5G vs 4G - hva er forskjellen?

5G er neste generasjons mobilnett og vil sameksistere med 4G-nettet

“Femtegenerasjonsnettverket (5G) vil danne den fremtidige ryggraden i samfunnet og økonomien vår, og knytter sammen milliarder av objekter og systemer, også i kritiske bransjer som energi, transport, bank og helse, samt i styringen av industrimaskiner.”

Uttalelsen ovenfor ble gitt av EU-kommisjonen i deres pressemelding i mars 2019. 5G er ikke bare en forbedret versjon av 4G. Endringen er mye større enn ved de tidligere nettverksgenerasjonene. Løftet er at 5G radikalt vil fremme teknologisk utvikling. Men hva betyr det i praksis?

Større kapasitet, mindre overbelastning

5G er raskere enn 4G, men den største endringen er ikke farten. Den mest bemerkelsesverdige endringen er de økte datamengdene som 5G-nettet klarer å håndtere. 

I de innledende stadiene vil kapasiteten til 5G-nettet være omtrent tidoblet sammenlignet med 4G-nettet. Takket være økt kapasitet vil det være mindre overbelastning i nettverket. Videostrømming av høy kvalitet kan for eksempel overføres fra fabrikker til et datasenter for analyse via 5G. Det finnes allerede noen eksempler fra industrien: ABB utnytter kapasiteten til 5G i frekvensomformerfabrikken deres i Helsinki, der en kunstig intelligens-applikasjon forbedrer de ansattes trivsel og produktivitet.

I Norge demonstrerte Telia kapasiteten på 5G nettet under Øyafestivalen sammen med Quine og Trippel M, der høyoppløselige videofiler ble sendt direkte til klipping over 5G nettet, les mer her.

Smart transport drar nytte av mindre forsinkelse

Lav forsinkelse muliggjør bruk av helt nye teknologiske løsninger for bedrifter. Lav forsinkelse forenkler og effektiviserer industrielle prosesser. Fjernstyrte maskiner, som for eksempel droner, kan få tilgang til områder som er utenfor menneskers rekkevidde. I tillegg kan autonome, selvnavigerende biler og maskiner kun brukes hvis de kan kommunisere sammen uten forsinkelse og umiddelbart reagere på feil. 5G gjør disse visjonene fra sci-fi-filmer til virkelighet. 

Lav forsinkelse kan oppnås både på 4G og 5G-nettet. Ultra-lav forsinkelse vil bli tilgjengelig når 5G stand-alone implementeres. Dette er teknologi som foreløpig kun er på test-stadiet og ikke kommersielt tilgjengelig. 

Tingenes Internett tar et skritt fremover

5G spiller også en betydelig rolle i utviklingen av tingenes internett. Med 5G kan et enormt antall objekter kobles til nettet. Sensorer kan samle inn data om praktisk talt hva som helst, og dataene kan brukes i prediktivt vedlikehold, beslutningsprosesser og utviklingen av nye, databaserte forretningsmodeller.

IoT-sensorer i seg selv er ikke nytt, og NB-IoT, mobilteknologi spesialtilpasset for IoT ble lansert for et par år siden og bygget ut på 4G-nettet. Denne teknologistandarden videreføres i 5G-nettet, og kapasiteten til å støtte et enda større antall enheter per basestasjon er en av fordelene med 5G sammenliknet med 4G.   

Skreddersydde nettjenester gir kapasitet under alle forhold

5G-teknologi vil på sikt muliggjøre såkalt skivedelte nett, som betyr levering av skreddersydde nettverkstjenester til bedrifter og organisasjoner. Kapasiteten som kreves av en bestemt funksjon eller enhet kan skreddersys i nettverket. Med skivedeling er det mulig å bygge trådløse nettverk som er informasjonssikret og spesialtilpasset bedriften eller organisasjonen, og optimalisert for ulike parametere som hastighet, forsinkelse, eller flere nivåer av sikkerhet og autonomi.  

Noen nettverksfunksjoner krever lite kapasitet, mens andre applikasjoner er svært avhengige av det. Ved å skivedele nettverket er det mulig å sikre driftssikkerhet for autonom navigering av transport eller funksjoner som er kritiske for samfunnet, som for eksempel i helsesektoren. 

Det oppgraderte 4G nettet i kombinasjon med 5G vil gi helt nye muligheter for å bygge skreddersydde nettverk for bedrifter eller organisasjoner. Slike løsninger vil muliggjøre en rekke mobile tjenester innenfor flere industrier, som for eksempel produksjon, logistikk og byggebransjen. 

4G og 5G vil sameksistere og utfylle hverandre

4G er en robust og sikker teknologi som i dag gir meget god brukeropplevelse. I Norge er vi så heldig å ha to av verdens beste 4G-nett. Med Telias oppgraderingsprogram vil det investeres i nytt 4G-utstyr som vil gi enda bedre kapasitet, samtidig som 5G rulles ut.  

Spranget fra 4G til 5G vil imidlertid ikke skje over natten. Faktisk vil 4G og 5G-nettene bli brukt parallelt ved at signalering skjer med 4G-teknologi, og dataoverføringen skjer på 5G. Dette er en såkalt «non-standalone» implementering av 5G og som gir en gradvis overgang til 5G. Full utnyttelse av alle mulighetene rundt 5G, slik som ende-til-ende skivedeling eller ultralav forsinkelse, oppnår man først ved et frittstående 5G-nett, såkalt «stand-alone». Det vil ta ennå noen år før utstyr for dette er tilgjengelig. 

Økt kapasitet og hastighet realiseres imidlertid allerede fra første stund i 5G-nettet. Under testing på Øyafestivalen ble det målt nedlastingshastighet på 1,3 Gbps og opplasting på over 200 Mbps over 5G, samtidig som flere titalls tusen brukere var tilkoblet 4G-nettet.