Intoto sine tre ansatte

Vil redde liv og verdier med bedre flomvarsel

Da Kvinesdal ble rammet av flom i 2015, ble Intoto-gründerne påvirket på hver sin måte. – Vi sto i kaoset og prøvde å forstå hva som skjedde, men ingen kunne svare. Det tenkte vi at vi må kunne gjøre noe med.

Det er drøyt fem år siden ekstremværet Synne herjet i den flomrammede hjembygda. De tre seriegründere i samme bygd hadde ulike opplevelser av situasjonen, men alle konkluderte likt: Hvorfor har ingen gode svar før, under og etter en slik situasjon?

Morten var selv med å evakuere i bygdesentrumet, og var forundret over at ingen kunne svare på hva som ville skje — ville det komme mer eller mindre vann? Det opplevdes også spesielt at en dronefilm han litt tilfeldig tok, ble etterspurt som vurderingsmateriell fra flere hold.

Frode var på reise og kom hjem til en rekke forsikringssaker på jobb, vann på kontoret og ødelegger i boligområdet. Scott var i USA og kom hjem til en kjeller full av vann.

FRODE AAGEDAL: Daglig leder Aagedal i Intoto vil gjennom sensorer få innsikt på vassedrag, og dermed kunne varsle tidlig ved flom.

I dag er de tre gründere, og henholdsvis daglig leder, operativ sjef og teknologisjef, i oppstartsbedriften Intoto – og omtales gjerne som «the Waterboys». I 2021 er de med i mentorprogrammet Telia Startup. Programmet tar hvert år inn nye bedrifter, som benytter kommunikasjonsteknologi på spennende måter.

Elvedata i sanntid

De kan ikke stoppe flommen fra å komme. Men ved å hele tiden overvåke vassdragene, kan de i det minste varsle om flom i tide – slik at innbyggerne får tid til å evakuere og redde ut det viktigste fra hus og hjem.

– Intoto betyr «totalinnsikt». Vi har laget en plattform for det vi kaller «intelligente vassdrag», som handler om økt innsikt i elver, bekker og fjorder, forklarer daglig leder Aagedal.

Innsikten får de ved hjelp av sensorer, som gjør at de hele tiden kan følge med på blant annet vannstand. Dermed kan de blant annet fange opp med en gang vannet begynner å komme over normalt nivå.

Vil gi lokal innsikt

Tanken om å bruke sensorer for å følge med på vassdragene er forsåvidt ikke ny. NVE har målere ute, og driver med nasjonalt flomvarsel. Men et av hovedpunktene Intoto ønsker å gjøre noe med, er å øke antallet sensorer. Slik vil de gi mer lokal informasjon.

– NVE har en nasjonal rolle, ikke lokal. Slik det fungerer i dag må du på lokalt nivå bare håpe på det beste, sier Aagedal.

Intoto grundere ute

FLOM: Med hjelp av deres sensorer og kunstig intelligens vil man kunne bli varslet tidligere ved flom.

Han forteller at da flommen traff bygda deres i 2015, så fantes det kun et par sensorer. Men vassdraget har to daler, og det fantes kun sensorer i den ene av dem. Flommen var minst like stor i den andre.

– Med vår teknologi og flere sensorer kunne vi sett det tidligere, og sett omfanget, sier Aagedal.

Kan lære om flom med kunstig intelligens

Det er ikke bare flere sensorer som er Intotos mål. De bruker kunstig intelligens til å lære hvordan vassdragene oppfører seg og hvordan det oppstår flom.

– Ved å koble dette sammen med blant annet vær- og klimadata kan man forutse hva som kommer til å skje, forklarer Aagedal.

Hva fører til flom? Hvordan var været i ukene før flommen traff, og hvordan oppførte elva seg i samme periode? Og nøyaktig hva var det egentlig som skjedde med elva idet den flommet over, og frem til vannet trakk seg tilbake?

Ved å lære av disse tingene er det enklere å se hva som kommer til å skje neste gang. Ikke minst på lokalt nivå – kanskje oppfører elva i bygda di seg annerledes enn elva i nabobygda ved flom.

Vann-vittig mange muligheter

Selv om det var flom som satte Intoto-gründerne på ideen, stopper ikke ambisjonene der. Målet deres er å gi bred lokal innsikt i vassdragene, på tvers av fagfelter og interesseområder.

– Vi vil bryte ned siloene, se sammenhengene og sørge for kunnskapsdeling på tvers. Slik kan vi gi noe tilbake til lokalsamfunnet, sier Aagedal.

Intoto vist på skjerm

TOTALINNSIKT: Intoto betyr «totalinnsikt", og det er nettopp dette de vil oppnå. 

Selskapets sensorbokser – som for øvrig får strøm fra solceller – inneholder skreddersydd maskinvare, hvor de kan koble på alt av eksisterende sensorer, ikke bare vannstandmålere.

For eksempel kan de hjelpe vannkraftsbransjen med å dokumentere hvor mye vann de slipper ut, eller anlegg for lakseoppdrett i enden av vassdrag med å undersøke hvordan vannkvaliteten påvirkes av vassdraget lenger oppover.

Kort sagt: Med Intotos intelligente vassdrag er det vann-vittig mange muligheter.

Telia Startup


  • Et mentorprogram for nye selskaper i vekst, som vil skalere sine forretningsideer på kommunikasjonsteknologi.
  • Startupene må søke om en plass i programmet, som strekker seg over 12 måneder. De utvalgte bedriftene presenteres ved årsskiftet.
  • Startupene får kostnadsfri tilgang til en rekke av Telias produkter og tjenester. I tillegg kan de benytte seg av kompetanse fra flere fagfelt, som for eksempel infrastruktur, tilkobling og teknologi, veiledning på finansielle løsninger, logistikk, salg og markedsføring.

 

Var denne siden nyttig?