Telia i samfunnet

Samfunnsansvar er en integrert del av virksomheten vår. Vi i Telia tror mobilteknologi kan gjøre fantastiske ting, og digital tilkobling har viktige og positive effekter på samfunnsutviklingen. Vi tror liv kan berikes og vi tror store samfunnsmessige utfordringer kan løses gjennom ny teknologi, kommunikasjon og samhandling.

Vi skal være en digital tilrettelegger i samfunnet, og i det står mobilteknologi helt sentralt. Sammen med partnere og andre virksomheter skal vi utveksle kunnskap og teknologi for å skape innovasjon, digitalt entreprenørskap, produktivitet og bærekraftig vekst. Vi skal kombinere det som er bra for samfunnet med det som er bra for vår virksomhet.

4G til alle – og nå kommer 5G

Norsk sommerlandskap med en mobilmast i forgrunnen, fjord og snøkledte fjelltopper i bakgrunnen

Digitaliseringen i samfunnet skjer i et enormt tempo. Vår oppgave er å bidra til, og tilrettelegge for, denne utviklingen, og derfor fortsetter vi å bygge ut 4G-nettet over hele landet.

Nasjonalt 5G-nett i 2023

Det nye nasjonale mobilnettet vil få stor betydning for digitaliseringen av det norske samfunnet.

5G vil gjøre det mulig for Norge å ta de neste store skrittene på landets digitaliseringsreise og drive en bærekraftig utvikling av samfunn og bedrifter. 5G har tekniske egenskaper som åpner opp helt nye muligheter for det oppkoblede samfunnet.

Det handler om tingenes internett hvor alt kobles sammen, om autonome systemer – som selvkjørende biler og roboter i industrien – og smarte system for blant annet transport, trafikk og e-helse. 

Smart landbruk

Bonden står på en åker og sjekker vannvogna. Vannsprut skaper en regnbue i synsfeltet. Bondens traktor i bakgrunnen.

Først i verden med smart landbruk ved hjelp av Narrowband-IoT

I desember 2016 lanserte Telia som første aktør i Norden kommersielle løsninger for tingenes internett ved bruk av en helt ny teknologi: Narrowband-IoT (NB-IoT). NB-IoT gjør livet enklere for både privatpersoner og virksomheter, og Telia har sammen med det norske innovasjonsselskapet 7Sense utviklet det første eksempelet i verden for bruk av NB-IoT i landbruket.

Produktet er et system som overvåker og gjør vanningssystemene i landbruket bedre og mer presise. Vannsprederen påmonteres sensorer som registrerer posisjon ved hjelp av GPS, samt varsler trykkfall og oppgir driftsstatus for anlegget.

Sensorenheten er koblet til mobilnettet med en NB-IoT-modul og sender data med jevne mellomrom til bondens mobil. Dette gir muligheten for konstant overvåkning, og en trygghet der lekkasjer og driftsstans kan få store konsekvenser.

Smart parkering

Sammen med APX Systems og Norges handikapforbund har Telia utviklet en pilot for smart parkering for forflytningshemmede basert på NB-IoT-teknologien.

Løsningen gjør det enklere å finne ledige parkeringsplasser. Telia har gravd ned sensorer i bakken under parkeringsplassene ved Storo storsenter i Oslo. Sensorene sender informasjon til en mobilapp om hvor det er ledige parkeringsplasser. På den måten slipper brukerne å kjøre rundt på jakt etter plass.

Bekjemping av isolasjon og ensomhet

4G-roboten AV1 fra No Isolation på en pult i klasserommet.

Sommeren 2016 inngikk Telia et samarbeid med den norske prisvinnende gründerbedriften No Isolation, som skal bekjempe ensomhet og isolasjon gjennom å bruke teknologi som et hjelpemiddel.

No Isolation lager stedfortreder-roboter for langtidssyke barn og unge, som på grunn av sykdommen er avskåret fra den vanlige hverdagen. Barnet styrer roboten selv via mobiltelefonen, over 4G-nettet. Slik kan de delta i samtaler og aktiviteter, uten å være fysisk tilstede.

For å sørge for at denne muligheten blir tilgjengelig for flest mulig, har Telia også bestemt at pengene fra Mobilpant-ordningen skal gå til å finansiere roboter for familier som ikke har muligheten til å kjøpe disse selv. For hver mobil som pantes gir Telia 10 kroner til dette, og midlene fra Mobilpant har allerede finansiert produksjonen av 15 roboter.

