5G vs 4G - hva er forskjellen?

Ja, 5G er mye raskere, men det er ikke den største forskjellen på 4G og 5G.

Fra 2G til 3G til 4G, og nå altså 5G. Vi er vant til oppgraderinger i mobilnettet, men 5G er noe helt annet enn en liten forbedring — det er en helt ny teknologi. I en tid der alt kobles på nett, har vi rett og slett ikke kapasitet nok i 4G-nettet til å utnytte det fulle potensialet i digitaliseringen. Så der 4G er et robust og sterkt nett som er mer enn nok for de fleste av oss i dag, vil 5G-nettet kunne ta imot det kraftig økende behovet i fremtiden.

«5G vil danne den fremtidige ryggraden i samfunnet og økonomien vår, og knytter sammen milliarder av objekter og systemer», uttalte EU-kommisjonen i mars 2019, og trakk frem verdien for kritiske bransjer som energi, transport, bank, helse og industri.

Endringen er altså mye større enn ved de tidligere nettverksgenerasjonene. Løftet er at 5G skyter rakettfart i den teknologiske utviklingen. Men hva betyr det i praksis?

FRA 4G TIL 5G: For de fleste av oss oppleves 4G som et mer enn bra nok mobilnett i dag, men 5G er rigget for fremtidens bruk med utallige enheter koblet til.  

Større kapasitet, mindre overbelastning

Den største forskjellen mellom 4G og 5G er altså ikke farten. Den mest bemerkelsesverdige endringen er de økte datamengdene som 5G-nettet klarer å håndtere. 

Allerede i de innledende stadiene vil kapasiteten til 5G-nettet være omtrent tidoblet sammenlignet med 4G-nettet. Det fører til mindre overbelastning i nettverket. Å kunne sende og ta imot store datamengder over mobilnettet skaper muligheter, og flere bedrifter har allerede tatt det i bruk.

Fra lav til ultra-lav forsinkelse med 5G

Både 5G og moderne 4G kan skilte med lav forsinkelse, men når det nasjonale 5G-nettet står klart får vi ultra-lav forsinkelse. Denne teknologien er foreløpig på teststadiet, men vil åpne mange dører når den er klar.

Lav forsinkelse handler om utrolig mye mer enn at det ikke hakker når tenåringen gamer eller du har Teams-møter. Det kan være med å forenkle og effektivisere industrien. Bare tenk hva vi kan få til med fjernstyrte maskiner, som for eksempel droner, når de kan styres etter presisjon fra store avstander.

Et annet eksempel er autonome, selvnavigerende biler. Bilene vil gjøre færre feil enn oss menneskelige sjåfører, men det er helt avhengig av at de kommuniserer med hverandre i sanntid, uten så mye som et sekunds forsinkelse. Den presisjonen er vanskelig å se for seg med 4G.

TRYGGE VEIER: Med smart teknologi tilknyttet veinettet og i hver enkelt bil, kan ulykker begrenses og trafikken dirigeres. 5G vil spille en viktig rolle for å lykkes.

Tingenes Internett (IoT) tar et skritt fremover

For Internet of Things, IoT, eller på norsk «tingenes internett», spiller 5G en nøkkelrolle. Med 5G kan et enormt antall dingser kobles til nettet. For deg og meg betyr det at bilen blir smartere, huset blir smartere, til og med joggeskoene kan bli smartere. For bedrifter og samfunnet kan IoT-sensorer samle inn data om praktisk talt hva som helst, som for eksempel kan bidra til et grønnere eller tryggere samfunn. Data kan for eksempel brukes for å forutse nødvendig vedlikehold, overvåke forurensning eller til og med følge med på ekstremvær, bare for å nevne noe.

Nå er ikke IoT noe nytt, og heller ikke avhengig av 5G for å fungere. Forskjellen fra 4G ligger i antallet enheter en basestasjon kan håndtere. Sensorene som sender inn data kan mangedobles, og det rigges til for at teknologien kan tas i bruk i langt større grad.

PÅKOBLET: Stadig flere enheter knyttes til nettet. Allerede nå finnes det flere smarthus, der temperatur, lys og alarmsystemer kan styre fra smarte paneler — eller mobilen, også når du ikke selv er hjemme.

Skreddersydde nettverkstjenester

Med 5G kommer muligheten for skivedeling av nettet, som betyr at vi kan «reservere» kapasitet i nettet til bedrifter eller organisasjoner. Det blir litt som å holde av en fil på motorveien, som sikrer at du aldri blir sittende i kø. For helsesektoren for eksempel, som virkelig er samfunnskritisk, er det en enorm fordel. Med en egen fil vil ambulansen alltid nå frem.

Og selv om det er enklest å se verdien av dette i tilfeller der krisen rammer, er det like fullt en mulighet for andre bedrifter og organisasjoner. En «reservert» del av nettet gir god driftssikkerhet, og du kan bygge trådløse, lukkede nettverk med god informasjonssikkerhet. I kombinasjon med 4G-nettet vil slike løsninger muliggjøre en rekke mobile tjenester innenfor mange industrier, som for eksempel innen produksjon, logistikk og bygg og anlegg.

4G og 5G vil utfylle hverandre

Spranget fra 4G til 5G vil ikke skje over natten. 4G vil spille en viktig rolle i lang tid fremover. 5G rulles ut gjennom en «non-standalone» implementering. Det vil si at det er en gradvis overgang, der 4G fortsatt brukes parallelt. Helt konkret vil signaleringen skje via 4G, mens dataoverføringen skjer på 5G.

Et robust og sikkert 4G-nett er dermed fortsatt helt avgjørende, og derfor investerer vi nå store summer i oppgradering av hele mobilnettet — samtidig som vi bygger ut 5G i stadig nye områder.

Full utnyttelse av 5G får vi ikke før vi har et frittstående 5G-nett, såkalt «stand-alone». Den ultra-lave forsinkelsen og det fulle potensialet i skivedeling vil vi ikke kunne utnytte før hele nettet er utbygget, men økt kapasitet og hastighet kan man oppleve med 5G-telefon eller annet 5G-utstyr allerede i dag.