Worskshop 2019 er en stor arbeidslivsundersøkelse som gjennomføres av Telia i samarbeid med Norstat. Bilde av en kvinnelig lege som lytter på et barn med stetoskop.

Hvordan vil du at din arbeidsplass skal være i fremtiden?

Den viktigste ressursen på hver arbeidsplass er de som jobber der. Men hvordan får du det beste ut av hver enkelt ansatt?

Det er spørsmålet alle bedrifter og ansatte bør stille seg – og ha en formening om. Og det vil vi nå finne svar på.

- Ingen bedrifter, store eller små, rundt omkring i landet vårt er like. Men det de har til felles er at deres ansatte er deres viktigste ressurs, sier Jon Christian Hillestad, direktør for Telia Business.

- Skal du forstå en bedrift, må du bli kjent med de som jobber der. Vi tror at teknologi er et viktig verktøy for at ansatte kan bli den beste utgaven av seg selv, sier Hillestad.

Derfor gjennomfører vi nå en stor arbeidslivsundersøkelse. 

 Her ønsker vi å finne ut mer om hvordan folks personlighet påvirker hvordan vi jobber og forholder oss til ny teknologi. Vi håper flest mulig vil delta i undersøkelsen Workshop.

 

 

Jakter den norske fasiten

– Vi i Telia søker en dypere forståelse av hva norske arbeidstakere tenker og trenger, slik at de kan skape større verdi for kunder og egen virksomhet, sier Hillestad. 

Telia lanserer arbeidslivsundersøkelsen Workshop 2019, som skal kartlegge behov på i framtiden. Kvinnelig forsker.

Målet med undersøkelsen er å finne ut hvordan vi jobber i Norge og kartlegge hvordan teknologi kan forenkle hverdagen vår. 

– Da kan vi være med å forme de teknologiske løsningene som samsvarer med den arbeidsplassen folk forventer. 

Ta personlighetstesten her, og bli med å forme fremtiden

Personlighet er nøkkelen

For å kartlegge hvordan folk er på jobb, må man ha svar på hvordan de tenker. Våre personlighetstrekk er helt avgjørende for hvordan vi tenker og hvordan vi oppfører oss. Det er atferd og følelser som styrer samspillet med kollegaer og hvordan vi løser oppgavene vi har på arbeidsplassen.

Sammen med noen av landets fremste eksperter har vi satt sammen en personlighetstest som skal kartlegge nettopp dette, ved å finne svar på blant annet:

  • Det som definerer frihet for deg, betyr kanskje noe helt annet for din nærmeste kollega.
  • Jobber du for å leve, eller lever du for jobben din?
  • Hva er dine tanker om å ta i bruk nye teknologiske hjelpemidler for å løse arbeidsoppgavene dine? 
  • Drøm deg bort: Hva er det du kunne ønske skjedde på din jobb som ville skapt en forbedring?

Innsikt til å møte fremtiden

Resultatene fra undersøkelsen vil gi en pekepinn på hvordan norske bedrifter og ansatte bør tenke for å skape den mest optimale arbeidsplassen.

Her kommer de teknologiske løsningene inn. Teknologi hjelper til med å skape ny verdi for forretning og mennesker.

– Ny teknologi vil endre vår måte å jobbe på. Vår oppgave i Telia er å gjøre mennesker og virksomheter gode og på best mulig måte kunne dra nytte av kommunikasjonsteknologi, sier Jon Christian Hillestad i Telia. 

Delta i undersøkelsen

 

Dette er Workshop


  • En nasjonal arbeidslivsundersøkelse
  • Utføres av Telia i samarbeid med Norstat
  • Skal kartlegge hvordan vi jobber og hvordan teknologi kan forenkle hverdagen vår
  • Alle kan delta
  • Undersøkelsen gjennomføres på nett, og alle svar er anonyme