Telia Town, Telias egen smartby i lego. Foto: Telia.

Dette er smartbyen Telia Town

For å vise noen av mulighetene innen Internet of Things bygget Telia LEGO-byen Telia Town.

LEGO-byen Telia Town er under ett år gammel og har allerede blitt et av Telias viktigste verktøy i å vise hvilke muligheter som tingenes internett gir.

Den lille smartbyen benytter samme teknologi som er tenkt for den virkelige verden. Dermed er veien kort fra det lekne uttrykket som finnes i den lille smartbyen, til seriøs testing av reell bruk. Målet er å inspirere til nye tanker og nye problemområder som IoT kan bidra til å løse.

Viser deg hva som er mulig

Det som skiller Telia Town fra alle andre LEGO-byer er den avanserte teknologien på innsiden. IoT byr på endeløse muligheter. Sensorer registrerer endring og sender data til en computer som presenterer ting for oss mennesker i en app eller andre typer programmer.

IoT vil bidra til å redusere ressursbruk, gjøre det lettere å lage miljøvennlige løsninger, og koble hele verden sammen i et gigantisk nettverk. Tingene har nemlig fått sitt eget internett, NB-IoT.

Albert Skog, IoT Hardware Engineer i Telia, og Telia Towns grunnlegger.
Albert Skog, IoT Hardware Engineer. Foto: Telia

NB-IoT, eller «Narrowband for Internet of Things», er spesiallaget for sensorer og datamaskiner, og skal sørge for at milliarder av dingser kan kommunisere med hverandre.

– Vi ønsket å vise hvor reelt IoT er, og hvor mange muligheter som finnes. Derfor bygde vi rett og slett en modell. IoT vil spille en sentral rolle i fremtidens smartbyer, men hvordan det hele henger sammen er rett og slett nødt til å demonstreres, sier Albert Skog, IoT Hardware Engineer i Telia og Telia Towns grunnlegger.  

I Telia Town viser man noen av de mulighetene IoT gir oss. Her er fire eksempler.

Søppeltømming

I Telia Town er søppelbøttene utstyrt med sensorer. Dine søppelbøtter vil også få sensorer i fremtiden. Ufattelige ressurser som lastebiler, diesel og personell går med til å holde renovasjonsetaten i gang. Men det er kun en brøkdel av søppelbøttene som er helt fulle når renovasjonsarbeiderne kommer.

Med en sensor som registrerer når søplebøttene er fulle, kan de være sikker på at det er behov for tømming, og at de ikke kjører unødvendige bomturer. I tillegg kan man sørge for at søppelbøtter blir tømt i parker, strender og turistanlegg før det flyter over. Telia håper snart å kunne se denne løsningen i norske byer.

Solceller

Telias LEGO-by har fått installert et solcellepanel, som direkte deler hvor mye energi som genereres. Dette kan bli svært nyttig i fremtiden for aktører som administrerer flere tusentalls av solcellepaneler. Disse kan da ha den nødvendige oversikten over både energigenerering og når det må gjennomføres vedlikehold.

Denne teknologien er fremdeles på et konseptstadium, men du skal ikke se bort ifra at den vil bli svært sentral på solcellemarkedet i årene fremover.

Skjerm som viser status på solcellepanelet og parkerte biler.

På denne skjermen kan du ha oversikt over det meste, blant annet statusen på solcellepanelet. Foto: Telia

Smart parkering

Alle med en bil vet at det både kan være irriterende og tidkrevende å finne en parkeringsplass. IoT kan gjøre parkeringshus og større parkeringsområder mer effektive. I Telia Town er parkeringsplassene utstyrt med sensorer.

Når det står en bil på parkeringsplassen sendes det et signal til en mobilapp som forteller kjørende at de må lete et annet sted. Er det derimot ledig, så vil appen si fra. På denne måten vil du kunne spare både tid og miljø. Teknologien er allerede testet på Storo storsenter i Oslo, og det er sikkert ikke lenge før vi ser større kjøpesentre og bysentrum med slike løsninger.

