Slik kan private mobilnett gi deg uendelige muligheter

Med et privat mobilnett er du alltid sikret rask trådløs kommunikasjon – uansett hvor virksomheten befinner seg. Interessen for Telias nye, spesialiserte nettverksløsninger er stor.

Effektivitet og innovasjon blir stadig viktigere for at virksomheter skal lykkes – og trådløs kommunikasjon er en forutsetning. Men hvordan sikre at du alltid har tilgang til et robust, sikkert og raskt nettverk? Og hva om virksomheten din befinner seg under jorda, ute på havet eller i et anlegg utenfor allfarvei?

– Det er nettopp dette private mobilnett og våre andre spesialiserte nettverksløsninger handler om: pålitelig, trådløs kommunikasjon som vi designer, bygger og drifter etter kundens behov. Dette er noe vi opplever stor interesse rundt, sier Henning Huuse, forretningsutvikler for 5G i Telia.

Tester ut 5G-løsninger i Herøya industripark

Blant dem som nå skal teste ut private nettverk sammen med Telia, er Herøya industripark i Porsgrunn.

Sverre Gotaas
SKAL TESTE 5G-INFRASTRUKTUR: Sverre Gotaas, adm. dir. ved Herøya industripark.

– Vi har med 5G fått et system som kan løse mange av industriens kommunikasjonsproblemer. Det er imidlertid stor motstand mot å slippe andre inn i disse systemene, og derfor har behovet for privat nett oppstått. Slik ønsker vi å ha kontroll på både data og konnektivitet, sier Sverre Gotaas.

Han er administrerende direktør ved Herøya industripark, og leder i tillegg regjeringens teknologiråd. En viktig del av jobben hans på Herøya er å sørge for at infrastrukturen fungerer, slik at bedriftene kan bruke tiden sin på å få produktene sine ut i markedet.

– En industripark er som en liten by, med mye teknisk utstyr som skal fraktes, og vi ønsker blant annet å gjøre den interne trafikken autonom. Derfor skal vi sette opp en 5G-infrastruktur i samarbeid med Telia, og teste hva vi kan bruke dette til. Da blir vi trygge på hverandre, og på at Telia forstår behovene våre, sier Gotaas.

Stor interesse for 5G på sykehusene

Portrettbilde av Bjørn Møllerbråten, konsulent i Skarpe.
TRENGER STABILE LØSNINGER: Bjørn Møllerbråten, konsulent i Skarpe, har lang erfaring fra sykehussektoren.

Også ved de nye sykehusene som nå bygges, er interessen for 5G stor. Det forteller Bjørn Møllerbråten, konsulent i Skarpe, og med erfaring både fra leverandør- og kundesiden i sykehusprosjekter.

– Som følge av miljøkrav ligger det gjerne et filter på vinduer og glassflater, noe som gjør at innstrålingen fra radiosignalene blir hindret. Sykehusene må derfor ha innendørs dekning både for pasienter, besøkende og for egne behov, særlig knyttet til kritiske tjenester, forteller han.

Tradisjonelt har dette behovet blitt dekket av innendørs Wifi.

– Wifi har imidlertid ofte store problemer med radiodekning og sanntidstjenester, så det oppleves ikke helt pålitelig. Man ønsker derfor å ha en reserveløsning, noe et privat mobilnett kan stå for.

Skreddersydde løsninger med Enterprise Mobile Network

Med den nye produktporteføljen Enterprise Mobile Network tilbyr Telia løsninger for deg som har spesielle behov for forretningskritisk trådløs kommunikasjon. Løsningene kan bestå av private nett, hybride nett eller spesialiserte tjenester i Telias nasjonale mobilnett.

Hvem passer så disse løsningene for?

Private mobilnett kalles også «non public network» og «campus network». De består av et dedikert radionett, et transmisjonsnett og et lokalt kjernenett. Kjernenettet er hjernen i mobilnettet, og bygges der du trenger det. Det gir ekstremt høy ytelse og oppetid, og svært lav forsinkelse. I tillegg er det ekstra sikkert, fordi du har full kontroll på hvem som benytter det.

– Dette ser vi er interessant for fysisk avgrensede industrier. Gruveindustrien har kommet langt med denne typen løsninger, fordi det lar dem automatisere risikable arbeidsprosesser via fjernstyring. Industriklynger, havneområder utenfor allfarvei og offshoreinstallasjoner er andre typer aktører som private mobilnett er relevante for, sier Huuse.

