Norsk tech-startup gjør lakseoppdrett mer bærekraftig

Med kameraoptisk teknologi og uslåelig mobildekning i oppdrettsanleggene, holdes laksen frisk som en fisk. Resultatet er utelukkende positivt, både for klima og omsetningen.

Se for deg yrende fulle merder med laks. For å gi riktig mengde fôr, trenger du å vite hvor stor fisken er, og hvor mye den vokser. Upresis fôring er en av de største problemene i oppdrettsnæringen, fordi overfôring kan føre til forurensning og forstyrre det naturlige økosystemet. Det er også en stor unødig kostnad for oppdretterne.

Ved å minimere fôr-svinnet kan næringen kutte hele 128 millioner kilo unødvendige CO2-utslipp. Like mye som det årlige utslippet fra 64 000 personbiler. 

Her kommer innovativ teknologi inn i bildet. Ved hjelp av smarte enheter og god mobildekning, kan vi nå hente ut presis innsikt om laksen i anleggene.

– Vårt Bioskop gir oppdretteren et unikt innblikk i hva som skjer under vannets overflate: Vokser fisken godt? Fôrer vi nok, eller for mye? Og ikke minst, er fisken min frisk, forteller gründer og daglig leder Sven J. Kolstø i OptoScale.

Globalt er dødsraten for laks i anlegg på 19 %. Å redusere denne vil ikke bare minske utslipp, det vil også ha posiitv effekt på bunnlinjen i oppdrettsnæringen.

Stabil dekning alfa og omega

Bioskopet fra OptoScale er skreddersyddd til oppdrettsnæringen og gir en ekstremt presis analyse av fisken i merdene. God dekning på avsidesliggende steder og under krevende forhold langs kysten er imidlertid avgjørende.

– Én ting er å måle dette, men vi legger store ressurser i å kunne tolke dataene og presentere dem til kunden i en web-portal. For at det skal fungere godt må vi vite at dataene alltid kommer frem. Det krever god dekning på de stedene hvor det drives oppdrett av laks, noe som kan være en utfordring langs kysten. Men måten vi har satt opp vår løsning med Telia i dag fungerer svært godt, sier Kolstø.

Enkel installasjon med SIM-kort

Fremtidens intelligente oppdrettsløsning er gjort mulig av IoT-teknologi – og den holder stand selv i værharde miljøer i kyst-Norge. Bare Canada har lengre kystlinje enn Norge, med sine 100.915 kilometer.

Maskin under vann

RÅBILDER: OptoScales spesialutviklede algoritmer, og data om lengde, bredde, helse med mer hentes ut.

– Vi ønsker minst mulig friksjon og forstyrrelser når vi setter opp utstyr langs hele norskekysten. Med Telia datapool satt opp, får vi umiddelbar og kontinuerlig nettilgang, forteller Kolstø.

OptoScale sender ut utstyret klart til bruk — med Telia SIM-kort.

— Når utstyret vårt kommer under overflaten begynner det å måle, og sender automatisk data til skyen slik at kunden umiddelbart kan se sine data på skjermen foran seg. Man kunne tenkt seg at wi-fi var enklere, men vår erfaring er at ingenting slår det å sende et ferdig oppsatt SIM-kort – det krever ingen videre installasjon av verken oss eller kunde, sier han.

Henning Huuse, forretningsutvikler i Telia, synes samarbeidet med OptoScale har vært spennende.

— OptoScale er et godt eksempel på hvordan et sterkt mobilnett og gode IoT-løsninger kan bidra til effektive løsninger, som sparer både miljøet og kostnader, sier Huuse.

— Telia har bistått OptoScale med testing av løsningen og gitt dem tilgang på vår ekspertise innen konnektivitet.

Stadig flere av oppdrettsanleggene har nå også tilgang til 5G, og gir dermed også en enda mer robust løsning for overføring av store mengder data i sanntid.

— Nå som Telia moderniserer hele mobilnettet og øker kapasiteten i 4G nettet samtidig som vi ruller ut 5G, vil selskap som OptoScale kunne nyte godt av en enda større kapasitet og raskere overføring av store datafiler. Et stabilt og sikkert nett med god kapasitet er en forutsetning for skybaserte løsninger slik som OptoScale baserer seg på.

Kolstø trekker frem at Telia har vært en god støtte og partner i utrullingen av teknologien hos aktører langs Norges kyst. 

– Telia har brukt mye ressurser på prosjektet og vi har utviklet et godt samarbeid. Den største verdien for oss ligger likevel i at de har vært så lydhøre overfor en såpass liten aktør som OptoScale, sier Kolstø.

Fiskebåt

GJØR DET ENKLERE: Opprettere kan hente ut resultater og analyser, og deretter tilpasse fôring.

Slik fungerer OptoScales Bioscope


  1. Fisken i merdene opplyses og avbildes av to kameraer i 3D når de svømmer forbi. Kameraene tar 200 bilder i sekundet, og gir detaljerte målinger av hver enkelt fisks vekt, helse og velferd. Opptil 200 000 fisk kan måles daglig.
  2. Råbildene analyseres av OptoScales spesialutviklede algoritmer, og data om lengde, bredde, helse med mer hentes ut. Dataene gir grunnlag for å kalkulere vekten til hver enkelt fisk og for å anslå snittvekten til hele fiskepopulasjonen, samt om fisken har det godt.
  3. Til slutt overføres dataene automatisk til skyløsningen, der oppdretterne kan hente ut resultater og analyser, og tilpasse fôring, slakteplanlegging og velferdstiltak.

Var denne siden nyttig?