Mentorprogrammet Telia Startup skal hjelpe nye selskaper å skalere sine forretningsideer innen kommunikasjonsteknologi. Viktigere enn teknologi, er nemlig menneskene som bruker den.