Sammen med Telia har StalkIT, Nortrace og Dearestgear skapt helt nye produkter og tjenester basert på ny teknologi. Foto: Natiwe.

Gründerbedrifter forteller: Slik har vi lykkes med IoT

Sammen med StalkIT, Nortrace og Dearestgear har vi skapt helt nye produkter og tjenester.

– Disse samarbeidene er glimrende eksempler på hvordan vi kan løse reelle problemer med ny teknologi, sier Andreas Carlsson, sjef for innovasjonsavdelingen Telia Next.

I desember 2016 lanserte vi, som første operatør i Norden, Narrowband Internet of Things (NB-IoT). Den nye kommunikasjonsteknologien er spesielt beregnet for tingenes internett og gir svært god dekning innendørs, utendørs og under bakken.

Vårt mål er at alle som er i møte med oss skal gå fra møtet rikere på kunnskap og ett eller flere skritt nærmere å realisere sine prosjekter.

Andreas Carlsson, sjef for innovasjonsavdelingen Telia Next.

Potensialet er enormt, og i løpet av det siste året har vi inngått mange spennende partnerskap med alt fra store, modne selskaper til små, nyetablerte startups.

– Vi har en åpen tilnærming. Enten man er en gründer med en fantastisk idé, en etablert tjenesteleverandør, eller et selskap som er interessert i IoT-teknologi, så skal man kunne komme til oss. Vi deler erfaringer og kommer frem til smarte løsninger, sier Carlsson.

Vi opplever en stor pågang av henvendelser innen IoT, og Carlsson forteller at de besvarer alle henvendelsene de får.

– Vårt mål er at alle som er i møte med oss skal gå fra møtet rikere på kunnskap og ett eller flere skritt nærmere å realisere sine prosjekter. Hvis den potensielle verdien av IoT skal realiseres, avhenger det av at aktørene i verdikjeden samarbeider, fortsetter Carlsson.

– Vi legger til rette for at våre samarbeidspartnere får tilgang til ny teknologi tidlig, slik at de kan eksperimentere og utvikle produkter. De kan på sin side gjøre seg verdifulle erfaringer og ligge i forkant i sine respektive markeder. Vi følger dem hele veien, fra konsept til kommersialisering og oppskalering, sier han.

Nedenfor presenteres tre gründerbedrifter som har tatt i bruk IoT for å skape nye produkter og tjenester.

StalkIT: Digitaliserer renovasjon- og havbruksbransjen

Den trønderske gründerbedriften StalkIT har utviklet et enkelt og fleksibelt sporingssystem for å digitalisere og effektivisere hverdagen for kunder innen renovasjon og havbruk. De tok kontakt med oss i fjor høst.

– Da vi hørte om lanseringen av NB-IoT, startet vi utviklingen av en sporingsenhet som ved hjelp av denne nye teknologien ville få lengre rekkevidde og bedre batterikapasitet enn de eksisterende løsningene, sier Kari Bostad, daglig leder i StalkIT.

Sporing av avfall og containere har stort fokus både nasjonalt og internasjonalt i renovasjonsbransjen, mens det for havbruksnæringen er viktig å redusere smittespredning mellom anlegg og sykdomssoner.

– Dette er bransjer som i utgangspunktet ikke er så digitaliserte, så det er et stort forbedringspotensial der. Med vårt produkt får kunden en lagerstyring som er vesentlig bedre enn de har hatt tidligere, sier Bostad.

For eksempel vil renovatører enkelt kunne se hvor alle containerne deres befinner seg ved å feste sporingsenheter på dem. På denne måten blir det enklere å holde oversikt og arbeidet effektiviseres.

Slik ser sporingsenheten ut når den er festet på en container. Foto: StalkIT

Slik ser sporingsenheten ut når den er festet på en container. Foto: StalkIT

Kom tidlig i gang med testing

StalkIT kom tidlig i gang med å teste produktet sitt og var blant de aller første som tok i bruk IoT-teknologien i stor skala. De skryter av samarbeidet med Telia.

– De har vært en god sparringpartner, som med sine teknikere og utviklere har hjulpet oss med å få testet produktet og avdekke feil. Vi har hatt en tett dialog med dem gjennom hele prosessen, sier Bostad.

Etter en vellykket testperiode i Trøndelag, skal bedriften nå teste sporingssystemet sitt i Oslo i sommer.

– Det blir veldig spennende. Vi er optimistiske med å få ut en hovedproduksjon og håper å ta produktet vårt inn i nye markeder og nye land, sier Bostad.

– Med vårt produkt får kunden en lagerstyring som er vesentlig bedre enn de har hatt tidligere, sier Kari Bostad, daglig leder i StalkIT. Foto: StalkIT

– Med vårt produkt får kunden en lagerstyring som er vesentlig bedre enn de har hatt tidligere, sier Kari Bostad, daglig leder i StalkIT. Foto: StalkIT

Nortrace: Digitaliserer sauegjeting

I Norge er det rundt to millioner sauer og lam som går på sommerbeite hvert år. Gründerbedriftene Nortrace og Norsk Landbruks Elektronikk har utviklet et system hvor bonden fester en sporingslenke rundt halsen på sauen. Enheten innhenter lokasjon på dyret og sender dataen via det nye nettverket NB-IoT direkte til en digital plattform på bondens PC, nettbrett eller mobil.

