ForsidenNett5G5G stråling er ikke farlig

Stråling fra 5G – er det farlig?

Det verserer flere påstander på nettet om at stråling fra 5G kan være helseskadelig, men stemmer det?

"Alle" snakker om 5G, og om alle mulighetene det vil gi oss i framtiden. 

Samtidig dukker det opp mange spørsmål, og noe av det folk lurer på er om strålingen fra 5G kan være farlig. 

Ingen grunn til bekymring

Erfaringsmessig blir noen engstelige når det kommer ny teknologi, det er helt forståelig. Men det er ingen grunn til å bekymre seg for at 5G er helsefarlig, skriver Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) på sine nettsider.

Forskjell på stråling fra 5G og 4G?

Det har vært sagt og skrevet mye om 5G og mobilstråling. I 2019 hadde Faktisk.no en grundig gjennomgang av feilinformasjonen knyttet til 5G.

I forhold til 4G er det ikke store endringer med tanke på stråling, faktisk bruker 5G akkurat de samme frekvensene — den eneste forskjellen er at 5G benytter flere av dem når det er behov for det. 

Ved hjelp av såkalt beamforming rettes radiosignalene dessuten kun til de enhetene som er koblet til nettverket, i stedet for å sende signaler i alle retninger.

Det betyr at både sending og mottak av signaler gjøres mye smartere, og dermed reduserer effektforbruk og støy. På den måten bruker 5G-nettet mindre effekt — og 5G stråler faktisk mindre enn tidligere mobilnett.

Ikke helsefarlig

Internasjonal forskning viser at strålingen fra trådløs teknologi ikke er helsefarlig, så lenge nivåene er under de anbefalte grenseverdiene. Dette er det rådende synet blant forskere i dag, og det støttes av EUs vitenskapelige komité, ifølge DSA.

Vi har brukt mobiltelefoner og radiosendere i flere tiår og det er forsket mye på hvordan dette påvirker helsen vår. Det er ikke funnet risikofaktorer av betydning for folkehelsen. Med den kunnskapen vi sitter på i dag, er det altså ikke grunn til bekymring, skriver DSA på sine nettsider.

Enkelte hevder at stadig flere får helseproblemer på grunn av stråling fra trådløse nettverk, mobiltelefoner, nettbrett og smartmålere. Men det finnes verken tall, rapporter eller vitenskapelig forskning som viser dette.

Nkom følger med

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har som en av sine oppgaver å sørge for at den norske befolkningen ikke utsettes for eksponering fra elektromagnetisk stråling som kan medføre helsefare. De har ledende kompetanse på området, og bistår med målinger eller teoretiske beregninger av feltstyrkenivåer.

Senioringeniør Edith Helene Unander i Nkom forteller at det er stort fokus på 5G og stråling både i Nkom, DSA og i Europa generelt.

– Nkom følger med i diskusjoner, arbeidsgrupper og på tekniske arenaer. Målingene som gjøres nå er med på å skaffe oss verdifull kunnskap og forståelse for hvordan teknologien fungerer, sier hun.

Telia følger myndighetenes retningslinjer

Telia Norge tar tematikken på alvor, og er svært opptatt av å levere teknologi og tjenester som ikke skader menneskers helse eller ytre miljø.

Når det kommer til 5G og stråling, følger Telia hele tiden retningslinjer, råd og referanseverdier fra myndighetene som evaluerer relevant forskning, utfører målinger og risikovurderinger.

Her finner du mer informasjon om 5G og stråling: 

Var denne siden nyttig?