Bil på glatt snøføre som kommuniserer med annen bil.

Slik vil tilkoblede biler gjøre veien tryggere

Volvo har levert biler som har vært koblet til nett i snart 20 år, men i årene som kommer vil både ny teknologi og nye nettverk sørge for enda bedre sikkerhet på veien.

Volvo har vært kjent for sikkerheten i bilene sine i mange tiår. Helt siden introduksjonen av setebeltet på 50-tallet har det svenske bilmerket med det latinske navnet vært synonymt med sikkerhet.

Den fysiske sikkerheten har utviklet seg voldsomt siden den gang, og introduksjonen av elektroniske støttesystemer har bidratt til færre ulykker og skader i trafikken.

Tryggere biltur

Per Lindberg, Senior Manager Connectivity i Volvo Cars
Per Lindberg, Senior Manager Connectivity i Volvo Cars

– Vi i Volvo har levert oppkoblede biler siden 2001, så vi har mye erfaring å lene oss på, sier Per Lindberg. Han er Senior Manager Connectivity i Volvo Cars.

Muligheten biler har til å kommunisere med hverandre og infrastrukturen rundt seg, vil i årene fremover spille en stor rolle for sikkerheten på veiene. Allerede nå tilbyr både Volvo og andre bilprodusenter tilkoblede løsninger som gjør bilturen tryggere for alle.

– De siste par årene har vi blant annet tilbudt en tjeneste som er kalt Connected Safety. Det gjør at bilene våre kan dele informasjon om ting som glatt føre og nødblink. Denne sendes så til vår skytjeneste hvor vi bearbeider den og, i de tilfeller det passer, distribuerer den til andre Volvo-biler som kjører i samme område, sier Lindberg.

Mindre utslipp med tilkoblede biler 

Dette er hva man i bilindustrien kaller V2X – eller Vehicle to Everything communication.

– I tillegg til økt sikkerhet vil denne kommunikasjonen også bidra til reduserte utslipp. Ved å for eksempel å distribuere informasjon om status på trafikklys kan vi tilpasse hastigheten for å få en «grønn bølge» slik at man slipper å stoppe, sier Lindberg.

For å sørge for en så trygg, komfortabel og praktisk trafikk som mulig i fremtiden, mener han Volvo er helt avhengig av andre. – Vi prøver å bygge fleksible, åpne systemer som kan tilpasses over tid og til lokale behov. Men at ting blir tilkoblede og kan kommunisere, er en grunnforutsetning, sier han.

Og her kommer også 5G-teknologien inn i bildet. Lindberg er tydelig på at utrullingen av 5G vil gi en rekke fordeler for Volvo i deres arbeid med tilkoblede biler og bedre sikkerhet.

tilkoblet_volvo.jpg

Med ny og bedre tilkobling vil både sikkerheten, komforten og underholdningen i bil kunne ta flere steg videre. Illustrasjon: Volvo Cars

Nye responsive tjenester

– Én fordel er den store økningen av tilkoblede enheter i ulike økosystemer som kommuniserer både med hverandre og biler. I tillegg vil vi kunne bygge nye tjenester, fordi vi vet at informasjonen vi sender mellom bilen og skyen kommer frem når den skal.

Var denne siden nyttig?