ForsidenMagasinetTeknologiNordmenn skeptiske til å dele persondata

Nordmenn skeptiske til å dele persondata

For at du skal kunne utnytte ny teknologi til det fulle, må du ofte gi fra deg persondata. Det er nordmenn generelt skeptiske til, viser en ny undersøkelse fra Telia Norge.

Verden er midt oppe i en digital revolusjon, og det er liten tvil om at digitaliseringen vil ha positive effekter både på måten vi jobber på fremover og i samfunnet generelt. I denne utviklingen ønsker Telia å være en digital tilrettelegger slik at det blir enklere å ta i bruk de mulighetene teknologi gir.

Kvinnehånd som holder en mobiltelefon. Foto: Maskot, NTB Scanpix.

Foto: Maskot, NTB Scanpix. 

I undersøkelsen Digitalt Barometer Norge 2016, tar Telia temperaturen på nordmenns digitale liv, nettopp for å skaffe seg et godt bilde av hvordan vi forholder oss til viktige dimensjoner ved det digitale samfunnet.

Over halvparten skeptiske til å dele persondata

Internet of Things (IoT) gjør at mobilen og maskinen kan snakke sammen. Selv om du er et annet sted så kan du styre vaskemaskin, dørlås, alarm og bil over nettet. Tingen snakker med mobilen og mobilen oversetter dataene til deg. Så langt alt vel, men det er noen utfordringer.

Les også: Få oversikt og råd om personvern

En viktig årsak til at IoT fortsatt kan sies å være i startgropen er at forbrukeren må levere fra seg persondata. Det er de skeptiske til. Det gjenspeiles også i Telias digitale barometer for 2016. Rapporten viser at over halvparten av befolkningen ikke er villige til å gi fra seg data selv om det gir en fordel i hverdagen.

Administrerende direktør i Telia Norge, Abraham Foss. Foto: Telia.
Administrerende direktør i Telia Norge, Abraham Foss. Foto: Telia.

– Dette er et område hvor det er store forskjeller på folks erfaringer, forventninger og kunnskap, og mange er usikre på hva som er trygt å dele, forteller administrerende direktør i Telia Norge, Abraham Foss.

Kan tydeligere vilkår gi endring?

I noen tjenester som Facebook, Google og Apple aksepterer vi at vi bare må godkjenne brukervilkårene. Selskapene er store og har mange øyne på seg. Vi håper på den måten at noen vil ta arbeidet med å si fra om våre personlige data er i ferd med å bli misbrukt. Vi er også stort sett klar over nytten ved å gi fra oss dataene.

For mindre og mer ukjente produkter og tjenester ser vi kanskje ikke nytten like raskt. Vi får heller ingen forklaring til hvorfor de trenger mobilnummer, adresse, alder, kjønn, navn osv. Ser vi ikke nytten, eller får for lite informasjon om hva persondataen skal brukes til, lar vi ofte være å dele. Kanskje er det vilkårene som er show-stopperen? Vanskelig og tidkrevende vilkår har tidligere blitt tatt opp som et problem:

  • I mai i år samlet Forbrukerrådet brukervilkår og personvernerklæringer til appene som ligger på en gjennomsnittlig telefon. De fant ut at om man skal lese alt, så må man gjennom 250 000 ord, noe som er større enn Det nye testamentet og tar over 24 timer å lese.

  • Mange skjønner at det rett og slett er for mye tekst å lese gjennom, noe sannsynligvis ingen gjør, ord for ord. For å bevise dette la det amerikanske tek-selskapet PC Pitstop en liten setning inn i sin vilkårsblekke hvor de lovet bort $1000 til den første personen som leser setningen. Det tok mer en 3000 nedlastninger og over fire måneder før noen tok kontakt.

Det kan derfor være lurt om selskapene revurderer sine vilkårsstrategier for å skape trygghet hos forbruker. Man kunne enkelt disponert om vilkårene slik at det viktigste for forbrukeren kom først. De som gjør det vil muligens få en større mulighet for IoT-suksess i fremtiden.

Telia vil gjøre sitt for at utviklingen av mobiltjenester, digitalisering og IoT går i riktig retning:

– Vi som mobiloperatør har en jobb å gjøre for å øke tilliten hos sluttbrukerne og gjøre dem trygge på at deres data blir ivaretatt på en god måte. Dette blir ekstra viktig ettersom rapporten også viser at folk har store forventninger til fremtidens mobiltjenester, sier Foss.

Sikkerhet er viktig

Selv om tallene rundt datasikkerhet er bedre fra Telias digitale barometer 2016, så viser det seg at det er en viss uro i befolkningen rundt dette også. Vi skal ikke mer enn ett år tilbake hvor flere bilprodusenter bråvåknet da det viste seg at smartbilene deres var mulig å hacke. Nå er hullene blitt tettet, men usikkerheten blant brukerne henger nok fortsatt igjen.

Telias digitale barometer forteller oss om spesielt to forbedringsområder: Det er et behov for åpenhet rundt hva våre data vil brukes til, og vi ønsker fokus på sikkerhet i bruken av tingene som er koblet opp. Telia har tatt sitt ansvar på alvor med Norges sikreste nettverk. Produsentene har også fullt fokus på dette nå. Sensorene som sitter i maskinene blir stadig bedre og sikkerheten øker.

– Vår ambisjon er å være en digital tilrettelegger. Det betyr at vi skal gjøre det enklere for privatpersoner, offentlige virksomheter og private bedrifter å ta i bruk de endeløse mulighetene teknologien gir, avslutter Foss.

Var denne siden nyttig?