Dronebilde av byggeplass for vannkraft.
Åseral Nord-prosjektet innebærer bygging av flere kilometer med nye tuneller for vannoverføring i forbindelse med kraftproduksjon. Foto: Agder Energi

– Vi står ikke bare og prater om digitalisering

Midlertidig 4G-dekning i anleggsperioden gjør hverdagen på byggeplassen både tryggere og mer effektiv.

I Åseral i Vest-Agder jobber i disse dager Implenia Norge med å bygge ut nesten 10 kilometer med tuneller for Agder Energi. Fordi det er snakk om overføringstuneller for vann i forbindelse med strømproduksjon, vil det ikke være et sted hvor mennesker skal oppholde seg når det er ferdig bygget. Derfor er det heller ingen grunn til å bruke store summer på montering av permanente basestasjoner.

Med Effera og Telias nye løsning for 4G og NB-IoT-nett under anleggsperioden, får entreprenørene likevel mulighet til å utnytte potensialet som ligger i ny teknologi i mye større grad enn tidligere. En stadig mer avansert maskinpark og flere digitale løsninger i byggebransjen, gjør nemlig at man er helt avhengige av å komme seg på nett i byggeperioden – også langt inne i fjellet.

Sannsynligvis først i verden

– I Åseral Nord-prosjektet har vi nå for første gang i Norge, og så vidt vi vet første gang i verden, levert 4G og NB-IoT-nett inne i en tunell som er under bygging, forteller VP Construction & Mining i Effera, Arild Nesheim.

– Vi står ikke bare og prater om digitalisering. Vi gjør det faktisk i praksis, sier Nesheim.

Arild Nesheim i Effera

Arild Nesheim i Effera er klar på at de bidrar til digitalisering i praksis. Foto: Effera

Han forteller at de investeringene i teknologi som gjøres blant entreprenørene, er helt avhengige av god dekning for i det hele tatt å fungere.

– Alt handler om dekning! Mange entreprenører investerer mye penger for å komme seg over på mobile plattformer, men hvordan skal du klare det hvis du ikke har dekning?

Mange entreprenører har brukt trådløst internett for å koble maskiner og mennesker på nett på steder der det ikke har vært 4G-dekning, men de tradisjonelle Wlan-løsningene har sine begrensninger.

– Først og fremst kan man si at der Wlan er en bro til internett, er man direkte på nett med 4G. Wlan krever dessuten mye mer kabling og repetering av signalet inne i tunellene, og dermed er det også flere ting som kan gå galt, forklarer Nesheim.

Dette er IoT:


IoT står for Internet of Things, også kjent som tingenes internett.

Begrepet brukes om fysiske objekter som kommuniserer med omverdenen via sensorer.

Tingenes internett er et voksende verdensomspennende nettverk, hvor ting snakker med hverandre og så til oss mennesker.

Formålet er å skape nye verdier og spare ressurser ved bruk av sensorteknologi, datateknologi og nettverksteknologi.

Forventningene er store, og det spås at det vil være 26 milliarder tilkoblede enheter i 2020. Alt fra kjøleskap, maskiner, biler, joggesko, tannbørster, lyspærer, hus og bygninger kan kobles sammen.

Stadig flere sensorer

IoT-teknologien vil gi entreprenørene enda større muligheter til å overvåke utstyr, personell og maskiner i tiden som kommer.

– Når man snakker om Narrowband-IoT-nettet får man veldig store muligheter. I praksis kan det være snakk om en liten sensor med et batteri som sender data direkte til en nettbasert plattform. Da blir det mye billigere enn før å få på plass flere målinger, forklarer Nesheim fra Effera.

Han peker også på at det naturligvis er et kost/nytte-perspektiv her.

– Entreprenørene ser det forretningsmessige og lurer kanskje på hvorfor de skal betale for mobiltelefoner til alle på anlegget når de allerede har radio.

– Men det vi ser er at mobiltelefonen blir et stadig viktigere verktøy: Push-to-talk på telefonen erstatter radioen, telefonen gir automatiserte mannskapslister og adgangskontroll og vedlikeholdssystemer kan sentraliseres, sier han.

