensrud Fellesskap har gjort inntrykk på Camilla Forberg, merkevare- og markedsdirektør i Telia. Her sammen med Ismail Bashir, Mudassar Mehmood, og Audun Bryn.

– Innsatsen han legger ned betyr fantastisk mye for ungdommene i bydelen!

Audun Bryn, ansvarlig for Telia Utfordrerfond.

Telia vil løfte frem de som tenker nytt og annerledes. De som ikke gir seg før de får det til å funke. Telia Utfordrerfond skal derfor dele ut opptil 100 000 kroner i støtte til ulike utfordrere hvert år. Folket kårer til slutt blant disse «Årets Utfordrer», som får en million kroner til sitt prosjekt.

Les mer om Telia Utfordrerfond

Mortensrud Fellesskap kan bety alt

Med ulike tilbud, som vekterkurs og baristakurs, har Mortensrud Fellesskap bidratt til at flere ungdom og unge voksne har fått jobb. I tillegg arrangerer organisasjonen ulike aktiviteter, som for eksempel spennende og inspirerende foredrag, eller lavterskel ungdomskvelder. Og så er de bare der. For ungdom.

– Fremover skal vi også arrangere lederkurs og mentorprogram. Vi skal la ungdommene møte forbilder fra bydelen, som kan inspirere og vise at det er mulig lykkes, forteller Mudassar.

Det er nettopp disse prosjektene som nå får øremerkede midler fra Telia Utfordrerfond.

– Vi jobber forebyggende med målgruppen ved å skape en relasjon til vanskeligstilt og sårbar ungdom. Hensikten er å tilby trygge møteplasser og trygge voksne, og gi dem mestringsfølelse og tro på seg selv og fremtiden, utdyper Mudassar og legger til:

– Ingen ungdommer skal føle at de blir tvunget inn i et kriminelt miljø fordi de ikke hadde en annen utvei. Jeg måtte bare finne på noe.

Mudassar Mehmood

Var denne siden nyttig?