Les mer:

Younite – Telias største frivillighetsprosjekt noensinne

Alle totalt 20 000 medarbeidere som jobber i Telia får muligheten til å benytte åtte timer av vår egen arbeidstid til å drive veldedig arbeid hvert år, et arbeid som bygger verdenssamfunnet og bringer verden tettere sammen gjennom teknologi og digitalisering.

Våre tre hovedmålgrupper vil være barn, eldre og gründere. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å engasjere alle våre medarbeidere til å gjøre en forskjell for samfunnet vi lever i, og sammen skal vi redde verden litt.

Telias retningslinjer for personvern

Hånd med pekefiner rettet mot en fiktiv hengelås som lyser i forgrunnen

Personvern er viktig for både våre kunder og oss i Telia. Vi er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern, og all vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning.

Vi har utarbeidet Personvernerklæringen for å vise hvordan Telia respekterer og beskytter ditt privatliv, forklare hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine, og for å fortelle deg hvilke rettigheter du har.

Telia og miljøet

kvinne står iført en engleaktig kjole med vinger, med armene vendt bak og ut, på en vidde med blå himmel i bakgrunnen.

Telia Norge er sertifisert som Miljøfyrtårn, utarbeider årlige CO2-regnskap, er først i Norge med å bruke hydrogengass som drivstoff til et reservestrømsystem på basestasjoner og samler inn mobiltelefoner gjennom Mobilpant.

Telia Norge har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2011, og vi ble sist kontrollert i august 2014. Å være miljøfyrtårnsertifisert innebærer at vi skal ha, og har, et godt og systematisk arbeid omkring helse- miljø- og sikkerhet og ytre miljø. Vi skal også stille krav til våre leverandører.

Miljøsertifisering innebærer at en virksomhet gjennomfører en miljøkartlegging og setter opp en handlingsplan for å innfri kriteriene i en bestemt sertifiseringsordning. Når det er verifisert at kriteriene er oppfylt, vil virksomheten få utdelt et miljøsertifikat.

Det finnes flere miljøsertifiseringer i Norge, hvorav Miljøfyrtårn er den mest brukte. Les mer på Miljøfyrtårn.no.

I tillegg til miljøfyrtårnsertifiseringen utarbeider Telia Norge årlige klimaregnskap som viser vårt samlede energiforbruk og hvor mye CO2 vi slipper ut.

Hydrogengass som drivstoff

Høsten 2016 var Telia først i Norge med å bruke hydrogengass som drivstoff til et reservestrømsystem. Hydrogengass er et miljøvennlig alternativ til de dieseldrevne aggregatene og skal sikre reservestrøm til basestasjoner ved lengre strømutfall. Systemet er svært miljøvennlig ved at det ikke slipper ut miljøfarlige avgasser, og det er tilnærmet støyfritt i drift. Behovet for service er i tillegg mindre enn ved et tradisjonelt aggregat, og normal levetid for brenselscelleaggregatet er 15-20 år.

Miljøvennlig panteordning for mobilen

Telias MobilPant er en miljøvennlig returordning for mobiltelefoner der du leverer inn din brukte telefon. Verdien for telefonen eller nettbrettet får du tilgodelapp på, og den kan brukes i alle Telia-butikkene. Å levere inn mobiltelefoner som ikke lenger er i bruk har flere fordeler, og vi oppfordrer til ikke å la gammelt utstyr ligge i skuffen.

Det er positivt for miljøet at ødelagte telefoner destrueres og resirkuleres på en trygg og miljøvennlig måte, mens fullt brukbare telefoner kan gjenbrukes i andre markeder. Ved å resirkulere er du altså med på å forlenge livssyklusen til elektronisk utstyr gjennom utvinning og gjenbruk.

Mobilpant reduserer behovet for at nytt utstyr produseres, reduserer en potensiell avfallsmengde, bidrar til å unngå gjenvinningsprosesser og sparer bruk av energi og ressurser.

Clean Air – din personlige guide til frisk luft i hovedstaden

Nyere forskning viser at så mye som 20 prosent av befolkningen har luftveisproblemer, og en fjerdedel av barn og unge utvikler astma. 185 mennesker dør for tidlig hvert år i Oslo på grunn av for mye partikler i lufta.

Telia utvikler i samarbeid med NILU (Norsk institutt for luftforskning) og Oslo Bysykkel en løsning der vi måler luftkvaliteten i Oslo. Folk som beveger seg i hovedstaden vil kunne følge luftkvaliteten der de er og få prognoser på hvordan kvaliteten blir. Dermed kan de vurdere hvilken rute som er sunnest å ta, og hva de bør gjøre. Disse målingene vil også gjøres tilgjengelig for Oslo kommune og politikere når de skal vurdere tiltak for å sikre ren luft.

