Bakgrunnsbilde

Reisen til null

Bakgrunnsbilde

Reisen til null

Reisen til null

Bakgrunnsbilde

Reisen til null handler om våre ambisjoner om null utslipp og null avfall innen 2030. Telia er allerede miljøsertifisert, vi ble klimanøytrale i 2020, og nå bygger vi et landsdekkende 5G-nett som skal gjøre det mulig å drive en smartere, mer miljøvennlig og bærekraftig utvikling av lokalsamfunn og bedrifter.

Vi er klimanøytral og miljøsertifisert

Vi er stolte av å si at vi allerede er klimanøytrale i egen virksomhet – det betyr at våre utslipp er lik null! Men vi gir oss ikke med det, vi har fortsatt en vei å gå og målet vårt er nullutslipp selv hos leverandørene våre.

Vi jobber for å forhindre klimagassutslipp, og på veien dit bruker vi klimakompensasjon for å utgjøre en så stor forskjell som mulig. Det innebærer at vi kompenserer for utslippene vi fremdeles forårsaker – for eksempel gjennom bruk av firmabil – ved å støtte miljøprosjekter som reduserer globale utslipp i tilsvarende grad.

Vi har valgt å støtte skogprosjekter hos South Pole (biologisk karbonfjerning gjennom skogprosjekter) og puro.earth (industriell karbonfangst gjennom bygg i tre). På denne måten reduserer vi vår totale miljøpåvirkning allerede nå, mens vi forsetter reisen mot null. Vi har ikke nådd målet ennå, men ved å bli klimanøytral kan vi krysse av for et av mellommålene på reisen til null.

Solen har akkurat gått ned i fjorden, rødt lys i horisonten som speiler seg i sjøen. Vi ser to svaner på vannet.
Solen har akkurat gått ned i fjorden, rødt lys i horisonten som speiler seg i sjøen. Vi ser to svaner på vannet.

Sertifisert som miljøfyrtårn

Telia Norge er sertifisert som Miljøfyrtårn og utarbeider årlige CO2-regnskap. Vi ble sertifisert allerede i 2011 og miljøfyrtårnsertifiseringen innebærer at vi skal ha, og har, et godt og systematisk arbeid omkring helse- og miljøsikkerhet. Vi skal også stille krav til våre leverandører.

For å bli miljøsertifisert må en virksomhet gjennomføre en miljøkartlegging og sette opp en handlingsplan for å innfri kriteriene i en bestemt sertifiseringsordning. Det finnes flere miljøsertifiseringer i Norge, hvorav Miljøfyrtårn er den mest brukte.

I tillegg til miljøfyrtårnsertifiseringen utarbeider Telia årlige klimaregnskap som viser vårt samlede energiforbruk og hvor mye CO2 vi slipper ut. Hele Telia Company er også ISO-sertifisert innenfor miljøledelsessystemet 14001. Telia Norge gjør en overgang fra Miljøfyrtårn til ISO innen år 2022.

FNs bærekraftsmål

Telia bruker verdens viktigste to-do liste – FNs 17 bærekraftsmål – som en rettesnor i vårt arbeid. Vi jobber med utgangspunkt i Innovasjon og infrastruktur (#9), Bærekraftige byer (#11) og Bærekraftig forbruk (#12) for å skape mer av Klimatiltak (#13), Bedre liv under vann (#14) og Bedre liv på land (#15). I tillegg jobber vi sammen med kunder og partnere for å nå nummer 17 – Samarbeid for å nå samtlige mål.

Dette er sentrale punkter hvor vi mener vi kan utgjøre en forskjell, samt bidra til at våre kunder når sine egne mål. Telias mål om null avfall, null utslipp og 100 % internt engasjement innen 2030 er forankret og godkjent hos Science Based Targets Initiative (SBTi) – et felles initiativ utarbeidet av FNs Global Compact, World Resource Institute (WRI) og WWF. Innen 2025 skal dessuten hele Telia-konsernet halvere utslipp fra egen virksomhet, redusere utslippene knyttet til bruk av solgte og leasede produkter med 29 % og samarbeide med leverandører slik at 72 % av dem har satt sine egne mål rundt utslipp.

Plante med grønne blader, sett ovenfra

5G muliggjør en mer bærekraftig verden

Digitaliseringen i samfunnet skjer i et enormt tempo. Vi skal bidra til, og tilrettelegge for, denne utviklingen. Vi var først ute med lanseringen av 5G i 2018, og vi skal være først ute med et landsdekkende 5G-nett i 2023. Digital teknologi, som 5G, er anslått å redusere de globale utslippene med 15 % innen år 2030.

Men hvordan er 5G bærekraftig? 5G-nettet tilbyr en infrastruktur som gjør at vi fremover kan hente ut teknologiens goder, enda mer presist, på måter som både beskytter miljøet og fremmer langsiktig bærekraft.

