Bygninger og gater fulle av biler, i en by sett ovenfra.

Dette bør du vite om 5G og sikkerhet

Vi kobler stadig flere smarte dingser på nett – noe som kan gjøre oss mer sårbare for dataangrep. Slik gjør 5G den digitale hverdagen vår tryggere. 

5G er på manges lepper om dagen – ikke så rart, kanskje, når det nå rulles ut i stor fart. Også sikkerhet er et tema som ofte kommer på banen når det blir snakk om femte generasjons mobilnett. Hva er det som gjør at sikkerheten ved 5G får så mye oppmerksomhet?

5G løser sikkerhetsproblemer

Fredrik Syversen, direktør for strategi og forretningsutvikling i IKT Norge, understreker at 5G-teknologien er en del av løsningen på sikkerhetsutfordringene. Men når stadig mer blir avhengig av denne teknologien, er det naturlig at sikkerheten kommer i søkelyset.

– Digitalisering og teknologi tar stadig større plass i hverdagen vår – og sikkerheten er en grunnplanke for at dette skal fungere. I tillegg har vi store nasjoner som tidvis står mot hverandre i det teknologiske kappløpet, og personvern har fått stadig større oppmerksomhet. Så kommer 5G inn med brask og bram, og gir muligheten for å koble alt til internett gjennom en liten chip. Med så mye informasjon på så kort tid på så mange ting, blir tanken om at dette skal komme på avveie, veldig truende. Kombinert med at 5G er litt uhåndgripelig for folk, gjør man seg gjerne opp noen egne vurderinger, og myter begynner å leve, påpeker han – og legger til:

– Vi har hatt flere eksempler i Norge de siste årene som underbygger at vi har et sikkerhetsproblem – men det har ikke noe med 5G å gjøre.

Uendelige muligheter med 5G

Fredrik Syversen, direktør for strategi og forretningsutvikling i IKT Norge, poengterer at 5G-teknologien er en del av løsningen på sikkerhetsutfordringene.

5G er blitt beskrevet som en teknologisk revolusjon, og innebærer kort fortalt superrask oppkobling, god dekning, svært høy hastighet og kapasitet – samt muligheten til å optimalisere mobilnettet til ulike brukergrupper via såkalte skivedelte nett. 5G er også teknologien som vil realisere det fulle potensialet som ligger i teknologi som VR, AR og IoT – tingenes internett – hvor alt fra klokker til gressklippere og biler gjøres smarte og kobles til nett. Det betyr både en enklere og smartere hverdag – og muligheter til å håndtere samfunnsutfordringer som klimaendringer, eldreomsorg og matsikkerhet på en langt mer skreddersydd og intuitiv måte.

Les også: 6 måter 5G vil forandre fremtiden på

Syversen har ansvaret for IKT-Norges arbeid med smarte byer, energisparing og optimal ressursutnyttelse i samfunnet. Han ser frem til mulighetene 5G vil gi.

– Jeg håper 5G vil være det som gjør at vi oppnår lavutslippsmobilitet. 5G gir mulighet for mye mer livedata og enda rikere informasjon. Jo mer informasjon man har, jo mer optimale løsninger kan man lage for å minimere transport og utslipp, for eksempel når man skal levere varer.

Smarte dingser skal bli sikrere

Når stadig flere enheter kobles sammen, kan vi imidlertid bli mer sårbare for angrep – både som enkeltpersoner og bedrifter – dersom vi ikke tar sikkerhet på alvor.

For selv om nettet er sikkert, kan selve IoT-enheten som kobles til nettet, utgjøre en risiko. Ikke alle produsenter prioriterer sikkerhet i produktene sine, og derfor har verden sett flere eksempler på dataangrep via smarte dingser de seneste årene.  

– Jo mer bedriftene tar i bruk smartteknologi, jo viktigere er det at de også forstår sikkerhetsutfordringene – og at de sikrer dataene sine, understreker Hemdan Bezabih, forretningsutvikler i Telia.

Les også: Beskytt bedriften din mot dataangrep med Telia Ddos Protection

Flere aktører er på banen for å gjøre den smarte fremtiden tryggere. Blant annet har EU utviklet en ny sikkerhetsstandard for smartprodukter som selges i det europeiske markedet.

Også ny teknologi kan bidra til å avverge angrep: Norske forskere er nå i gang med å utvikle en ny metode som skal beskytte smartenhetene mot angrep, ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens.

