Smartere oljeplattformer

Sammen med Tampnet tilgjengeliggjør vi IoT offshore, og tilbyr tjenester for sikrere og mer effektive operasjoner.

– Målet vårt er at de som jobber i oljebransjen skal kunne bruke data offshore på samme måte som på land, sier Andreas Carlsson, sjef for innovasjonsavdelingen Telia Next.

Det betyr både at 4G-nettet skal fungere sømløst for dem som jobber ute til havs, og at man skal kunne ta i bruk den nye kommunikasjonsteknologien Narrowband Internet of Things (NB-IoT) offshore.

Hvis oljenæringen skal gjøre den digitaliseringen som de sier, er det viktig at Tampnet og Telia er involvert.

Per Atle Sørensen, direktør for Nordsjøen i Tampnet.

– Med oljeprisfallet har man sett et behov for kostnadsbesparelser i oljebransjen. Med NB-IoT-teknologien blir det mulig å bruke sensorer på maskiner for å digitalisere og effektivisere plattformene, sier Carlsson.

Mens vi dekker nordmenn med 4G på land og leverer NB-IoT, har Tampnet en infrastruktur i Nordsjøen som leverer fibernett, radiolinjer og mobildekning til rundt 240 plattformer, rigger og produksjonsskip. Derfor var det naturlig for selskapene å samarbeide for å kunne tilby et helhetlig tilbud.

– Det er en fin sammensmelting av to mobiloperatører. Kundene som vi har sammen, får et 4G-tilbud som er sømløst uansett hvor de befinner seg, og oljebransjen kan ta et skritt videre i digitaliseringsprosessen, sier Per Atle Sørensen, direktør for Nordsjøen i Tampnet.

Tampnet har en infrastruktur i Nordsjøen som leverer fibernett, radiolinjer og mobildekning til rundt 240 plattformer,  rigger og produksjonsskip. FOTO: TAMPNET

Tampnet har en infrastruktur i Nordsjøen som leverer fibernett, radiolinjer og mobildekning til rundt 240 plattformer, rigger og produksjonsskip. Foto: Tampnet

Ubegrenset potensial med IoT

Samarbeidet med Tampnet betyr at oljeselskapene vil kunne ta i bruk den nye teknologien NB-IoT offshore. Dermed vil det være mulig å innhente store mengder verdifull data ved å feste sensorer på maskiner og utstyr.

Oljeselskapene vil kunne spare enormt i kostnader.

Andreas Carlsson, sjef for innovasjonsavdelingen Telia Next.

Sensorene kan brukes på nesten alt mulig, som å måle trykket i et rør, måle vibrasjoner i konstruksjonen, gi beskjed når en maskin trenger vedlikehold, oppdage lekkasjer og registrere personell som befinner seg på området.

– Det automatiserer en rekke prosesser og systemer. Oljeselskapene vil kunne spare enormt i kostnader, gjøre arbeidsplassen tryggere for de ansatte og redusere miljøpåvirkning. Potensialet med NB-IoT er ubegrenset, sier Carlsson i Telia.

Det er spesielt på de gamle plattformene i Nordsjøen, som er fra 70-, 80- og 90-tallet, at den nye teknologien vil ha størst effekt.

– På noen plattformer går man fremdeles rundt med blokk og noterer ned målerverdier og andre tall fra maskinene. Å få dette automatisk loggført og dokumentert er mye bedre bruk de ansattes tid, sier Carlsson.

NB-IoT vil rulles ut gradvis og være tilgjengelig i hele Tampnets dekningsområde i Nordsjøen i løpet av året.

Trives man bedre, jobber man bedre

Men det er ikke kun produksjonen på oljeplattformene som vil kunne nyte godt av samarbeidet. De som jobber offshore tar i større grad enn før med seg personlige enheter som PC, mobil og nettbrett for å kunne holde kontakten med familie og venner.

– Det korter på en måte ned avstanden og tiden man er borte fra sine nærmeste. Jeg tror hvis man trives bedre, jobber man også bedre, sier Carlsson.

Og da er det viktig at mobilnettet fungerer like godt som man er vant til. Mange plattformer har WiFi som ikke har den ønskede kapasiteten. Telia vil tilby en sømløs overgang fra 4G-nettet på land til offshorenettet, slik at alle enhetene vil fungere like godt over alt.  

– Det er ikke noe nytt at man har mobilnett offshore, men dagens enheter stiller andre krav til båndbredde. Vi ser at den utstrakte bruken av datatrafikk på land ikke enda har spredt seg til offshore. Dette er noe vi ønsker å tilrettelegge for gjennom samarbeidet vårt med Tampnet, sier Carlsson.

NB-IoT vil rulles ut gradvis og være tilgjengelig i hele Tampnets dekningsområde i Nordsjøen i løpet av året. Til høyre ser man en basestasjonantenne. BEGGE FOTO: TAMPNET

NB-IoT vil rulles ut gradvis og være tilgjengelig i hele Tampnets dekningsområde i Nordsjøen i løpet av året. Til høyre ser man en basestasjonantenne. Foto: Tampnet

Telia og Tampnet vil i løpet av kort tid lansere mobilprodukter som vil gi en mer sømløs overgang fra land til offshore enn det som er tilgjengelig i dag.

– Roaming-avtalen med Tampnet vil være på plass før sommeren, mens andre produkter som gunstig prisede datapakker vil komme i sommer og utover høsten, sier Carlsson.  

Saueprosjekt grep interessen

Det er ikke hver dag to mobiloperatører bestemmer seg for å inngå et samarbeid. Ifølge Sørensen i Tampnet var det spesielt ett prosjekt som gjorde at de ble interessert i et samarbeid med Telia. Det var da sistnevnte gjennomførte verdens største IoT-pilot da 1000 sauer på Jæren ble sporet hele sommeren.

– Vi så hvor stor fremgang det var med digitalisering og IoT-teknologien. Og vi tenkte at vi må gjøre noe lignende offshore også, hvor behovet er stort etter å gjøre plattformene mer driftssikre og miljøvennlige, sier Sørensen.

Samarbeidet med Telia tok form i slutten av fjoråret, og siden da har selskapene jobbet tett for å få på plass dataroamingen. Tampnet forteller at de nå skal starte pilotprosjekter med partnere og oljeselskaper.

– Hvis oljenæringen skal gjøre den digitaliseringen som de sier, er det viktig at Tampnet og Telia er involvert, avslutter Sørensen.

Har du et problem som kan løses med Internet of Things, eller er du interessert i å bli en av Telias partnere på IoT? Les mer og ta kontakt i dag!