Garantert dekning og kvalitet

Med et hybrid nettverk integreres et uavhengig, lokalt kjernesystem med det nasjonale mobilnettet. Da får du fordelene fra et privat nettverk, samtidig som du er sikret større fleksibilitet og mobilitet gjennom det nasjonale nettet.

Henning Huuse i Telia.
STORT POTENSIAL: Henning Huuse i Telia tror det ligger mange spennende muligheter i 5G-nettet.

– Dette passer for langt flere virksomheter – særlig for dem med flere geografiske lokasjoner, og som samtidig har behov for svært høy ytelse på tilkoblingen. Det kan for eksempel være sykehus, flyplasser, logistikkterminaler og arenaer – hvor man både skal betjene publikum og har egne produksjonsbehov.

Med spesialiserte tjenester i det nasjonale nettet har du ikke et eget kjernesystem – men du får et eget radionett der du måtte trenge det, med dedikert dekning og garantert kvalitet.

– Dette er interessant for mange, og særlig de som har operasjoner over hele landet – som kollektivtrafikk, logistikkaktører og mediebransjen. Sporveien er et godt eksempel på dette, som var de første i verden til å ta i bruk et åpent, offentlig mobilnett som en del av sitt signalsystem, sier Huuse.

Han mener det er en rekke åpenbare fordeler ved å basere sin trådløse kommunikasjon på mobilteknologi.

– Det er et godt etablert økosystem, som svært mange enheter allerede støtter. I tillegg er mobilnettet sikkert «by design». Du har SIM-autentisering på samtlige enheter som kobles til, du kan selv bestemme hvilken tilgang enhetene skal ha, og trafikken er kryptert fra ende til ende. Etter hvert vil man også få mulighet til å skivedele nettet, slik at man kan skille sin trafikk fra annen, påpeker han.

Siden vi allerede har leverandører, systemer og en organisasjon som drifter et nasjonalt mobilnett, er Telia en naturlig partner for å bygge og drifte private mobilnett også.­

Henning Huuse, forretningsutvikler for 5G i Telia

Lavere kostnader med teleselskapenes mobilnett

Nylig auksjonerte Nkom ut landsdekkende 5G-lisenser, som ble kjøpt av fire teleselskaper – deriblant Telia. Når mer 5G-spektrum blir tilgjengelig, vil det bli mulig for andre aktører å kjøpe det. Verken Gotaas eller Møllerbråten tror imidlertid at industrien eller helsesektoren vil være interessert i å bygge og drifte private mobilnett på egen hånd.

– Men dersom teleoperatørene skal inn i helsesektoren eller andre sektorer, blir det avgjørende at de forstår de reelle behovene og bruksmønstrene, og utvikler tjenestene basert på dette, understreker Møllerbråten.

Henning Huuse i Telia påpeker at kostnadene i mange tilfeller vil være meget konkurransedyktige sammenliknet med alternative løsninger, dersom man baserer seg på teleselskapenes mobilnett.

– Siden vi allerede har leverandører, systemer og en organisasjon som drifter et nasjonalt mobilnett, er Telia en naturlig partner for å bygge og drifte private mobilnett også.­ Dette er vår kjernevirksomhet, og det er noe vi nå ser frem til å gjøre for stadig flere enkeltbedrifter som har behov for det.

– Kom i gang med 5G-testing!

Steinar Ulvøy
NYTT TILBUD: Steinar Ulvøy har ansvaret for Telias nye portefølje Enterprise Mobile Network.

Steinar Ulvøy, produktsjef for Enterprise Mobile Network i Telia, råder virksomheter til å gå i gang med å prøve ut ulike 5G-løsninger, slik de nå gjør på blant annet Herøya industripark.

– Selv om 5G fortsatt er i startgropa, vil utviklingen akselerere langt raskere enn det som har vært tilfellet med 4G.  Å starte opp nå med å teste det ut, er derfor veldig viktig – man bør ikke sitte på gjerdet, fastslår han.

Psst! I Telias 5G-lab på Nova Spektrum kan du teste utstyr og se hvordan Enterprise Mobile Network fungerer. Les mer om vår lekegrind for innovasjon med mobilnettet.

Var denne siden nyttig?