Dermed får bonden full kontroll over posisjonen til alle dyrene sine, helt ned til kun noen få meters feilmargin. Systemet gir også beskjed om uregelmessige bevegelsesmønster og varsler bonden dersom dyret beveger seg utenfor virtuelle gjerder på kartet.

– Denne løsningen gir utvilsomt bedre dyrevelferd og dyrehold. Den gjør det enklere å redusere tap av saueliv fordi bonden raskt kan komme for å hjelpe, sier Rolf Ørland, utviklingssjef i Nortrace.

Her fester bonden en sporingslenke rundt halsen på sauen. Foto: Nortrace

Her fester bonden en sporingslenke rundt halsen på sauen. Enheten innhenter lokasjon på dyret og sender dataen via det nye nettverket NB-IoT direkte til en digital plattform på bondens PC, nettbrett eller mobil. Foto: Nortrace

Dekningsutfordringer i fjellet

Nortrace hadde én stor utfordring: Sauene beiter på store landområder med fjell, skog og fjorder, der det var vanskelige dekningsforhold.

Samme dag som IoT-lanseringen tok bedriften kontakt med oss. Siden da har de nærmest hatt daglig kontakt for å jobbe videre med programvare, strømforbruk og selve sporingslenken. I fjor gjennomførte de verdens største IoT-pilot da 1000 sauer på Jæren ble sporet hele sommeren.

– Telia har vært helt avgjørende. Uten dem hadde dette ikke vært mulig. De ligger lengst fremme med IoT, og med Telias nettverk kunne vi få mye bedre radiosignaler og mindre strømforbruk, sier Ørland.

Med Narrowband-IoT har Nortrace også klart å få ned prisen pr. sporingsenhet, som gjør det mulig for sauebøndene å spore hele flokken, og ikke bare enkeltdyr.

– Ambisjonen vår er å få produktet ut til så mange bønder som mulig og kunne ha det på alle dyr slik at dyrevelferden blir så god som mulig, sier Ørland.

Med IoT-teknologien får bonden full kontroll over posisjonen til alle dyrene sine, helt ned til kun noen få meters feilmargin. Foto: Nortrace

Med IoT-teknologien får bonden full kontroll over posisjonen til alle dyrene sine, helt ned til kun noen få meters feilmargin. Foto: Nortrace

Dearestgear: Digitaliserer kjært utstyr

Den bergenske gründerbedriften Dearestgear jobber for å gjøre gjenbruk og deling av utstyr enklere for alle ved hjelp av IoT-teknologi og sporing.

– Folk må dele mer. Over 90 prosent av tingene vi har, deler vi ikke med andre. Alt utstyr har en «sovende» verdi som er uutnyttet, og det er veldig mange som ønsker å leie og låne utstyr. Det kan være bilen din, båten, musikkinstrumenter eller lignende. Her er det et stort, uforløst potensial, sier daglig leder Knut Løtvedt.

Dearestgear startet opp i fjor og har i samarbeid med Telia og Cristian Michelsen Research utviklet en sporingssensor og en tilhørende digital plattform. Sensoren måler blant annet temperatur, fuktighet, GPS og slag mot utstyret. Dataen sendes til en digital plattform hvor eieren av utstyret får full oversikt på tilstand og lokasjon.

Knut Løtvedt, daglig leder i Dearestgear, hadde flere gitarer som ble lite brukt hjemme. Da fikk han ideen om sporing av kjært utstyr. Foto: Dearestgear

Knut Løtvedt, daglig leder i Dearestgear, hadde flere gitarer som ble lite brukt hjemme. Da fikk han ideen om sporing av kjært utstyr. Foto Dearestgear

– Vi har også bygd inn kommunikasjon i plattformen slik at både eier og låntaker kan holde kontakten. Dette vil være med på å bygge tillit. Målet er å fjerne bekymringer og gi trygghet for at kjært utstyr ikke blir skadet eller forsvinner ved å tilby tilstandsovervåking og sporing, sier Løtvedt og fortsetter:

– I tillegg vil vi i samarbeid med partnere tilby billigere forsikring, tilkobling til alarmsentral, henting av utstyr på avveie og reparasjon av utstyr.

Løtvedt trekker frem et eksempel med gitarer.

– Tenk at en person har fem gitarer stående hjemme. Disse er kanskje dyre og gode instrumenter som blir lite brukt, og mange ville sagt nei til å dele disse gitarene med andre. Hvis man kan sette på en sensor på gitarene, som ga informasjon til eieren om gitarenes lokasjon og tilstanden på instrumentene, ville det senket terskelen for å låne eller leie ut gitaren, sier Løtvedt.

 

Sporingsenheten er litt mindre enn en liten fyrstikkeske. Foto Dearestgear

Dearestgear har samarbeidet tett med oss helt siden oppstart og gjennomfører nå case-testing av sitt produkt.

– Telia har gitt oss svært god hjelp, ikke bare teknologisk, men også som en forretningsrådgiver for at vi skal lykkes. De har vært lydhøre, delt av sin kunnskap og samtidig stilt krav til oss. Det har vært gull verdt, avslutter Løtvedt.

Enten du er gründer, tjenestetilbyder eller du har et problem som kan løses med Internet of Things (IoT), vil vi ha deg med på laget.

Var denne siden nyttig?