Samarbeid med No Isolation

I en periode fra 2016 hadde Telia samarbeid med No Isolation, som med roboten AV1 gjør hverdagen for langtidssyke barn rikere.

No Isolation lager stedfortreder-roboter for langtidssyke barn og unge, som på grunn av sykdommen er avskåret fra den vanlige hverdagen. Barnet styrer roboten selv via mobiltelefonen, over 4G-nettet. Slik kan de delta i samtaler og aktiviteter, uten å være fysisk tilstede.

Tek_noisolation_600.jpg

For å sørge for at denne muligheten skulle bli tilgjengelig for flest mulig, lot Telia 10,- for hver mobil som ble pantet via MobilPant-ordningen gå til å finansiere roboter for familier som ikke hadde muligheten til å kjøpe disse selv.

Mobilteknologi gjør livet lettere

I omtrent hvert fjerde klasserom i Norge står det en tom skolepult på grunn av barn som er rammet av langtidssykdom. De langtidssyke barna og ungdommene sliter med mange ulike diagnoser, men felles for dem alle er at de sliter med ensomhet og sosial isolasjon som en konsekvens av sykdommen.

Ensomheten kan ofte oppleves som verre enn selve diagnosen og behandlingen de går igjennom. Dette har No Isolation ønsket å gjøre noe med.

Heldigvis blir de fleste barn som blir syke friske igjen, men tiden etterpå kan være svært belastende om man har tilbragt mye tid borte fra skole og venner. AV1 legger til rette for at det blir mindre å ta igjen når man kommer tilbake og minsker samtidig ensomheten under sykdomsperioden.

Ida fikk være med på konsert med AV1. Foto: Cornelia Stiftelsen og Ariel Film.

Den lille roboten er utstyrt med både kamera, mikrofon og høyttaler, så vel som motorer som gjør at den kan snu seg. Gjennom en app på mobilen styrer barnet roboten og kan delta i både samtaler, undervisning og moro.

Med dekning via 4G fra Telia, kan roboten fungere som en stedfortreder og tas med så og si over alt, enten det er i klasserommet eller på tur med venner.

Var denne siden nyttig?