Dronepilot Jørn Howlid styrer dronen utenfor byggeplassen.

Se dronen inspisere bygget med livestream over 5G-nettet

For første gang gjennomfører Droneverkstedet fjerninspeksjon på det nye mobilnettet. Slik spares både tid og penger.

Like ved HENT sin byggeplass i Lillestrøm står dronepilot Jørn W. Howlid. På øret har han prosjektleder Johan Coert som sitter på et kontor flere kilometer unna. For første gang skal en inspeksjon av byggeplassen med drone skje over 5G-nettet.  

– Med det nye kraftige nettverket kan vi sende høyoppløselig livestream til en eller flere personer via kameraet på dronen, forklarer Howlid. 

Tidligere har filmer fra videoinspeksjoner blitt tilsendt de ulike fagekspertene i ettertid. Det fører til at man inspiserer feil område eller oppdager ting i etterkant som må filmes om igjen. 

– Med livestream kan vi gi direkte tilbakemeldinger til dronepiloten om hva vi trenger bedre bilder på. Det er mye enklere og billigere for oss å inspisere et område på denne måten, sier Coert. 

Se den aller først fjerninspeksjonen med 5G.

Først ut med 5G 

Lillestrøm ble den første byen i Norge med Telia 5G-nett. Det nye nettverket har høyere hastighet, bedre kapasitet og lavere forsinkelse. Det er en forutsetning for denne typen inspeksjoner. 

"Bildene fra denne inspeksjonen er så tydelige at vi kan se hvilke skruer vi har brukt."

Jørn Howlid

I dag skal prosjektleder og kvalitetssjef for byggeplassen inspisere fasaden til en av de fem boligblokkene som er i ferd med å ta form. Når arbeidet ferdigstilles i løpet av 2021, vil det bestå av næringslokaler og 200 boenheter. 

I tillegg til hastigheten i nettet som muliggjør livestream, er høyoppløselige bilder en nødvendig for at ekspertene skal kunne vurdere området som inspiseres. 

Dronepilot Jørn Howlid utenfor byggeplassen

Jørn Howlid styrer dronen og sender bildene live til kontoret.

– Vi får en veldig god situasjonsforståelse når vi gjør dette live. Bildene fra denne inspeksjonen er så tydelige at vi kan se hvilke skruer vi har brukt. Vi kan til og med oppdage små merker i plater eller zoome inn på sluk og fester.

Over 5G-nettet kan også de som ser videoen styre zoom, rotasjon og gjøre enkel manøvrering av dronen.

Tryggere og bedre med fjerninspeksjon

Det er flere gevinster ved å gjøre fjerninspeksjon av byggeplass med drone. Blant annet unngår man kostnadene og ulempene ved å måtte være fysisk tilstede. 

– Vi slipper å leie lift for å komme oss opp i høyden eller fly inn fageksperter som skal være med å befare. Ved å koble oss på 5G-nettet kan vi strømme live-video til eksperter i ulike byer. Det effektiviserer arbeidet vårt betraktelig, sier Coert.

Johan Coert utenfor byggeplass

Johan Coert mener droner og 5G vil spare både tid og penger for byggebransjen, og ikke minst gjøre det tryggere å jobbe på byggeplass.

"Ikke bare er det tryggere for oss som slipper å klatre opp i stillas på byggeplassen, det er også mulig å forsikre oss om at de som jobber på byggeplassen til daglig er godt nok sikret."

Johan Coert, prosjektleder i HENT

Med droneinspeksjon kan byggearbeidet fortsette som før mens befaringen pågår. Da slipper man nedetid for et byggeprosjekt som kan koste flere hundre tusen kroner. 

Bygg og anleggsbransjen omsetter for over 500 milliarder kroner hvert år og er dessverre kjent for forsinkelser og store kostnadsoverskridelser. Bransjen jobber nå med en digital revolusjon hvor droner og 5G vil spille en viktig rolle.

I tillegg til at en inspeksjon er enklere og billigere å gjennomføre med drone, er det også tryggere med tanke på HMS. 

– Ikke bare er det tryggere for oss som slipper å klatre opp i stillas på byggeplassen, det er også mulig å forsikre oss om at de som jobber på byggeplassen til daglig er godt nok sikret.

5G-løsningene er i startgropa

Oppgraderingen til 5G vil gjøre flere typer inspeksjoner enklere. Du kan blant annet scanne et bygg fra luften og lage 3D-modeller, som kan sendes live over 5G-nettet istedenfor å bruke tid på manuell filbehandling. 

– Vi vil få mulighet til å benytte andre typer sensorer og nye teknologier som gir oss enda flere muligheter, sier Coert.

På sikt vil også 5G være en forutsetning for å kunne ha autonome droner hvor lav forsinkelse er helt essensielt. 

– Vi er nok helt i startgropen av hva 5G og droneinspeksjoner vil kunne gjøre for bygg- og anleggsbransjen i tiden fremover.

Var denne siden nyttig?