En dråpe faller i mørket

Reisen til null

Vi må gå fra ord til handling og bygge et samfunn vi stolt kan gi videre til neste generasjon. Allerede innen 2030 ha null avfall fra egen drift, inkludert nettverket vårt. Og redusere utslippene med 90 %. Innen 2040 lover vi netto null utslipp av klimagasser for hele verdikjeden. Målene er validert av Science Based Targets initiative. 

Miljøsertifisert med ISO 14001

Telia Norge ble sertifisert som Miljøfyrtårn allerede i 2011. Vi har siden det kontinuerlig jobbet med å utvikle vårt miljøarbeid, og i 2022 ble vi ISO-sertifisert innenfor miljøledelsessystemet 14001.

ISO 14001 er en internasjonal standard og omfatter blant annet krav om å redusere egen miljøpåvirkning, etterleve lover og regler på miljøområdet, samt aktiv involvering fra toppledelsen og gjennomgang av driften av uavhengige revisorer. Vi skal også stille strenge krav til våre leverandører.

I Telia er bærekraft forankret og godt integrert i vår forretningsstrategi, og vi er stolte over å ha oppnådd ISO-sertifiseringen. For deg som kunde betyr det trygghet og transparens: Miljøarbeidet skal gjennomsyre alt vi gjør.

Begrense utslipp og avfall

Bruk av mobil, internett og TV er ikke så langt oppe i bevisstheten når det kommer til klimagassutslipp. Men å bygge og vedlikeholde over 20 000 km med høyhastighets infrastruktur og håndtere nærmere 3 millioner privat- og bedriftskunder har et avtrykk.

Innen 2030 skal vi ha null avfall og 90 % reduksjon i utslipp fra egen drift. Det inkluderer nettverket vårt. Vi har allerede nå redusert utslippene våre fra 2018 med 58 %. Siden 2020 har vi drevet nettverket vårt på 100 % fornybar strøm. Basestasjonene våre sparer energi ved å gå i søvnmodus når de ikke er i bruk, og batteriene i dem overvåkes – slik at vi ikke trenger å bytte dem før det faktisk trenges. Dette er bare noen av tiltakene som tar oss mot målene våre.

Rundt 90 % av utslippene våre kommer fra leverandørleddet. Derfor holder det ikke at vi stiller høye krav til oss selv, vi må også stille høye krav til våre leverandører og samarbeidspartnere. Telias klimaforpliktelser er godkjent av Science Based Targets initiative, og innen 2025 skal også 72 % av leverandørene våre ha vitenskapsbaserte mål. 

Sikre sirkularitet i verdikjeden

Vi arbeider for at utstyret vi bruker og distribuerer skal ha lengst mulig levetid, og at materialene blir gjenvunnet når det er utdatert.

I 2016 lanserte vi MobilPant. Slik får vi samlet inn, reparert og klargjort mobiltelefoner for nye eiere. Først ut med salg av brukte telefoner var vårt datterselskap OneCall med «NestenNy» i 2018. Telia lanserte «LikeFin» i 2020, og i 2023 kom Telia-eide Phonero med «SmartValg».

I dag er 14 % av alle mobiltelefoner vi selger, brukte.

For rutere og TV-bokser hjemme hos kundene våre, maskinvare vi leverer til bedrifter og nettverksutstyret vårt, gjør vi det vi kan for å gjenbruke og resirkulere, og vi har en rekke gode samarbeidspartnere som hjelper oss med det.

Tilrettelegge for et klimasmart samfunn

En robust og sikker infrastruktur er bærebjelken i det digitale samfunnet. IoT og 5G åpner for nyskapende løsninger for et mer bærekraftig samfunn. I Telia samarbeider vi med både nyetablerte og store bedrifter, gjennom å tilrettelegge for alt fra klimasmarte bygg til effektiv flåtestyring for å redusere transport.

Med innovative verktøy som Telia Crowd Insights, kan vi tilby anonymiserte bevegelsesmønstre til bruk for smartere byplanlegging og bedre kollektivtransport. 

Se hvordan vi bidrar til:

Mentorprogrammet Telia Startup tar hvert år nye gründerbedrifter under vingene. Premisset er at de på ulikt vis bidrar til å løse samfunnsutfordringer og bærekraftspørsmål. Programmet er et godt eksempel på hvordan vi jobber i partnerskap for å skape bedre løsninger for fremtiden. 

Var denne siden nyttig?