Thommy Tellefsen, Caylie Mørch, Johan C. Haveland og Jens Inge Ingvaldsen.

Innovative tech-startups satser grønt

Når tech møter bærekraft blir det fart på sakene. Disse startupene kobler seg på med Telia, for å nå målet enda raskere.

– IoT og kommunikasjonsteknologi spiller i dag en avgjørende rolle i det grønne skiftet og vil få en betydelig større i rolle i denne overgangen i tiden som kommer, sier Mali Hole Skogen, teknologi - og bærekraftsdirektør i IKT Norge.

Konnektivitet er dermed en game changer i arbeidet med å utvikle en mer bærekraftig verden og akselererer innovasjon og nyskapende ideer.

– IoT-revolusjonen vil påvirke fremveksten av smarte byer, utviklingen av en grønnere industri, overgangen til sirkulærøkonomi, innfasingen av fornybare energikilder og en haug med andre bærekraftsområder for å lykkes med FNs bærekraftsmål, sier Hole Skogen.

For når vi bruker teknologien som et verktøy i det grønne skiftet, gjør det at vi kan utvikle ideer og innovasjon, enten det er for å energieffektivisere bygg eller reise smartere.

Gjennom mentorprogrammet leter vi etter de gode ideene som vil ta samfunnet vårt fremover.

Marius Ebbesen, forretningsutvikler

Enten det handler om å stanse kjøpefesten, bremse utslippet fra transport eller for den saks skyld kutte ned på plast, vil kommunikasjonsteknologi kunne spille en nøkkelrolle.

Ole-Petter Røstad, forretningsutvikler i Telia

– Når vi snakker om det grønne skiftet, er kanskje ikke et velutbygd mobilnett det første folk tenker på. Men 5G legger til rette for uendelig muligheter, og innovasjon med mobilnettet åpner spennende dører som kan gi mer bærekraftige tjenester, sier Ole-Petter Røstad, forretningsutvikler i Telia.

Både han og kollega Marius Ebbesen leter kontinuerlig etter spennende løsninger som kan skaleres opp med hjelp av Telias teknologi og infrastruktur.

— Gjennom mentorprogrammet Telia Startup leter vi etter nettopp de initiativene! De gode ideene som vil ta samfunnet vårt fremover, og som kan skalere med kommunikasjonsteknologi, sier Ebbesen.

For tredje året på rad skal syv nye startup-bedrifter hjelpes frem av Telia med mentorhjelp, tilgang til teknologi og deling av kunnskap. Tre av dem er Leid, Rensikt og Asistobe, som viser hvordan kommunikasjonsteknologi virkelig kan utgjøre en forskjell for klimaet.

På hver sine vis har de utviklet ideer som vil påvirke klimafotavtrykket positivt:

  • Leid tilbyr leie av verktøy og maskiner i stedet for å kjøpe nytt
  • Rensikt sparer inn enorme mengder plast med nye dispensere for spylervæske
  • Asistobe optimaliserer kollektivtrafikken med kunstig intelligens

Gjør det enklere å leie

Skal vi roe ned forbruket vårt må minst to ting skje. Vi må ta bedre vare på tingene våre, altså reparere heller enn å kjøpe nytt. Og vi må innse at det ikke er noen grunn til å ha skuffer, skap og boder fulle av ting og tang vi bruker én til to ganger i året. Leid er en utleieplattform for utstyr, der alt fra tepperens til tilhengere blir enkelt tilgjengelig.

leid.jpg

– Du som forbruker gjør noe konkret for klimaet ved at du velger å leie. Det gir en dobbel gevinst: Du får tatt vare på det du allerede har med verktøy du låner, sier Thommy Tellefsen, CEO i Leid.

Med leid.no ønsker vi å tilby en tjeneste som er så enkel, billig og praktisk at det rett og slett lønner seg å endre atferd.

Thommy Tellefsen, CEO i Leid

Han ønsker å gjøre det enklere for folk å ta mer klimavennlige valg i hverdagen.

Thommy Tellefsen og Caylie Mørch i Leid

Thommy Tellefsen og Caylie Mørch i Leid

– Med leid.no ønsker vi å tilby en tjeneste som er så enkel, billig og praktisk at det rett og slett lønner seg å endre atferd, sier Tellefsen.

Tall fra Framtiden i våre hender viser at 7 av 10 nordmenn gjerne vil bidra til å begrense forbruket vårt, som her i Norge tilsvarer 14 tonn CO2 ekvivalenter per hode hvert år — det tallet må drastisk ned.

Forretningsutvikler Marius Ebbesen var med på å velge ut årets bedrifter fra over 100 søkere.

Ved hjelp av “tingenes internett”, IoT, kan Leid.no bidra til at færre kjøper seg eget utstyr, ved at de maksimerer bruken av utstyret i utleieordningen. Færre gjenstander til bruk av flere folk.

