Smart kommune på 1-2-3

Sparer minst 100 milliarder på smarte kommuner

Telia har undersøkt økonomien i bruk av moderne teknologi og funnet at kommunene kan spare minst hundre milliarder kroner de neste ti årene.

Menon Economics har fått oppdraget om å analysere hvilken samfunnsøkonomisk effekt bruk av såkalt smart teknologi vil ha på norske kommuner.

Sparepotensial per kommune

Hovedfunnet i undersøkelsen er at det i løpet av ti år vil være mulig å spare sammenlagt hundre milliarder kroner i utgifter for norske kommuner.

Det enorme beløpet tilsvarer byggingen av ti operahus på linje med det i Oslo, ny flyplass i Bodø og sykehus i Drammen, i tillegg til 30-40 kampfly.

Hvordan bli en smart kommune på 1-2-3?

Gevinstpotensialet for hver kommune er regnet ut fra kommunenes egne driftskostnader (KOSTRA). Besparelsene er estimert i tre ulike scenarier – lav, moderat og høy.

Vi ønsker å komme i kontakt med deg for å presentere tallene fra din kommune.

Er du interessert, ta kontakt med Jan Kåre Stokke på telefon +47 400 00 511 eller benytt skjemaet til høyre.