Fra hipstermekka til stordata

Einar Kleppe Holthe har bygget sin karriere på trendy kaffe og retrodesign. Nå vil han bruke data og innsikt til å fylle Oslo med liv.

– Verdien av en by er bylivet. Og identiteten av en by er også bylivet. Når du aktiviserer byen med arrangementer blir det mer byliv. Aktivitet bygger attraktivitet. Og du øker verdien i byen, sier Einar Kleppe Holthe.

Han har bygd sin karriere på kaffe og å forstå hva som rører seg i byer. I dag eier han prisbelønte og internasjonalt anerkjente kaffebarer i Oslo, New York og Tokyo, og er involvert i prosjekter i storbyer en rekke steder i verden. Nå jobber han også som kreativ strateg for å gjøre arrangementer til en større del av den fremtidige verdiskapingen til Oslo.

Fra utsiden kan det høres litt ut som at vi skal leve av å klippe håret på hverandre. Men for ham handler det om at arrangementer er en del av byens liv. Og for å øke og høste verdien av det er man avhengig av innsikt via data.

– Data gir innsikt i hvordan folk flytter seg rundt i byen. Hva skjer når 2500 konferansegjester flytter seg rundt i byen og sprer seg på 12 steder i byen. Og ikke minst hvordan påvirker det resten av byen, spør Holthe - med basis i konferansen Urban Future som samlet byutviklere fra hele verden i Oslo tidligere i vår.

Neuron montert på strømledning

Telias Tom Henriksen viser frem bruk av lokasjonsdata under Urban Future-konferansen i Oslo tidligere i vår. Foto: Johanne Hoff.

Tar pulsen på byen

For å finne ut av det har Arena Oslo inngått et samarbeid med Telia.

– Vi tar rett og slett pulsen på byen, sier Tom Henriksen, forretningsutvikler i Telia.

Han står med beina trygt plassert i gulvet i utstillingsområdet under Urban Future global conference, Europas største konferanse for bærekraftig byutvikling.

På utsiden myldrer tusenvis av mennesker hver dag hele året. Mange av dem til sine daglige gjøremål. For ikke å glemme de to millioner utenlandske gjestene – alt fra konferansegjester til turister – som årlig besøker byen.

Men ingen vet helt hvor de kommer fra, hvor de skal eller hva det betyr for byen. Med unntak av Tom Henriksen i Telia.

– Vi ser hvordan innbyggerne og de besøkende forflytter seg i byen. Våre data viser kort og godt hvilke deler av byen som er attraktiv, og hvor det blir køer og kork, forklarer Henriksen.

Driver radikale endringer

Hos Transportøkonomisk Institutt ser de på digitalisering som en av de viktigste driverne for radikale endringer i innbyggernes mobilitet.

– Digitalisering har sammen med miljø en sprengkraft som vi ikke forstår hva vil bety for byene. Når folk blir eldre kan vi lage gode prognoser på utviklingen, men med digitaliseringen har vi ingen anelse om hvilke tjenester som vil lykkes og hvor det ender, sier Jørgen Aarhaug, forsker ved Transportøkonomisk Institutt.

Han peker på smarttelefoner, telenett og skytjenester er utgangspunktet for disse endringene. Dataene fra mobilnettet gjør det mulig å utvikle både nye tjenester og å legge til rette for bedre politiske beslutninger, som i sin tur vil kunne gi positive effekter på samfunnet.

Han påpeker at både personvern – og vanskeligheten med å treffe målgruppen presist nok – gjør at fagmiljøene er usikre på hvor raskt og på hvilke måter dataene vil påvirke mobiliteten i byene.

Et verktøy for bedre byer

Å forstå pulsen i byen er viktig også for byene selv. Går besøket i byen egentlig opp? Brukes de nye parkområdene? Jakten på innsikt som dette var utgangspunktet da Telia nylig pilottestet en tjeneste for mobildata i Finland.

Erfaringene er tydelige.

– Vi ser allerede nå at tjenesten korrigerer feilaktige oppfatninger hos både byplanleggere og i befolkningen, sier Henriksen.

– I en av pilotbyene i Finland var det en opplest sannhet at den store byggeaktiviteten, ga lavere besøkstall. Våre data viste imidlertid at antallet besøkende var økt med 13 prosent, forteller Henriksen.

I disse dager går startskuddet for å bringe tjenesten ut til byer og tettsteder i hele Norden og Baltikum. Henriksen er nysgjerrig på hva det kan bety for norske byer:

  • Hva betyr færre parkeringsplasser og flere bilfrie områder for sentrum av Oslo?
  • Hvordan påvirker utbyggingen av Bjørvika resten av Oslo?
  • Hva betyr togstans og veiutbygging for byene?

– Denne typen data er viktig for å skape smarte byer, sier Morten Stenstadvold i Agenda Kaupang. Analyseselskapet har kartlagt fremveksten av norske smarte byer på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Skaper byliv

Han kjenner til eksempler der lokasjonsdata er benyttet til å sørge for at de mest brukte sykkelveiene brøytes oftere enn de andre. Tilsynelatende små tiltak, men med potensiell effekt på både miljø, helse og økonomi.

– Dataene gir mer sanntidsmonitorering av tilstanden i byene. Det bidrar både til bedre varsling mot innbyggere og gir kommunen innsikt som gjør det mulig å kutte kostnader, påpeker Stenstadvold.

Bylivsentreprenør Einar Kleppe Holthe vil bruke data for å skape bedre opplevelser. Foto: Johanne Hoff
Bylivsentreprenør Einar Kleppe Holthe vil bruke data for å skape bedre opplevelser. Foto: Johanne Hoff

Det er et synspunkt Tom Henriksen i Telia kjenner seg igjen i.

– Våre data gjør at politikere fremover må forholde seg til hva som faktisk har skjedd. Det gir en bedre innsikt enn dagens debatt som gjerne tyr til enkelteksempler, påpeker Henriksen.

For Kleppe Holthe handler det om å gjøre Oslo til den smarte arrangementsbyen. Det innebærer blant annet å se arrangementene som en integrert del av byen. Innsikten fra Telia er viktig for å få til dette – og for å øke verdiskapingen i konferansenæringen med 50 prosent de neste fem årene, som er ett av Arena Oslo-klyngens mål.

– For å lykkes med dette må man koble byen til arrangementene og arrangementene til byen, sier Holthe.

Samtidig ser han arrangementene også som et verktøy for å utvikle byen.

– Arrangementer er godt egnet til å trekke folk til steder som ikke har byliv. Det gjør vi nå for eksempel med etableringen av Tårnet kulturarena på Økern i Oslo, og er noe vi vil se mye mer av fremover, spår Holthe.

Les mer om hvordan Telia bygger et smartere Norge her!

Var denne siden nyttig?