– Fordi nettet er vårt eget, kan vi bygge sikkerhet inn i hvert ledd i konnektivitets-kjeden, med autentisering, kryptering og overvåking. Det gjør oss til en tryggere leverandør.

Georg Svendsen, leder for infrastruktur i Telia Norge

Tryggere med Telia

Selv om IoT bare er i startgropen, har Telia allerede solid erfaring med å levere IoT-løsninger til en rekke ulike bransjer. Da er innebygd sikkerhet et grunnleggende prinsipp.  

– Fordi nettet er vårt eget, kan vi bygge sikkerhet inn i hvert ledd i konnektivitets-kjeden, med autentisering, kryptering og overvåking. Det gjør oss til en tryggere leverandør, sier Georg Svendsen, leder for infrastruktur i Telia Norge, og legger til:

– Alle enheter som kobles til mobilnettet, har SIM-kort og en unik ID. Mobilnettet bruker et lisensiert spektrum som bare teleoperatøren kan bruke. I tillegg er all datatrafikken kryptert, slik at bare mottaker kan forstå innholdet. Alt dette gjør at 4G og 5G er sikrere enn annen trådløs teknologi, som for eksempel Wifi, påpeker han.

Telia følger mobiloperatørforeningen GSMAs retningslinjer for sikkerhet – og legger deretter på et eget lag av sikkerhet med Telias lisensfrie Edge Agent-programvare for å beskytte alle IoT-enhetene dine.

5G åpner for skreddersydde nettverk

– Fordi nettet er vårt eget, kan vi bygge sikkerhet inn i hvert ledd i konnektivitets-kjeden, sier Georg Svendsen, leder for infrastruktur i Telia Norge.

Mens det nå er egne nett for blant annet nødetater og Forsvaret, åpner 5G-teknologien for at alle etter hvert kan bruke samme mobilnett. Samtidig får vi unike muligheter for å skreddersy nett for ulike tjenester og samfunnssektorer – gjennom såkalte skivedelte nettverk. De ulike «skivene» kan optimaliseres for ulike bruksområder.

– Det generelle sikkerhetsnivået er veldig høyt. Men noen industrier krever spesialtilpassede løsninger som øker sikkerheten ytterligere, og nå vil de få den muligheten, påpeker Svendsen.

5G åpner i tillegg opp for muligheten for såkalt edge computing, lokal databehandling eller dedikerte mobilnett.

– Det innebærer at data kan mellomlagres og behandles nærmere brukeren, i lokale servere. Dette gir mye raskere oppkobling og responstid, og gjør også databehandlingen sikrere. I tillegg muliggjør det blant annet teknologi som selvstyrende kjøretøyer, forteller Svendsen.

Et annet begrep som ofte dukker opp i forbindelse med 5G, er private mobilnett.

– Dette er enten helt lukkede og dedikerte nett som kan settes opp på avgrensede områder, eller et såkalt hybridnett. Hybridnett består av både en privat del og en offentlig del, for steder hvor man har flere ulike brukergrupper med forskjellige behov – som på sykehus, flyplasser eller industriområder. Det sikrer kapasiteten du trenger til enhver tid, og øker også sikkerheten ytterligere.

Les også: Telia er først i Norge med å tilby private mobilnett

Skal tilby det sikreste nettet

Stefan Jäverbring, Chief Technology Officer i Telia Company, understreker at Telia har en lang historie med å tilby tjenester som er blant bransjens sikreste og mest pålitelige.

– På grunn av viktigheten av 5G har vi imidlertid besluttet å styrke sikkerhetsaktivitetene våre ytterligere – både når det gjelder mobilnettverket og resten av verdikjeden. Telia følger også nøye med på, og bidrar til, utviklingen av dette feltet, ved å ta i bruk EUs verktøykasse for 5G-sikkerhet. Vi har også svært strenge krav til leverandørene våre. 

Uansett hvilken generasjon nettet tilhører, er Telias mål krystallklart:

– Vi skal tilby det sikreste nettet. Vi eier og har bygd nettet, og vi vet hvordan vi skal sikre det. Derfor skal kunden føle seg trygg på at det de får hos oss, er sikkert – hele veien gjennom verdikjeden.

Vil du vite mer om sikkerhet på nett? Kontakt oss her.  

Var denne siden nyttig?