Enda flere muligheter

TDC Norge blir en del av Telia

1. mars i år ble TDC Norge og Telia Norge ett og samme selskap. Her får du svar på hva det betyr for deg og bedriften din.

For å kunne lage sømløse løsninger for deg som kunde, ønsker vi å flytte deg over til Telia abonnement. Prisen videreføres og datapakkene vil være tilsvarende eller større.

Du kan lese mer om oss og fordelene dine lenger ned på siden, men først vil vi si noe om prosessen videre:

 • 1

  Informasjon om nye abonnement

  Vi har sendt deg en e-post med oversikt over hvilke produkter dere har i dag, og hva dere vil få hos Telia. I samme e-post vil dere også få informasjon om hvor vi sender de nye SIM-kortene og når forventet porteringstidspunkt vil være.

  Hvis dere har behov for å endre på noe kan dere kontakte oss på e-post velkommen-telia@telia.no. Vi ber om at endringer blir meldt inn så fort som mulig for å unngå forsinkelser i leveransen.

 • 2

  Distribusjon av SIM-kort

  Når dere mottar SIM-kortene vil de være merket med navn, telefonnummer samt type bruksområde, for eksempel Tale eller DataSIM.

  Husk å distribuere SIM-kortene ut til de ansatte så raskt som mulig slik at brukerne har de klare på porteringstidspunktet.

 • 3

  Aktivering av SIM-kort

  Noen dager før aktivering vil alle brukere få SMS med informasjon om dato og klokkeslett for aktivering. Hvis det er behov for å endre på porteringstidspunktet er det viktig at dette blir gjort så fort som mulig på e-post velkommen-telia@telia.no.

  Hver bruker får en SMS med bekreftelse når abonnementet er aktivert og klart til bruk. I SMS-en får dere også en lenke til hvordan dere kommer best mulig i gang som Telia-kunde.

  Hvis noen i din bedrift har behov for ekstrakort må det aktiveres før bruk
  Hvis det er avklart på forhånd har vi sendt dere noen ekstra SIM-kort som dere kan aktivere ved behov. For å ta i bruk ekstrakortet må det aktiveres, enten via selvbetjening eller ved å ta kontakt med kundeservice på telefon +47 924 05 051. Som mobilansvarlig kan du logge inn på Min Bedrift og følge fremgangsmåten som står oppgitt der. 

   

 • 4

  Faktura

  Siste faktura fra TDC (nå Telia) vil inneholde forbruk for siste periode samt en kreditering for forskuddsfakturerte abonnement.

   

  All bruk som ikke er inkludert i abonnementet faktureres etterskuddsvis. Eksempel på dette er anrop til spesialnummer og tjenester som du betaler med mobilen. Du kan få detaljert oversikt over all bruk ved å bestille samtalespesifikasjon.

  Faste avgifter faktureres forskuddsvis. Det betyr at vi fakturerer abonnement og tilleggstjenester fra den dagen avtalen ble inngått og frem til fakturadato samt for den neste fakturaperioden.

  KID og kontonummer

  Husk at dere må oppdatere betalingsavtaler med Telias kontonummer; 6005.06.72525. KID-nummeret du skal bruke er tilsvarende kundenummeret ditt.

  Fakturadato

  Hos Telia får dere tildelt fakturadato basert på datoen dere porteres. Nåværende betalingsfrister videreføres så godt det lar seg gjøre hos Telia.

  Rabatter

  Din bedrift vil få rabatter som gjør at prisene videreføres, men fordi priser oppgitt i Telia Appen ikke tar hensyn til eventuelle rabatter på avtalenivå vil du ikke finne den riktige prisen i denne kanalen.

 • 5

  Informasjon til dine ansatte

  Vi har satt sammen en forenklet presentasjon som du kan distribuere til dine ansatte.

  Last ned PDF til ansatte (Norsk)

  Last ned PDF til ansatte (Engelsk)

 • 6

  Selvbetjeningsportaler

  Selvbetjeningsportalen Min Bedrift gjør det enkelt for deg som mobilansvarlig å administrere bedriftens abonnement. Du får full kontroll over tjenester, dataforbruk, rapporter og fakturaer. Her kan du finne mer informasjon om Min Bedrift:

  Mobiladministrator vil få tilgang til Min Bedrift den dagen dere porteres. Før denne datoen er det ingenting som kan gjøres inne på portalen fordi abonnementene ikke er synlige før de er blitt portert. Det er viktig at vi får oppgitt hvem som skal være administrator slik at riktig person får tilgang. Dette oppgir du til teamet som du har snakket med. 

  Dere vil få tilsendt 10% ekstra «blanke» SIM som dere kan aktivere hvis dere får bruk for flere SIM underveis i porteringen eller i etterkant.