pakkesortering

Enterprise Mobile Network

 

Vi kaller det Enterprise Mobile Network. For deg betyr det høy ytelse i et pålitelig og sikkert nett som sikrer din forretningskritiske kommunikasjon. Kall det gjerne ditt eget mobilnett.

Med Enterprise Mobile Network kan vi tilby

 

TC

Skreddersydd nettverk basert på dine behov

Driftet nettverks løsning med SLA

Garantert tjenestekvalitet

Kan leveres på både 4G og 5G

Kundeoptimalisert dekning

Pålitelig og lav forsinkelse

Hva er det – og hvorfor trenger du det

Enterprise Mobile Network er en portefølje av løsninger for deg som har spesielle behov for forretningskritisk kommunikasjon. Løsningene skreddersys dine behov og kan bestå av private nett, hybride nett, eller spesialsierte tjenester i Telias nasjonale mobilnett. Slike dedikerte nettverksløsninger kan leveres både på 4G og på 5G, avhengig av behov for ytelse og kapasitet.

Løsningen gir deg skreddersydd dekning for et definert område og garantert høy tilgjengelighet for tale- og datatrafikk. Du kan velge å ha et lokalt kjernenettverk for lokal autonomi og full kontroll på tilgang og dataflyt, samt høyest mulig ytelse. Vi designer, bygger og drifter nettverket for deg, og vi leverer tilpassede tjenester basert på en avtale om tjenestekvalitet som vi blir enige om.

Trenger du garantert tjenestekvalitet eller null nedetid? Da kan Enterprise Mobil Network være den riktige løsningen.

Enkelt og sikkert

  • Fjerner behovet for kabling og gjøre endringer i produksjonslinjer enklere.
  • Enkel arkitektur og mer skalerbart system sammenlignet med Wi-Fi.
  • Innebygget sikkerhet som del av 3GPP-standard.
  • Lokal autonomi ved valg av lokalt kjernenett – ditt nett er uavhengig av tilgjengeligheten til det nasjonale mobilnettet.

Kom raskt i gang

Vi bygger ditt private mobilnett ved hjelp av LTE eller 5G. LTE gir deg et utmerket utgangspunkt som møter behovet i mange industrielle applikasjoner. Løsningen har høy fleksibilitet som kan utvikles og tilpasses 5G-nettet når det trengs. 5G har større kapasitet, gir høyere ytelse og lavere forsinkelse, men foreløpig er det mindre tilgjenglig utstyr som støtter 5G en den veletablerte 4G standarden. Dette endrer seg imidlertid raskt.

Mer enn WIFI

Automatisering, fjernstyring og roboter er viktige deler av moderne industri. Mange bedrifter er avhengig av Wi-Fi for bruk av disse funksjonene. Kritisk kommunikasjon og behov for støtte til mobile enheter og mennesker krever høyere pålitelighet. Ofte er dekning eller forstyrrelser i nettet en utfordring på industrianlegg. Private mobilnett er bygget for å gi mobile enheter konnektivitet der dekningen og kommunikasjon er kritisk. Mobilteknologi basert på lisensiert radiospektrum gir bedre kontroll, høyere ytelse, og er i mange sammenhenger enklere å installere enn komplekse wifi-nett. I tillegg gir mobilteknologi bedre skalerbarhet og høyere pålitelighet når kravene til forsinkelse og kapasitet økes.

Private mobilnett er designet for krevende industrielle funksjoner som gjør det mulig å digitalisere prosesser og legger til rette for mobilitet, sikkerhet og pålitelighet.

Lokal kjerne eller offentlig nettverk – eller begge

Telia Enterprise Mobile Network er tilpasset bedriftens egne behov. Hvis lokal autonomi og full kontroll på dataflyt er hovedhensikten, kan du bruke et lokalt kjernenett. Det gir deg høy tilgjengelighet kombinert med høy grad av sikkerhet, dataintegritet og lav forsinkelse.

Hvis mobilitet over større avtander eller tilgang til offentlig nettverkstjenester og skytjenester er viktig, vil et hybridnett der et lokalt kjernesystem integreres med det nasjonale mobilnettet være en god løsning. Kombinert med kundespesifikk dekningsutbygning vil du få dekning der du trenger det, være seg innendørs, under bakken, i tuneller, eller andre steder der man i dag ikke har dekning fra det nasjonale mobilnettet.

Én løsning passer ikke for alle, så vi bestreber oss på å gi deg så høy fleksibilitet som mulig. Hvis dere trenger en lokal kjerne, kan du fremdeles gi eksterne tilgang til nettverket via vårt kjernenett.

Bedriftens behov og rammebetingelser vil endre seg over tid. Vi ønsker å tilby den beste konnektivitetsløsningen som skiftende omgivelser krever. Våre løsninger er skalerbare både på kapasitet og fysisk utstrekning.

 

Service og support

Service som du vil

Vi betrakter 5G og Enterprise Mobile Network som en plattform for innovative løsninger og det nyeste innen kommunikasjonsteknologi. Flere oppgaver kan løses basert på den samme konnektivitesløsningen. I stedet for å benytte ulike teknologier basert på proprietær teknologi eller ulisensiert, åpent radio spektrum vil man med et dedikert mobilnett kunne samle sine behov for konnektivitet. Push-to-talk, styring av AGV’er, fjernstyring av maskiner, videomonitorering av en produksjonlinje, eller oppkoblede sensorer som overvårker produksjonsutstyr eller luftkvalitet i produksjonlokalet kan alle benytte det samme nettverket for å kommunisere.

Support der du trenger det

Private nett, hybride nett og kundespesifikke installasjoner leveres som en driftet tjeneste fra Telia. Det betyr at vi tar hånd om hele livsløpet til et slikt anlegg og blir enig med kunden om en service level agreement (SLA) basert på kunden behov. Telia tilbyr monitorering av forretningskritiske tjenester 24/7 og ved behov yter vi support på kundens lokasjon. Vår internasjonale tilstedeværelse gjør at vi kan levere våre tjenester i alle nordiske land samt i Baltikum.

Styrke i partnerskap

Telia samarbeider med en lang rekke leverandører og søker hele tiden å kunne tilby våre kunder og samarbeidspartnere ny teknologi og innovative tjenester. Vi ser at dette skaper verdi for våre kunder og i mange sammenhenger også et konkurransefortrinn da man som Teliapartner kan ta i bruk ny teknologi tidligere enn sine konkurrenter.

Ved å jobbe tett sammen med våre kunder og samarbeispartnere opparbeider vi oss nyttig innsikt i deres behov. Det gjør oss bedre i stand til å drøfte de riktige tekniske løsnignene innefor ulike områder som cloud/edge computing, datasenter-løsninger, device management eller informasjonssikkerhet.

Ta i bruk avanserte funksjoner

.

Vil du vite mer om Telia Enterprise Mobile Network?

Skriv inn dine kontaktdetaljer og vi vil kontakte deg så snart som mulig.