Telia øker Koronavirus-beredskapen

Denne siden blir fortløpende oppdatert.
Har du spørsmål kan du ta henvende deg til din kontaktperson hos Telia, eller kontakte oss her.

 

Telia Norge har innført tydelige tiltak for å ta vår del i samfunnsdugnaden for å begrense spredningen av koronaviruset i en ekstremt alvorlig situasjon, både for Norge som nasjon og hele verden.

Vi er samtidig bevisst vårt ansvar for å drifte en samfunnskritisk infrastruktur, som vil være avgjørende i den tiden vi går inn i for å opprettholde aktiviteten i samfunnet fra blant annet hjemmekontorer eller via telefon-/videomøter. 

Som svar på Koronavirus-pandemien, øker Telia Company derfor beredskapsnivået og aktiverer krisehåndteringsorganisasjonen for å redusere spredningen av viruset og sikre helse og sikkerhet for våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

I Telia har vi opprettet tre hovedområder i kriseberedskapen:

  • Task force for Mennesker og sikkerhet 
  • Task force for Forretningskontinuitet på mellomlang sikt
  • Task force for Forsyningskjeden for å sikre fysiske materialstrømmer

Mennesker og sikkerhet

Telia Norge følger nå strenge sikkerhetsinstruksjoner som oppdateres fortløpende. Alle ansatte som kan ivareta sine arbeidsoppgaver fra hjemmekontor er bedt om å unngå å reise til arbeidsplassen, og alle møter gjennomføres nå digitalt. Det er innført strenge reiserestriksjoner, og alle ansatte som har reist til et berørt land må jobbe hjemmefra i minst 14 dager for å unngå potensiell spredning av viruset. Dette gjelder alle personer som jobber i Telia Company lokasjoner og anlegg - inkludert konsulenter og entreprenører. Vi har også økt hygienetiltakene våre på kontorene.

Forretningskontinuitet

Telia Service, support og leveringstjenester er helt avgjørende for våre kundevirksomheter.

Skulle en situasjon oppstå der et stort antall av våre ansatte blir syke, vil vi sammen med å sikre liv og helse, prioritere å opprettholde driften av vårt nettverk og tjenester.

For teknisk personell (konfigurasjon, 1. og 2. linje servicedesk) er arbeid fra hjemmekontor en del av standard kontinuitetsplaner, og utstyr for dette har blitt testet regelmessig før korona-utbruddet. For de resterende delene av service- og leveranseapparatet der dette ikke er standard, er det utarbeidet og distribuert godkjente hjemmekontor-løsninger til ansatte med virkning fra 12. mars. 

Vi har ansatte over hele Norden og Baltikum, hvor de fleste kan jobbe hjemmefra, og vi kan flytte oppgaver fra ett kontor til et annet eller fra en ansatt til en annen, hvis situasjonen krever dette.

Støtte- og leveranseteam har forsterket prosedyrene slik at de som jobber hjemmefra kan opprettholde produksjonskvaliteten.

Vår servicedesk vil også fungere som et virtuelt team, noe som betyr at alle våre ansatte kan koble seg til via hjemmekontor og fortsette å jobbe som et team i et virtuelt miljø. Vi har også satt opp redundante løsninger for servicedesken vår som kan tre inn med ressurser ved behov for å håndtere daglig drift.

Forsyningskjede Task Force for å sikre fysiske materialstrømmer

Telia har allerede på plass rutiner og prosesser for å håndtere en rekke uventede hendelser, og vi har nødprosedyrer som gjelder 24 timer i døgnet, året rundt. 

I februar la Telia inn ordre på viktige infrastrukturelementer og økte lagerbeholdningen for å forberede oss på en potensiell lengre periode med lavere produksjon fra leverandører i Korona-påførte områder. For å opprettholde driften og kontinuiteten på alle våre leveranser på telefoner og tilhørende utstyr, vil vår hardware-avdeling være på plass, med arbeidsrotering og alle våre leveringer vil inntil videre gå som normalt. 

For å betjene våre kunder trenger vi ofte samarbeid med våre kunders ansatte. Spesielt er vi avhengige av lokale kontakter for å kunne gi tilgang til lokaler for datacom-leveranser. Vi anbefaler kunder å holde oss informert om eventuelle relevante endringer i personell.

Selv om disse tiltakene har som mål å dempe virkningen av Koronaviruset, og vi i dag er i en situasjon der tjenestene våre ikke blir påvirkes negativt av pandemien, kan situasjonen endre seg raskt. Vi vil holde våre kunder informert om enhver endring som kan påvirke dem.