ForsidenBorettslagFremtidens bredbåndFremtidens bredbånd i borettslaget
Mann foran inngang til borettslag
OPPGRADERT: Styremedlem Marius Midthun og beboerne i Parkveien 64 har rigget seg for fremtiden med ny bredbåndsløsning.

Så enkelt fikk borettslaget fremtidens bredbåndsteknologi

Da borettslaget på Frogner skulle få ny bredbåndsløsning, gikk styremedlem Marius Midthun ikke av veien for å snu alle steiner i jakten på perfeksjon. 

– Løsningen fra Telia krysset av på alle våre viktigste punkter. Vi mener de leverer fremtidens bredbånd, sier Midthun, etter en nøye vurdering av alle teknologier og en rekke leverandørtilbud.

For ett år siden skulle Marius og fire andre styremedlemmer velge ny bredbåndsteknologi og ny leverandør på vegne av 236 boenheter. I det moderniserte sentrumsbygget på Frogner i Oslo hadde tidligere styrer valgt den billigste minimumsløsningen. Midttun, som selv jobber i en stor IT-bedrift, bestemte seg for å gå grundig til verks.

– Vi brukte mye tid på å sette oss inn i de ulike tilbudene og bredbåndsløsningene. Mange lar seg nok rive med av entusiasme over fiber, og setter seg ikke tilstrekkelig inn i løsningene de faktisk investerer i, sier Midttun.

Vi leverer internett for alle behov, uansett hvor du bor. Sjekk bredbåndbakker her.

Unngikk graving og inngrep

Midttuns første erfaring var at mange av de leverandørene som kun leverer fiber var lite interessert i å fortelle om de mindre fristende sidene ved å skifte ut bredbåndsløsningen.

– De som ville selge oss fiber, var ikke så interessert i å snakke om hva slags inngrep og ekstraarbeid det innebar. Vi fant ut at det ville innebære omfattende gravearbeid og større inngrep ved å legge nye kabler og ledninger inn til hver leilighet, forteller Midttun.

KRAFTIG OPPGRADERING: Illustrasjonen viser hvordan Telia oppgraderer til fremtidens bredbåndsløsning i et borettslag.

Telia best på alle kriteriene – inkludert miljø

Ettersom lite skilte de ulike leverandørene prismessig, falt valget på Telias totaltilbud for fremtiden. Tilbudet var best på kapasitet, hastighet, trådløst nett og ikke minst installasjon og leveranse.

– Fra Telia var det virkelig så enkelt som de beskrev det: Én tekniker inn 10-15 minutter i hver leilighet, alt løst på et par dager. Det var så smertefritt som det kunne få blitt. Og i et miljøperspektiv er det jo supert å kunne gjenbruke eksisterende kabler og ledninger, sier Midttun.

Både hastighet nå, og fremtidig bredbåndskapasitet på DOCSIS 3.1-løsningen de har valgt, er ifølge Midttun, minst like god som hvis de hadde skiftet til fiber.

– Vi har gjort grundig research, og er sikre på at dette er fremtidens bredbåndsløsning, sier Midttun.

Dette er DOCSIS 3.1


  • Ny bredbåndsteknologi basert på den eksisterende teknologien hybrid fiber coax (HFC).
  • Med DOCSIS 3.1 utvider Telia kapasiteten og hastigheten i dagens eksisterende nett kraftig, med andre ord fremtidens bredbåndsløsning levert uten omfattende graving og med dagens infrastruktur.
  • En parallell som kan gi et bilde på hvor kraftig oppgraderingen av HFC- nettet er, vil være at man hadde utvidet E6 med mer enn ti felt samtidig som man økte fartsgrensen.


Les også: Raskere og mer stabilt internett med bærekraftig oppgradering

Datakapasitet for de krevende behov

Midttun er, som ansvarlig for kundestøtte hos den norske spillutvikleren Kahoot, med millioner av spillere i alle land i verden, vant til å bruke MYE bredbåndskapasitet.

– Med oppgraderingen har jeg mer enn nok kapasitet til å ha hjemmekontor. Og det sier ikke så rent lite, i og med at IT-avdelingen på jobb har fortalt meg at jeg er den som bruker absolutt mest datakapasitet, sier Midttun.

Midttun har ikke mottatt klager fra beboerne på den nye bredbåndsløsningen, som per i dag gir 500 Mbps ned og 200 opp.

– I et borettslag der det både bor mange yngre og eldre, var det også viktig for oss at alle som vil enkelt kan få levert tradisjonell TV også. Fordi Telia er en totalleverandør, kunne de garantere dette, i motsetning til flere av de rene bredbåndleverandørene. Prosessen med Telia var rett og slett helt «hassle-free».

Midttuns tre råd til styrer i borettslag ved valg av bredbåndsløsning


  1. Gjør grundig research: Finn ut hva du faktisk kjøper og hvordan du får det levert: Teknologien, kapasiteten, om tilbudet er tilpasset alle beboerne, valgfrihet og leveransen.
  2. Sjekk alle ledd i leveransen: Går det mye arbeid og tid med til å skifte ut? Blir det graving? Hvor enkelt er det å få totalløsning med både bredbånd og TV? Har leverandøren god kundeservice og oppfølging?
  3. Se hele bildet samlet: Sett opp en liste med pluss og minuser på hver leverandør og løsning. 

Var denne siden nyttig?