Forurensning

I Telia Town illustreres det også hvordan IoT kan bidra til måling av luftkvalitet. Gjennom sensorer plassert rundt i byen kan informasjon om luftkvaliteten innhentes. Bysykkelstativene i Oslo ble for ikke lenge siden utstyrt med denne teknologien. Oslo Bysykkel ville i samarbeid med Telia teste ut om det var mulig å få sanntidsinformasjon fra sensorene over i en app. Nå er det alt på plass og til stor hjelp for lokale myndigheter som kartlegger luftkvaliteten rundt om i hovedstaden. Det er også til hjelp for innbyggerne som kan ta omveier rundt de verst forurensede områdene.

Fra Telia Town sitt bysykkelstativ, hvor luftkvaliteten måles ved hjelp av sensorer.

Her måles luftkvaliteten i Telia Town. Foto: Telia

Da LEGO-byen ble bygget for ett år siden skulle den vise fremtiden. På året som har gått, har flere av ideene blitt realisert.

Selvkjørende tog

Det finnes allerede selvkjørende anleggsmaskiner og landbruksmaskiner, men selvkjørende biler har latt vente på seg. For å vise hvordan IoT spiller en vesentlig rolle i denne utviklingen er Telia Town også utstyrt med et selvkjørende tog. Her kan man observere toget kjøre og stanse kun med hjelp av sensorer. Sensorer i togene og sensorer i skinnene kommuniserer sammen, som igjen kan sende data til en kontrollsentral.

– Telia Town er en fin plattform å vise hva som teknisk sett er mulig, og det selvkjørende toget er et godt eksempel på dette. Mange vet at selvkjørende tog allerede finnes i en rekke land, men ikke alle er nødvendigvis kjent med hva slags rolle mobilteknologi og IoT har oppi det hele, sier IoT-eksperten Lars Albert Skog.   

Selvkjørende tog i Telia Town, Telias egen lego-smartby

På togstasjonen i Telia Town stopper og starter togene helt av seg selv. Foto: Telia.

En inspirasjonskilde

Telia Town har vært på en rekke messer og blitt et naturlig samlingspunkt for teknologi- og IoT-interesserte. Noen sier at de har blitt inspirert av eksemplene som byen har gitt.

– Det morsomme med Telia Town er at vi i Telia kan få vist hvilken kompetanse vi besitter på feltet, og at det er lett å forstå eksemplene. Om det er en administrativt ansatt, en utvikler eller en åtteåring, så kan teknologien i Telia Town forklares på det nivået lytteren befinner seg, avslutter Skog.

Nysgjerrig på IoT? Kontakt Telia

Med innovasjonsavdelingen Division X, jobber Telia tett på andre teknologivirksomheter og partnere. Det er gjennom partnerskap de store fremskrittene skjer, og Telia håper på flere spennende IoT-samarbeid i årene som kommer.

Sitter du inne med noen spennende idéer innenfor tingenes internett? Les mer om Telia og IoT,  eller ta kontakt.

Om NB-IoT


Narrowband Internet of Things (NB-IoT) er en ny kommunikasjonsteknologi som gir svært god dekning innendørs, utendørs og under bakken.

Denne lavfrekvente teknologien er ideell for ting som går på batteri og som bare av og til sender data via nettet. Det gjør at batterilevetiden blir svært lang, gjerne over 10 år.

NB-IoT fungerer nesten hvor som helst, er kostnadseffektiv og kobler enheter enklere og mer effektivt på det eksisterende 4G-nettet.

Dette er IoT:


IoT står for Internet of Things, også kjent som tingenes internett.

Begrepet brukes om fysiske objekter som kommuniserer med omverdenen via sensorer.

Tingenes internett er et voksende verdensomspennende nettverk, hvor ting snakker med hverandre og så til oss mennesker.

Formålet er å skape nye verdier og spare ressurser ved bruk av sensorteknologi, datateknologi og nettverksteknologi.

Forventningene er store, og det spås at det vil være 26 milliarder tilkoblede enheter i 2020. Alt fra kjøleskap, maskiner, biler, joggesko, tannbørster, lyspærer, hus og bygninger kan kobles sammen.

Var denne siden nyttig?