2 av 3 unge har fått tilsendt et nakenbilde

Blant unge under 25 år er det blitt helt vanlig å motta nakenbilder - til og med fra folk man ikke aner hvem er, viser en ny, oppsiktsvekkende undersøkelse. 

Mobilkamera i kombinasjon med mange kanaler og meldingsapper gjør det enkelt å dele bilder, og i dag opplever de fleste unge i dag å få tilsendt nakenbilder. De tar også bilder av seg selv som de sender til andre – og det kan være helt ukjente. 

Deling av nakenbilder på nett får stadig mer og mer oppmerksomhet, og politiet har betegnet fenomenet som et samfunnsproblem.

Hvor normalt er det for unge å dele nakenbilder av seg selv, og fra hvem mottar de bilder? På oppdrag fra oss har analysebyrået OMG gjennomført intervjuer med jenter og gutter mellom 15 og 25 år for å kartlegge deres opplevelser av uønsket bildedeling.

Nakenbilde_2av3.gif

Har du mottatt nakenbilder fra andre.svg

Et klart flertall svarer at de har mottatt nakenbilder fra andre – uten at de har bedt om det. Med alderen øker også sannsynligheten for at de har fått et bilde: 7 av 10 i aldersspennet 22 til 25 år har fått minst ett nakenbilde det siste året. Over 20 prosent svarer at de i løpet av de siste 12 månedene har mottatt nakenbilder 6 ganger eller mer. 

Får nakenbilder fra ukjente

Et vesentlig funn i undersøkelsen er at det er vanlig å motta nakenbilder fra helt ukjente – totalt har 34 prosent opplevd å få et nakenbilde fra en helt fremmed avsender. 

– Dette er oppsiktsvekkende tall. Det at så mange i ung alder får nakenbilder fra personer de ikke kjenner, og det helt uoppfordret, er skummelt, sier Allan Andreassen i OMG.

Fra hvem har du fått nakenbilder.svg

Det er veldig ulikt hvordan gutter og jenter opplever å få et nakenbilde. 88 prosent av jentene får en negativ følelse. De svarer at de synes det er ekkelt, dumt eller at de blir sinte og lei seg når de får tilsendt et bilde. 

9 av 10 gutter har en helt annen opplevelse: De oppgir at de synes det er helt normalt eller spennende.

Nakenbilde_ekkeltpositivt.gifSender nakenbilder i fortrolighet

En tredjedel har sendt et nakenbilde av seg selv til andre. De fleste oppgir at de gjorde det i fortrolighet til kjæresten eller venner – og flertallet av disse har gjort det mer enn én gang det siste året. 

Nakenbilder_Avsegselv.gif

– Det vi ser er at det hører til normalen at unge aktivt blir spurt om de kan sende et nakenbilde. Det er tankevekkende at over halvparten har opplevd at de har fått en slik forespørsel, sier Andreassen.

Det er jentene som opplever det største presset: 68 prosent svarer at de har blitt spurt om å sende et nakenbilde, mot 42 prosent av guttene.

Hvor ofte sendt nakenbilder av deg selv.svg

1 av 5 oppgir at de ofte – 6 ganger eller mer – har blitt spurt om å sende et nakenbilde av seg selv.

22 prosent innrømmer at de har fått et nakenbilde etter at de selv har spurt om det. 

– Selv om det er en liten gruppe som har opplevd ulovlig spredning, så er det fatalt for dem det gjelder. Det som er uventet er at 49 prosent svarer at de ikke vet hvor de kan henvende seg om de blir rammet. Det er en viktig oppgave å opplyse denne aldersgruppen om lovverket, og at det å spre nakenbilder mot andres viten er ulovlig, fastslår Allan Andreassen i OMG.

Kort om undersøkelsen


  • Undersøkelsen er gjennomført i Norstats respondentpanel.
  • Landsrepresentativ markedsundersøkelse.
  • Datainnsamlingsperiode: April 2019. 
  • 634 personer har svart: 339 jenter og 295 gutter.
  • Under 18 år: 202 (32%); 18-21 år: 200 (32%); 22-25 år: 232 (37%)

Var denne siden nyttig?