Drone flyr i kveldssol

Eksemplene er mange: Nye metoder som optimaliserer energieffektivitet i ulike kategorier, smartere løsninger som reduserer fysisk forflytning og utslipp knyttet til reise, generelle løsninger mot redusert karbonutslipp, beskytter og forbedrer luft- og vannkvalitet, sensor-teknologi som vil kunne gi svar på tilstanden til enheter på en raskere, bedre og mer omfattende måte, og mye, mye mer.

Alt dette vil trenge næring fra 5G-teknologien. Derfor vil 5G hjelpe oss på mange måter. 5G-teknologien vil treffe de aller fleste industrier, og introduksjonen av denne infrastrukturen vil kunne stå igjen som en viktig milepæl i klimakampen.

Vil du vite mer om hva vi gjør i dag?

Nedenfor kan du lese om noen eksempler fra miljøvennlige initiativer, produkter og tjenester, som vi tilbyr privatkunder og bedrifter.

Telia MobilPant – en mer miljøvennlig panteordning for mobilen

MobilPant er en returordning for mobiltelefoner og nettbrett, der kundene kan pante sin gamle mobil og få en tilgodelapp tilsvarende telefonens verdi. I 2020 tok vi i mot 58 000 telefoner og 95 % av innsamlede telefoner blir gjenbrukt. Dermed kan brukte gjenstander komme til nytte for andre, og den som panter mobiltelefonen sin kan få en ny til redusert pris.

Ved å forlenge levetiden til en mobil kan vi redusere karbondioksidutslipp tilsvarende 27 kilo – eller en kjøretur med dieselbil fra Stavanger til Kristiansand. Mobiler som ikke kan gjenbrukes blir destruert på en miljøvennlig måte.

Telia LIKE FIN – brukte mobiler, like fin, til en lavere pris

LIKE FIN mobileske

Vi får stadig brukte mobiler i retur, og vi ønsker å gjenbruke de fineste av dem. Med LIKE FIN kan du kjøpe brukte, like fine mobiler, til en lavere pris enn de splitter nye.

I tillegg til at du sparer penger, gjør du også et godt valg for miljøet ved å kjøpe en LIKE FIN mobil. Mobilen kommer i en miljøvennlig eske, med minimalt innhold.

For ordens skyld! Mobilselskapet OneCall tilhører Telia Company, og tilbyr lignende løsninger til sine kunder – MobilPant og NestenNy.

Digitale møterom – The show must go online!

Kvinne sett bakfra i en kontorstol, på skjermen foran henne ser vi en mann som hun har videomøte med.

Ved å bytte ut fysiske møter med en digital møteplass sparer vi store utslippsprosenter, og spesielt innenfor transport, logistikk og kontorvirksomhet. Et viktig klimatiltak, som alle kan bidra med, er å heie på digitale møterom. Allerede før verden ble rammet av en pandemi, har vi fulgt med på hvordan moderne kommunikasjonsteknologi bidra til store miljøbesparelser i det man bytter ut fysiske forretningsreiser med digitale videomøter.

Vi heier på videokonferanser og oppfordrer også våre bedriftskunder til å møtes digitalt. På denne måten drar vi i samme retning! Dette er også noe av årsaken til at digital teknologi er anslått å redusere de globale utslippene med 15 % innen år 2030.

Gjenbruk og optimalisering av strømnettet

Strømmast med delvis skyet himmel i bakgrunnen.

Økt elektrifisering av samfunnet gjør at behovet for strøm øker. Mangel på sanntidsdata gir en dårlig utnyttelse av dagens strømnett, og de fleste netteierne kjører under den kapasiteten de har, i frykt for å overbelaste nettet.

Gründerne bak Heimdall Power har utviklet sensorer som ved hjelp av Telias IoT-teknologi optimaliserer dagens strømnett, og kapasiteten i nettet økes med ca. 25 % i gjennomsnitt. Man kan dermed både gjenbruke over 100 år gammel infrastruktur – fremfor å bygge nytt – og minimere behovet for fossilt brensel.

Trollstigen

En fossilfri basestasjon på Trollstigen

Ingenting er klin kokos umulig! Derfor bygget vi i Telia en grønn og fossilfri off-grid basestasjon i naturskjønne omgivelser på Skjerfjellenden (1286 meter) ved Trollstigen. Stasjonen besørger mobildekning i et område som er sterkt besøkt av turister, men har vært uten mobildekning.

For oss er det viktig at folk har tilgang til mobilnett på en måte som samarbeider med miljøet og naturen, derfor produserer basestasjonen 100 % fornybar energi helt uten fossil hjelp. Dette gjøres med solceller og vindturbiner. I bakhånd har vi hydrogen, hvis ikke sol og vind skulle levere nok. Det eneste utslippet fra basestasjonen vil da være vanndamp.