Mobilbruk og helse

Telia Norge skal tilby teknologi og tjenester som ikke skader menneskers helse. De nasjonale strålevern- og helsemyndigheter gir regler til beskyttelse av befolkningens helse og sikkerhet. Telia Norge ligger alltid under de grenseverdier som myndighetene har fastsatt.

Telia Norge mener at kompetansen omkring strålingsrelaterte helseproblemstillinger må ligge hos anerkjente nasjonale og internasjonale myndigheter og organisasjoner som er oppnevnt som eksperter på området. Vi stoler på den informasjon og de anbefalinger disse har offentliggjort. Telia Norge følger nøye forskningen omkring de helsemessige konsekvenser av bruk av mobiltelefoner.

Telia og nettnøytralitet

Motorvei i mørket hvor kamera har fanget billysene til en lysende "orm"

For å sikre at nettverk fungerer tilfredsstillende, kan man prioritere en viss type trafikk foran annen trafikk i nettet, for å sikre en god brukeropplevelse. Dette er kjent som "trafikkstyring" eller nettnøytralitet.

Trafikkstyring beskriver hvordan man administrere trafikk over nettverk. Dette kan for eksempel være prioritering av visse typer trafikk, spesielt når det er mye trafikk på nettet, for å sikre sømløs og uforstyrret internett-tilgang, senking av fart på visse typer trafikk som ikke er kritisk, på tidspunkter og steder der det er mye trafikk og senking av trafikk for tunge databrukere.

Telia opererer ikke med slike begrensninger. Uansett hva slags abonnement du har, og uansett hva du laster ned/opp (så lenge innholdet er lovlig), og når du gjør det - vil du få den maksimale hastigheten vi kan tilby, så fremt du har datamengde igjen på abonnementet ditt.

Telia sperrer heller ikke for bruk av tjenester, innhold eller applikasjoner, med mindre vi må blokkere dem av lovmessige hensyn.

Little Big Help

Gjennom salg av tilbehør fra produsenten dbramante1928 støtter vi organisasjonen LittleBigHelps arbeid i India.

Siden begynnelsen av 2014 har Telia samarbeidet med dbramante1928,en produsent av skinntilbehør til smarttelefoner og nettbrett. Fem kroner fra hvert solgte produkt har gått til LittleBigHelps arbeid for gatebarn og kvinner i India.

Gutt i India smiler og vinker til kamera

Dbramante1928 er kjent for å ha produkter med svært høy kvalitet til en tilgjengelig pris. Selskapet produserer i India, og har derfor inngått et tett samarbeid med LittleBigHelp, en hjelpeorganisasjon som jobber med spesielt sårbare barn og familier i Kolkata og områdene rundt. De drifter skoler, overnattingstilbud, "open shelter", og sørger for mat, helsetjenester og beskyttelse, og driver opplysende virksomhet om grunnleggende menneskerettigheter.

Fem kroner høres lite ut, men i India rekker pengene langt. Fem kroner kan bety sko, mat og skolemateriell for et barn i Kolkata. Foto: LittleBigHelp.

Fem kroner kan:

  • Gi et barn fra Open Shelter lunsj og middag

  • Gi barn tilgang til førstehjelp ved Open Shelter

  • Gi fire elever ved Salimar Pre og Primary School varm lunsj


Ved at våre kunder har kjøpt tilbehør fra dbramante1928 har vi så langt generert cirka 330 000 NOK til Little Big Helps arbeid. Hvilken forskjell kan disse pengene gjøre i India?

  • Ett års skolegang, mat, helsetilbud, klær og sportsaktiviteter for 25 jenter på Little Big Helps Girls' Home

  • Måltider for alle de 96 barna på deres Community Centres i tre år

  • Driften av Shalimar School i nesten ett år for 100 barn


Hva er LittleBigHelp?

LittleBigHelp (LBH) arbeider for å sikre barnas grunnleggende rettigheter som utdannelse, beskyttelse, grunnleggende legehjelp og ernæring. Organisasjonen har som overbevisning at ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen! LittleBigHelp driver blant annet skole, barnehage og barnehjem i et slumområde der 145 barn daglig får skolegang og et varmt måltid. I tillegg har organisasjonen flere andre prosjekter.

Var denne siden nyttig?