ForsidenMagasinetIoTGjør strømnettet klart for det grønne skiftet
Heimdall Power sin teknologi tar strømnettet inn i fremtiden og det grønne skiftet

Gjør strømnettet klart for det grønne skiftet

Det er ikke mange år siden el-bil var et fremmedord, men i dag fyller vi strøm på bilen med den største selvfølgelighet. Økt elektrifisering av samfunnet gjør at  behovet for strøm øker. 

Nye energikilder som vind- og solkraft har kommet på banen med den utfordring at de er svært variable. I tillegg har vi fått mer ekstremvær. Alt dette stiller helt nye krav til strømnettet i Norge  – det må fornyes.

Og skal du være miljøvennlig og følge med i tiden, tar du vare på det du har i stedet for å bytte ut med nytt. At Brage Johansen følger med i tiden, det er det liten tvil om. 

Johansen er en av gründerne bak Heimdall Power. Selskapet har utviklet sensorer som ved hjelp av Telias IoT-teknologi gir netteierne helt ny og verdifull informasjon. 

Gründeren blir ekstra engasjert av vanskelige oppgaver:

Heimdal Power er et av sju selskaper som er med i mentorprogrammet Telia Startup.

Med Heimdall Power sin sensorteknologi åpner det seg nye muligheter for kontroll, drift og vedlikehold av det strømnettet vi allerede har. Sensorene plasseres på strømlinjene og samler inn data om temperatur, vind, vibrasjoner og linjens avstand til bakken. Denne informasjonen samles inn og analyseres i sanntid. 

Teknologien optimaliserer strømnettet vi allerede har i dag, og data fra sensorene gjør det mulig å styre og vedlikeholde effektivt, i stedet for å investere store summer på å bygge nytt.

Heimdall-sensor.gif

Brage Johansen i Heimdall Power med en av sensorene

Dårlig utnyttelse av strømnettet

Med Heimdall Power sin sensorteknologi åpner det seg nye muligheter for kontroll, drift og vedlikehold av det strømnettet vi allerede har. Sensorene plasseres på strømlinjene og samler inn data om temperatur, vind, vibrasjoner og linjens avstand til bakken. Denne informasjonen samles inn og analyseres i sanntid. 

– I strømbransjen har det vært ganske vanlig praksis at netteierne bygger nye linjer hvis det har oppstått et kapasitetsproblem, sier Brage Johansen, CEO i Heimdall Power.

Heimdall-Power-Lyse.gif

Brage Johansen med sensoren i hånden, sammen med Terje Nevland fra Lyse som er svært fornøyd med løsningen.

Selve ideen om å ha sensorer på nettet er gammel, men det har ikke vært behov for det før. Heimdall Power traff markedet perfekt!

– Timing er én av de viktigste suksesskriteriene for startups, skyter Brage entusiastisk inn. 

– Manglende sanntidsdata gir dårlig utnyttelse av strømnettet. De fleste netteiere kjører under den kapasiteten de har, i frykt for å overbelaste nettet. 

Det blir som å kjøre bil uten speedometer, du vil hele tiden kjøre forsiktig. Med våre sensorer på plass, blir det som å få et speedometer i bilen.

Brage Johansen

Begeistrede kunder

Heimdall Power har opplevd en «flying start». Etter at de ble med i Telia Startup i 2019, har enda flere entusiastiske kunder blitt med på laget. 

Heimdall Power har i dag 10 strømselskaper på kundelisten, fra Tromsø i nord til Cannes i sør, hvor de har installert sin løsning. De får med andre ord testet løsningen i større skala; i ulikt klima, ulike land og med ulik dekning. 

Lyse Elnett er et av selskapene som har omfavnet Heimdall sine sensorer. Terje Nevland i Lyse forteller at det har gitt dem store gevinster å ta i bruk denne teknologien. 

Terje-Nevland-Lyse.gif

Terje Nevland i Lyse Elnett med Brage Johansen 

– Vi har nå full kontroll på linjetemperaturen, og så langt har dette vist oss at vi kan laste linjen med mer strøm enn tidligere. Det er også spennende å se hvordan vind og nedbør påvirker temperaturen på linjen positivt, opplyser Nevland.

Det skal ikke mye vind til for å øke kapasiteten i linjen. Og så har vi jo også full kontroll med avstanden til bakken ved hjelp av disse sensorene.

Terje Nevland, Lyse Elnett

Lønnsomt for både miljø og strømkunder

Heimdall Power er nå i en verifiseringsfase og vil i løpet av 2020 bli tilbudt kommersielt til kunder globalt. 

– Om teknologien blir installert i stor skala kan det gi lavere investeringskostnader i strømnettet, noe som til syvende og sist kommer strømkundene, deg og meg, til gode ved lavere nettleie, avslutter Brage Johansen. 

Var denne siden nyttig?