Sparte mye på Mobil som tjeneste

Mange bedrifter har for lengst satt ut drift og vedlikehold av PC-parken. Nå kan du gjøre det samme med mobiler og nettbrett.

Mobil som tjeneste - Dame med mobiltelefon.

Foto: NTB Scanpix/Maskot.

Mer fokus på kjerneoppgaver og innleie av tjenester som faller utenfor det bedriften hovedsakelig driver med, er en trend som bare øker i omfang. Dette frigjør både kapital og tid, og sørger ikke minst for at ekspertmiljøer kan levere alt fra renhold til PC-løsninger bedre enn det bedriften hadde klart om de skulle tatt hånd om alle tjenester selv. 

Det siste på denne listen er at du nå kan leie hele mobilparken og sette ut all drift og vedlikehold. Tjenesten Mobil som tjeneste, gir mulighet for en helt ny mobilhverdag - både for de ansatte og for den mobilansvarlige.  Med Mobil som tjeneste leier du i praksis alle mobiler og nettbrett bedriften måtte trenge. Telia sørger for at alt utstyret fungerer som det skal, og rammeavtaler gjør at tjenesten er fleksibel og skalerbar.

Halverte administrasjonstiden

For å utvikle tjenesten har det vært viktig for Telia å samarbeide med kundene gjennom et pilotprosjekt, slik at tilbudet som nå lanseres ivaretar de viktigste behovene til ulike typer virksomheter. Blant annet har det tradisjonsrike industriselskapet Aarbakke og Kreftforeningen vært involvert i utvikling og testing av tjenesten.

Vi setter stor pris på at Telia lytter på våre ønsker og behov og er villige til å strekke seg for å møte dem.

Rolf Thu, IT-sjef, Aarbakke

Aarbakke er et industriselskap på Jæren som er svært opptatt av nyskapning og innovasjon, og har ikke minst et stort engasjement for sine over 250 ansatte. De har lang erfaring med leie av teknologisk utstyr, og opplever at Telia har en attraktiv pakke med god service, forsikringsordning og ekstraordinær hjelp i oppstarten.

I tillegg gir Mobil som tjeneste tilgang på nye og moderne mobiler, samt at de ansatte får ny telefon dersom uhellet er ute og noe skjer med den mobilen de har. Gjennom Always online byttepool får de ansatte da ny telefon på dagen.

– Mobilteknologi er viktig for de ansatte, og denne tjenesten skal være et gode og en positiv opplevelse for dem, sier Rolf Thu, IT-sjef i Aarbakke. – Bedriften reduserer de totale kostnadene og de ansatte føler at de blir godt ivaretatt gjennom denne ordningen, fortsetter Rolf Thu.

IT-sjef i Aarbakke, Rolf Thu.

IT-sjef i Aarbakke, Rolf Thu.

Aarbakke og Rolf Thu skal også fremover bidra med tilbakemeldinger for at Telia skal videreutvikle tjenesten, slik at kundenes behov driver innovasjonen videre. Thu trekker også spesielt frem tidsbesparelser ved at de ansatte kan få hjelp direkte gjennom et eget supportsenter.

Det har vært viktig at virksomhetene som er med i pilotprosjektet er fra flere ulike bransjer, og derfor kan komme med ulike innspill til Telia. Kreftforeningen har også høstet en rekke erfaringer som har kommet til nytte i den endelige utformingen av Mobil som tjeneste.  

Med Mobil som tjeneste leier Kreftforeningen mobiler fra Telia, som også tar seg av reparasjon og innbytte. 

Etter et vellykket pilotprosjekt ønsker flere av deltagerne å ta i bruk tjenesten raskt fordi resultatene var så gode. Nå står tjenesten på egne bein og er lansert for hele Norge. For Kreftforeningen er det spesielt viktig at løsningen gjør dem mer tidseffektive.

– I pilotprosjektet har det vært god dialog fra dag én, og Telia har vært svært lydhøre for mine tilbakemeldinger. Det har resultert i konkrete justeringer av tjenesten. Mobilen blir jo bare viktigere og viktigere som arbeidsverktøy, og jeg har brukt mye tid som mellommann med for eksempel knuste skjermer. Denne tiden er allerede halvert, om ikke mer. Når tjenesten blir enda mer automatisert vil jeg kunne frigjøre enda mer tid. sier Tor Mikael Kristensen, IT-leder i Kreftforeningen. 

IT-leder i Kreftforeningen, Tor Mikael Kristensen.

IT-leder i Kreftforeningen, Tor Mikael Kristensen. Foto: Kreftforeningen.

Du har alltid en mobil klar som venter på deg

Frigjøring av tid og folk fra mobiladministrasjon til kjerneoppgaver er en viktig grunn til å benytte Mobil som tjeneste. Ved å leie mobiler og nettbrett slipper man store investeringer. Reparasjon, innbytte og service blir også tatt hånd om av Telia.

Gjennom «Always online byttepool» vil bedriften alltid ha et avtalt enheter klare til bruk. Nyttig hvis en ansatt skulle være uheldig å ødelegge, miste eller få frastjålet mobilen.

Passer for alle bedrifter

En rammeavtale gjør tjenesten skalerbar og fleksibel. På den måten betyr ikke fem nye ansatte at du må bruke 45.000 kroner på nye mobiltelefoner. I Min Bedrift har mobilansvarlig full oversikt over enheter og avtaler, og kan enkelt bestille nye telefoner og nettbrett om man ønsker det.

Nå sender jeg bare telefonen til Telia, også fikser de resten.

Tor Mikael Kristensen, IT-leder i Kreftforeningen

– I fjor førte 35 knuste telefoner til omtrent 1 time support per telefon, sier Kristensen i Kreftforeningen. I tillegg kommer ca. én time generell mobilsupport per dag; til software og hardware-feil og annet som ikke virker. Nå sender jeg bare telefonen til Telia, også fikser de resten. Det sier seg selv at jeg kan bruke tiden min mer fornuftig nå. I tillegg har jeg fått mange positive tilbakemeldinger fra ansatte. Spesielt rundt bytteprosessen og hvor enkel den er. Det er mer ro rundt mobilholdet nå, avslutter Kristensen. 

Mobil som tjeneste:

  • Lar bedrifter leie mobiler.
  • Telia står for alt av klargjøring, service og reparasjon på enhetene.
  • Frigjør tid og arbeidskapital.
  • En rammeavtale gjør tjenesten skalerbar og fleksibel
  • Månedlig fakturering gir et forutsigbart kostnadsbilde.
  •  «Always online byttepool» gir bedriften umiddelbar tilgang til et gitt antall erstatningsenheter.
  • Minimerer behovet for mobiladministrasjon hos bedriftens IT-avdeling.

Kreftforeningen i pilotprosjektet:

  • Kreftforeningen har deltatt i utviklingen av «Mobil som tjeneste».
  • Vært med i brukertesting av «Min bedrift». Portalen der tjenesten administreres.
  • Tilbakemeldinger fra Kreftforeningen har forenklet bestillingsoppsett og enhetsoversikt.

Mobil som tjeneste sørger for at de ansatte alltid kan stole på at de har oppdatert mobilutstyr. De kan være trygge på at det fungerer og at veien til ny enhet er kort, hvis uhellet skulle være ute. Det blir de ansatte mer fornøyde og produktive av. 

Noe for deg og dine ansatte? Les mer om Mobil som tjeneste.

Var denne siden nyttig?