5G bidrar til utviklingen av autonome skip

Sammen med NTNU og Celerway tester Telia nå fremtidens selvkjørende båt i Trondheim. Kommunikasjonen skjer over Telias helt nye 5G-nett.

Det har vært snakket om selvkjørende biler i mange år, men autonome skip og båter er det ikke mange som har snakket om – før nå. Det kan nemlig hende at du kan sette deg i en båt uten kaptein før det finnes en bil på markedet som lar deg lese avisen på lovlig vis i «førersetet».

NTNU har utviklet en prototype på fremtidens førerløse passasjerferge som nå testes ut i Trondheim sentrum.

Tanken er at båten, som har fått navnet milliAmpére, skal fungere som et forskningsfartøy og en prototype på fremtidens passasjerferge i byer med kanaler og andre manøvrerbare vannveier.

Slike elektriske ferger kan være en god løsning for å redusere både utslipp og trafikkbelastning i byer og tettsteder ved å ta i bruk vannet som en mer effektiv transportåre enn det som er mulig i dag.

MilliAmpere versjon 2.jpg

NTNU er allerede i gang med å planlegge neste versjon av fergen. Tanken er at den skal kunne frakte passasjerer.

Autonome kjøretøy er avhengige av rask kommunikasjon

Det er mange ting som må på plass for at noe skal kunne kjøre, seile eller fly av seg selv – men noe av det aller viktigste når man skal utvikle autonome systemer er kommunikasjon. Det er her Telia kommer inn i bildet. Med sitt 5G-testnett sørger de for at alle de avanserte sensorene i fergen kan sende store mengder data tilbake til kontrollrommet på Gløshaugen. 

For å kunne utnytte det raske 5G-nettet i Trondheim, har milliAmpere installert en 5G-ruter. Arcus-ruteren fra det norske, fremadstormende firmaet Celerway, regnes for å være markedets raskeste multi-WAN mobilruter for industri og sikkerhet. Den kan koble seg til 5G og 4G samtidig, og blir dermed robust og sikker. For milliAmpere betyr det at de ulike tjenestene ombord kan sendes over ulike nett og basestasjoner — avhengig av hvilken tjenestekvalitet (forsinkelse, båndbredde) de har behov for og hvor dataene skal. 

– Dataen blir analysert slik at fartøyet finner veien selv og unngår eventuelle hindringer, og samtidig måles avstanden til kai slik at båten trygt kan legge til og fortøye av seg selv, sier Egil Eide, førsteamanuensis ved institutt for elektroniske systemer.

Fra kontrollrommet kan man også fjernstyre fergen hvis noe uforutsett skulle skje – så sikkerheten er også ivaretatt på best mulige måte.

Egil_eide.jpg

Førsteamanuensis ved institutt for elektroniske systemer ved NTNU, Egil Eide, viser frem noe av teknologien som gjør MilliAmpére selvseilende.

Første i en rekke av samarbeid

– Autonome kjøretøy som milliAmpére er avhengig av store dataoverføringer på kort tid, og trenger både sikker forbindelse til nettet og lav forsinkelse, noe som kjennetegner 5G. Dette blir første gang vi tester 5G på selvkjørende kjøretøy, og vi vil høste verdifull erfaring og kunnskap om hvordan teknologien fungerer for autonome systemer i industri og transport, direktør for nettverk i Telia Norge, Kirke Saar.

Dette er det første prosjektet i et større samarbeid mellom Telia og NTNU, og Telia vil i tiden fremover tilrettelegge for flere pilotprosjekter som kan nyte godt av 5G. Målet er at dette skal gjøre det mulig å utforske nye muligheter knyttet til bruken av 5G-nettet, også utenfor maritim næring.

– Prosjekter som dette gjør fremtiden smart ved å benytte det beste av vår teknologi og våre forskere sammen med næringslivet. Vi ser allerede nå at denne teknologien har et stort internasjonalt potensial, sier Eide.

– Det er veldig spennende for oss å jobbe med det ledende fagmiljøet på utvikling av autonomi i maritim sektor, og denne piloten er et veldig godt eksempel på hvordan 5G kan benyttes til noe helt konkret, sier Saar.

: Kamera på det autonome skipet kommuniserer over Telias 5g-nett

Fergen orienterer seg blant annet med vanlige kameraer, infrarøde kameraer og Lidar. Kommunikasjonen med kontrollsenteret skjer over Telias helt nye 5G-nett.

5G gir lav forsinkelse og høy hastighet

Med sensorer som måler alt som skjer både i og rundt båten samtidig blir datamengdene som skal sendes til kontrollrommet fort store. Det gjør at forbindelsen må være rask, og 5G har i teorien en maksimal hastighet som vil være inntil 10 ganger raskere enn dagens 4G-nett.

For en rekke av teknologiene man ser for seg i fremtiden, inkludert autonome kjøretøy, er imidlertid en lav forsinkelse kanskje enda viktigere. For at dataene skal kunne utnyttes i sanntid, må denne være på et vesentlig lavere nivå enn det som er teknisk mulig i dagens mobilnett. Med 5G vil man kunne få responstider ned mot 5 millisekunder – noe som i praksis vil være sanntid.

– Vi samarbeider med Ericsson i denne piloten, og tar i bruk et nytt frekvensspekter for 5G-trafikken, noe som betyr at den ikke påvirkes av trafikken i Telias mobilnett for øvrig, forklarer Saar.

Disse praktiske testene av hvordan 5G-nettet kan brukes er nyttig for både Telia og de industrielle aktørene. I disse dager ruller Telia ut 5G-nett over hele Norge, og planen er at hele landet skal ha 5G-dekning innen 2023.

Er du og din bedrift nysgjerrig på hvordan dere kan ta i bruk 5G-nettet allerede nå, vil vi gjerne ta en prat med dere.

Var denne siden nyttig?