– Dette er spennende for oss i Telia å samarbeide om, fordi forretningsmodellen til Leid passer utmerket for å utforske nye muligheter med IoT-løsningen vår. Eksempelvis kan sporing av utstyret i sanntid gi verdifull innsikt, som kan brukes for å optimalisere kundereisen. Og ikke minst vil det nok kunne begrense både tap og tyveri, sier Ebbesen i Telia, som gleder seg til å utforske mulighetsrommet med Leid.

Også kollektivtransporten kan bli grønnere

Et bedre kollektivtilbud vil få flere til å la bilen stå, men det er ikke den eneste fordelen. Et bedre kollektivtilbud vil også unngå bomturer med busser, trikker og tog nærmeste tomme for passasjerer.

Det grønne skiftet handler om å få flere til å reise kollektivt. Derfor er ikke målet å redusere kollektivtransporten, men å bruke den mer effektivt.

Johan C. Haveland, CEO i Asistobe.

Asistobe hjelper små og mellomstore byer rundt om i verden å optimalisere tilbudet på kollektivtransport, basert på blant annet passasjertelling og billettsystemer.

Asistobe.jpg

– All data om bevegelighet gjør at vi bedre kan assistere byene med å bygge systemer på innbyggernes premisser. Det grønne skiftet handler om å få flere til å reise kollektivt. Derfor er ikke målet å redusere kollektivtransporten, men å bruke den mer effektivt, sier Johan C. Haveland, CEO i Asistobe.

Sammen med Telia vil de utforske nye datakilder. Med Crowd Insights brukes anonyme data fra mobiltelefonene våre, til å vise hvordan vi ferdes. Denne innsikten kan mates inn i Asistobes plattform, som med kunstig intelligens kan forutsi fremtidige transportbehov.

Johan C. Haveland, CEO i Asistobe.

I dag består Asistobe av 15 ansatte, og har prosjekter både i Norge og utlandet. I Bergen har Asistobe regnet ut hvordan Bybanen i 2040 kan spare 25 prosent med 10 prosent flere avganger.

I Birmingham analyserer de hvordan folk reiser til og fra Aston Villa-kampene, for å optimalisere transporttilbudet. I Klaipeda, Litauen hjelper Asistobe kollektivsystemet å bygge seg opp igjen etter at de mistet mye passasjerer under COVID.

– Vi finner de store strømningene av hvordan folk reiser sånn at vi kan legge til rette til for at kollektivsystemet transporterer flere med lavere kostnad og med redusert karbonavtrykk, det er sentralt i alt vi gjør, sier Haveland.

Sparer enorme mengder plast

I Norge bruker vi mange millioner liter spylervæske i året. Dette genererer nærmere 1000 tonn plastavfall hvert eneste år.

Jeg tenkte at her må det finnes et mer miljøvennlig alternativ.

Jens Inge Ingvaldsen, daglig leder i Rensikt

Jens Inge Ingvaldsen står bak Rensikt, som har laget en løsning der vi kan fylle spylervæske direkte på bilen. I stedet for at spylervæsken transporteres ferdig utblandet pakket i engangsplast, fraktes den heller direkte til dispenseren og blandes ut på stedet.

rensikt.jpg

Han fikk ideen til selskapet da han studerte til å bli ingeniør i mikroteknologi og frivillig var med på å rydde norske strender for plast.

– Strendene var overfylt med plast, og det som ofte gikk igjen var engangsbeholdere fra spylervæske. Jeg tenkte at her må det finnes et mer miljøvennlig alternativ, sier han.

Rensikt har i dag dispensere på 60 lokasjoner, og målet er nå å få på plass 200 til. Dispenserne må kobles opp, og her kommer Telias velutbygde nett inn i bildet. Brukerne betaler for tjenesten som et abonnement over Vipps.

– Vi håper Rensikt kan bidra til å vise veien til hvordan selskaper kan utvikle løsninger som er i tråd med FNs bærekraftsmål - og som er lønnsomme samtidig, avslutter Ingvaldsen.

Gir grunn til å stå på videre

– Det er veldig inspirerende å jobbe med noen som virkelig viser hva som bor i teknologien og infrastrukturen vår.

Marius Ebbesen, forretningsutvikler

Leid, Asistobe og Rensikt har alle fått plass i Telia Startup, som gir dem veiledning og tilgang til Telias teknologi og infrastruktur. Og i Telia legger de ikke skjul på at samarbeidet er like givende også internt.

– Det er veldig inspirerende å jobbe med noen som virkelig viser hva som bor i teknologien og infrastrukturen vår, forteller Ebbesen i Telia.

Gjennom 2022 skal gründerne utforske mulighetene sammen med mentorer og andre eksperter på de relevante fagområdene i Telia.

– Det er ikke akkurat vanskelig å rekruttere mentorer internt til å jobbe med så spennende temaer. Å få bidra til at grønne ideer får gro, gir oss jo virkelig masse ny motivasjon, sier Ebbesen.

Var denne siden nyttig?