Effektiviserer entreprenørbransjen

Sammen med Effera er vi i full gang med å digitalisere og effektivisere norske byggeplasser. 

Tenk om alle maskiner på en byggeplass kunne gitt beskjeder om hvor de er, hva de gjør og ga raskt beskjed om noe var galt. Tenk om alt som ble gjort ble automatisk loggført og dokumentert uten masse papirarbeid, samtidig som man i sanntid hadde full kontroll på prosjektets progresjon. Stephan Sinnige, IoT partneransvarlig i Telia Norge, mener potensialet er ubegrenset:

De vil kunne spare milliarder i kostnader, gjøre arbeidsplassene tryggere for de ansatte og redusere miljøforurensning.

Stephan Sinnige, IoT partneransvarlig i Telia Norge

Alt dette er i ferd med å bli en realitet. I april offentliggjorde Telia Norge at de inngår et samarbeid med det norske teknologiselskapet Effera for å digitalisere entreprenørbransjen.

– Entreprenørene står overfor de samme utfordringene som mange andre industrier: de må gjøre mer for mindre. Effektiv drift av byggeplasser krever god kontroll på alt av ressurser, både de man har tilgjengelig og i hvilken grad man utnytter dem, sier Frank Wehus, administrerende direktør i Effera.

Alt skal kunne samhandles

Derfor har Effera utviklet den digitale plattformen Insight, et verktøy som sikrer effektiv forvaltning av mennesker og ressurser. Ved hjelp av sensorer innhentes informasjon om både ansatte og maskiner, i henhold til det nye GDPR-regelverket som kommer. Så langt har 74 anleggssteder og 6900 brukere begynt å ta i bruk verktøyet.

– Vi så at mange av løsningene i entreprenørbransjen er ineffektive og lite standardiserte. Man får ikke tilgang til data på en god måte, som gjør driften unødvendig kostbar og vanskelig, sier Wehus.

Å ha informasjon om både mennesker og maskiner er rett og slett nøkkelen til å drive et effektivt prosjekt.

Frank Wehus, administrerende direktør i Effera

Sensorene kan brukes på nesten alt mulig, som å gi posisjon på en maskin, registrere personell som befinner seg på en arbeidsplass, gi adgang til hvem som håndterer ulike maskiner og kjøretøy, foreta luftkvalitetsmålinger og kontrollere at vann strømmer gjennom rør.

– Hovedtanken er at alt på en byggeplass skal kunne samhandles. Ved at data registreres automatisk, sparer personell tid på å rapportere inn mye av fremdriften i et prosjekt. I tillegg kan vedlikehold av maskiner gjøres når det faktisk er behov for det, fordi maskinen sier ifra. Da kan man unngå kostbar nedetid, sier Wehus.

I tillegg vil entreprenørene ha full oversikt over prosjektet i sanntid, som gjør det enklere å følge progresjonen. Dermed blir det også lettere å oppdage forsinkelser og potensielle kostnadsoverskridelser.

Etter hvert vil man også sitte på enorm mengde verdifull data som man kan lære av og bruke til andre prosjekter. 

– Å ha informasjon om både mennesker og maskiner er rett og slett nøkkelen til å drive et effektivt prosjekt. Dette vil revolusjonere entreprenørbransjen de neste årene og forhåpentligvis gjøre dem mer konkurransedyktige ikke bare her i Norden, men også internasjonalt, sier Effera-sjefen.

Effera_600.jpg

Foto: Effera

Integrert med Telia-teknologi

For at Insight skal fungere optimalt, er verktøyet avhengig av raskt nett og god dekning uansett hvor byggeplassen er. Mange sensorer er også inni tunneler og under bakken. Derfor er Insight nå integrert med vår Narrowband IoT-teknologi, som gir suveren dekning og gjør det mulig å innhente mer informasjon raskere.

– Mange byggeprosjekter er på steder hvor det er vanskelige dekningsforhold. Vi setter da opp basestasjoner og en moderne infrastruktur slik at byggeplassen kan være heldigitalisert. Det viktigste er at alt skal fungere sømløst, sier Sinnige i Telia.

Sikrere arbeidsplass

I tillegg til fordelene entreprenørene kan få ved effektivisering av flere arbeidsprosesser, vil Insight og Narrowband IoT også bidra til å bedre sikkerheten på byggeplassen. 

– Sensorene kan sikre at det kun er kyndige ansatte som får tilgang til de ulike maskinene. Samtidig kan de varsle dersom det er farlige lekkasjer, luftkvaliteten synker eller om annen potensiell fare, sier Sinnige. 

I tillegg vil man til enhver tid ha kontroll på hvor mange mennesker som oppholder seg på en byggeplass, som er viktig dersom noe skulle skje. Entreprenører er også lovpålagt til å overvåke potensielle miljøutslipp. Også her vil sensorene kunne hjelpe.

– Når tilkoblede sensorer kontinuerlig måler dette reduseres kostnadene sammenlignet med manuelle målinger. Man får også mye hyppigere målinger og raskere informasjon om noe skulle skje. Å kunne reagere raskt har stor betydning for å redusere omfanget ved et potensielt utslipp, sier Wehus i Effera.

Interessert i partnerskap med Telia? Kontakt oss her.

Godt partnerskap

Effera begynte å lete etter en IoT-leverandør i 2016, og tidlig året etter begynte de å jobbe med oss. Wehus skryter av samarbeidet:

– Telia har et utrolig bra team som har kommet veldig langt. Samarbeidet har vært bra på alle områder fra forretningsutvikling og markedsføring til software- og hardwareutvikling, sier han.

Sinnige i Telia sier at de ønsker å knytte gode partnerskap med de rette aktørene, og at samarbeidet med Effera er et tydelig eksempel på et partnerskap de har stor tro på. 

– Effera har inngående kunnskap om bransjen de jobber i, og de har en plattform som brukes av de største entreprenørene allerede. Dette samarbeidet er et godt eksempel på hvordan vi i fellesskap kan skape stor verdi for en bransje, sier Sinnige.

Enten du er gründer, tjenestetilbyder eller du har et problem som kan løses med Internet of Things (IoT), vil Telia ha deg med på laget. Les mer om IoT-partnerskap med oss her.

Om NB-IoT


Narrowband Internet of Things (NB-IoT) er en ny kommunikasjonsteknologi som gir svært god dekning innendørs, utendørs og under bakken.

Denne lavfrekvente teknologien er ideell for ting som går på batteri og som bare av og til sender data via nettet. Det gjør at batterilevetiden blir svært lang, gjerne over 10 år.

NB-IoT fungerer nesten hvor som helst, er kostnadseffektiv og kobler enheter enklere og mer effektivt på det eksisterende 4G-nettet.

Var denne siden nyttig?