Bruk jobbmobilen helt fritt

Du vil betale parkeringen med mobilen, men jobbmobilen hindrer fri bruk og du vil ikke ha sjefen på nakken.

To kollegaer sitter sammen i kontorlandskap.

Foto: Scanpix.

I følge en undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Telia, sier hver tredje nordmann med jobbmobil at de begrenser sin private surfing og sine private innkjøp med mobilen. I dag brukes mobilen til overføringer til veldedige formål, TV-avstemninger, kjøp av billetter til konserter og parkering.

Men vi vil bruke mobilen mer. Halvparten av de spurte mellom 18 og 54 år ville brukt mobilen mer privat om de ikke hadde følt det var problematisk overfor arbeidsgiver.

Bruk mobilen fritt med Kostnadsdeling

Som et svar til ønske om fri bruk av mobilen, har vi en tjeneste som gjør det enkelt for arbeidsgiver å skille mellom jobb- og privatbruk. Slik får du med jobbmobil full oversikt over eget forbruk, og frihet til å bruke mobilen akkurat som du vil. Tjenesten Kostnadsdeling fordeler mobilkostnadene mellom jobb- og privatbruk.

Ansatte vil betale selv

Hele 9 av 10 nordmenn med jobbmobil ønsker å betale for sitt eget forbruk selv. Undersøkelsen viser at 4 av 10 med jobbmobil gjør private kjøp på mobilen én gang i måneden eller oftere. Mange har nok da opplevd den snikende uroen som kommer når man betaler den private parkeringen, selv om det var den eneste muligheten. Undersøkelsen viser at folk føler seg skyldige selv om man ikke trenger å ha gjort noe galt.

Skulle gjerne kjøpt mer

Som nevnt ønsker flere å surfe mer privat og gjøre flere private innkjøp på jobbmobilen. Det kan trolig være usikkerhet om hvilke retningslinjer som gjelder som stopper dem. For så mye som hver tredje nordmann med jobbmobil sier at jobben ikke har slike retningslinjer, og så mye som 1 av 4 sier at de ikke engang vet om det finnes. 

Mobilen brukes mye privat. Det er med andre ord viktig at virksomheter som tilbyr jobbmobil har retningslinjer for hva jobben betaler og hva hver ansatt må regne med å betale selv. Kostnadsdeling hjelper med nettopp dette slik at det blir riktig.

Skapte ny tjeneste: Norconsult utfordret Telia og var med på å utvikle tjenesten Kostnadsdeling.

Slik fungerer Kostnadsdeling

Kostnadsdeling fordeler mobilkostnadene mellom jobb- og privatbruk, helt automatisk. Hver måned (eller kvartalsvis om ønskelig) får du tilsendt en oversikt på e-post eller SMS over forbruket ditt, og hvilken del av dette som dekkes av arbeidsgiver. På Min side og i Telia-appen kan du også se detaljer for bruk i perioden.

Du sparer med andre ord utrolig mye tid administrativt. Den sparte tiden kan kanskje bli en firmafest eller noe annet? Hør med sjefen din om dere ikke skal ha Kostnadsdeling.

Var denne siden nyttig?