Amundsen – Verdens første klimapositive spillefilm

Å støtte opp under norsk film, underholdning og kulturhistorie er en del av vår samfunnsoppgave og samfunnsansvar. Derfor bestemte vi oss, for noen år tilbake, å inngå et sponsorsamarbeid med skaperne av den norske spillefilmen om Roald Amundsen. Resultatet ble verdens første klimapositive spillefilm!

Amundsen – SF Anytime

Amundsen var selv en av de som involverte seg i klimaproblematikken på et tidlig stadium, og med dette i bakhodet var det passende at også spillefilmen om Amundsen skulle skrive norsk (film-)historie.

Å bli klimapositiv krevde en rekke konkrete miljøvennlige tiltak for produksjonen. Alt fra kostyme-gjenbruk og plastredusering, til vegetarkost, elbil-bruk og samkjøring. I tilfeller hvor det var «uungåelige» klimautgifter valgte man og kjøpe «klimakvoter» for å kompensere for miljøavtrykket.

Sammen med organisasjonen CHOOOSE, holdt vi kontroll på CO2-avtrykket, og resultatet ble så bra at FN gjorde Amundsen til hovedsak på sine Climate Change-sider.

Les flere eksempler på hvordan mobilteknologi bidrar til et mer bærekraftig samfunn

Smartere filmproduksjoner med 5G

Visste du at animasjonsfilmer krever enorme mengder data? En animasjonsfilm på over en time kan fort bestå av 400 000 enkeltbilder på rundt rundt 40 megabyte per bilde.

Animasjonsfilm under produksjon i Qvisten animasjon sitt studio

Med Telia sitt 5G-nett trenger ikke det norske animasjonsstudioet Qvisten Animation (Flåklypa, Knerten, Kaptein Sabeltann med mer) å frem en egen nettverkslinje, produksjonen går langt raskere, og de vil med tiden kunne åpne opp for fjernarbeid – som gir en større reisebesparelse og fleksibilitet.

Smartere byggeplasser med 5G

Arbeider styrer drone som inspiserer byggeplassen via 5G-nettet

Lillestrøm var den første byen i Norge med Telia 5G-nett i 2020. Sammen med entreprenøren HENT har vi demonstrert hvordan man i dag kan gjøre fjerninspeksjon med drone, via 5G-nettet, på byggeplasser som tidligere har krevd omfattende arbeidskraft, maskindrift, transport og logistikk.

Droner kan sende bilder i sanntid til team som sitter på sine respektive lokasjoner og på en langt mer effektiv, sikker, miljø- og kostnadsbesparende måte gjøre samme stykke arbeid som tidligere.

Smartere landbruk med sensorteknologi

I 2016 lanserte Telia som første aktør i Norden kommersielle løsninger for tingenes internett ved bruk av en helt ny teknologi: Narrowband-IoT (NB-IoT). NB-IoT gjør livet enklere for både privatpersoner og virksomheter, og Telia har sammen med det norske innovasjonsselskapet 7Sense utviklet det første eksempelet i verden for bruk av NB-IoT i landbruket.

Åker med smart vanningssystem

Produktet er et system som overvåker og gjør vanningssystemene i landbruket bedre og mer presise. Vannsprederen påmonteres sensorer som registrerer posisjon ved hjelp av GPS, samt varsler trykkfall og oppgir driftsstatus for anlegget. Sensorenheten er koblet til mobilnettet med en NB-IoT-modul og sender data med jevne mellomrom til bondens mobil. Dette gir muligheten for konstant overvåkning, og en trygghet der lekkasjer og driftsstans kan få store konsekvenser. Bra for bonden – og for miljøet!

Telia Startup – innovasjon og bærekraft

Gjennom mentorprogrammet Telia Startup får nyoppstartede bedrifter vår kompetanse og tjenester i ryggen, i form av fagekspertise og kommunikasjonsteknologi i verdensklasse. For oss er det viktig å hjelpe bedrifter som har til hensikt å levere bærekraftige løsninger til samfunnet. Felles for alle Telia Startups er at de skalerer på kommunikasjonsteknologi. Vi ønsker å lære hvordan vår teknologi kan brukes på smarte måter og hjelper startupene med å lykkes i deres arbeid.

Blant årets startups finner du blant annet Intoto, som bruker kommunikasjonsteknologi fra Telia for å ta tak i et økende samfunnsproblem – store variasjoner i vannmengder, flom, ekstremvær og lignende. De har en avansert plattform for å samle og analysere data, ta ut meningsfulle funn og gi mulighet for mer bærekraftig forvalting av vassdrag. I Telia tror vi på at teknologi brukt smart kan gjøre en forskjell, og Intoto er et godt eksempel på dette.

Les mer om Telia Startup og bli kjent med våre startups og deres bærekraftige forretningsidéer.

Var denne siden nyttig?