Om NB-IoT


Narrowband Internet of Things (NB-IoT) er en ny kommunikasjonsteknologi som gir svært god dekning innendørs, utendørs og under bakken.

Denne lavfrekvente teknologien er ideell for ting som går på batteri og som bare av og til sender data via nettet. Det gjør at batterilevetiden blir svært lang, gjerne over 10 år.

NB-IoT fungerer nesten hvor som helst, er kostnadseffektiv og kobler enheter enklere og mer effektivt på det eksisterende 4G-nettet.

Samarbeider tett

Effera har samarbeidet tett med Telia siden tidlig i prosessen rundt Narrowband IoT-nettet. Nesheim forteller at samarbeidsmodellen er avgjørende for å få ordentlig fart på digitaliseringen av entreprenørbransjen.

– For oss er det helt essensielt å samarbeide i en partnermodell som dette. Det finnes mange selskaper som skal finne opp alt selv, og vi var også der til å begynne med. Vi skjønte imidlertid fort at vi måtte samarbeide for å få tilgang til den nyeste teknologien og informasjonen tidlig nok, sier han.

4G basestasjon i fjell

Slik ser løsningen som gir 4G i tunellen ut. Den lille boksen er spesialutviklet for å tåle de tøffe forholdene. Foto: Effera

For Telias del handler samarbeidet om å komme tettere på en spesifikk bransje – samtidig som man får utviklet konkrete prosjekter som viser frem mulighetene som ligger i den nye teknologien.

– Vi i Telia har vært gode på entreprenørbransjen i mange år, men Effera er mye nærmere den operasjonelle delen av en byggeplass. I praksis handler det om at vi lager produkter og tjenester som ikke ville vært hensiktsmessige hver for seg – og nettopp derfor er dette en veldig god samarbeidsmodell, forteller Head of IoT Sales Norway, Frode Hegglund.

Bedre rutiner

– Entreprenørbransjen er jo tradisjonelt sett ganske konservativ, men det gjør også at de som er best i klassen kan få et forsprang. Vi er veldig interessert i å være med der det skjer når det kommer til utvikling, og det var også grunnen til at vi var raske til å si ja da Effera spurte om de kunne teste denne løsningen i Åseral Nord-prosjektet, sier maskinsjef i Implenia Norge, Knut W. Thoresen.

Han mener den tilkoblede byggebransjen vil by på store fordeler – både når det kommer til effektivitet og sikkerhet.

Tunnel med kabler og sterk lyskaster.

Mange steder blir ikke 4G-dekningen bygget ut før mot slutten av anleggsperioden – eller ikke i det hele tatt hvis mennesker ikke skal oppholde seg der etter ferdigstillelse. Illustrasjonsfoto: iStock

– Vi har testet mye rundt digitalisering av vedlikeholdsrutiner sammen med Effera i et snaut år, og i forbindelse med dette vil 4G være veldig interessant. Da kan vi eksempelvis få data direkte fra maskinene mens de fortsatt er inne i tunellene – heller enn å vente til de kommer ut igjen, sier han.

Maskinsjefen peker også på at kommunikasjon er nøkkelen til en sikrere arbeidshverdag for de som jobber inne i tunellene.

– Med UHF-radioer som de fleste bruker i dag er det mange på linjene samtidig og mye skurring som kan gjøre det vanskeligere å høre hverandre. Digital teknologi gjør at kommunikasjonen blir klarere – og dermed sikrere, sier han.

– Stadig økte krav om digitalisering gjør at innsamling og behandling av maskin- og produksjonsdata direkte fra tunnelene må bli mer effektiv enn i dag, og her gir 4G-prosjektet oss en betydelig forbedring, fortsetter han.

Implenia har allerede testet ut push-to-talk-teknologi sammen med Effera tidligere, og nå skal de også i gang med dette i Åseral Nord-prosjektet. Trafikken går over 4G-nettet der det er dekning og UHF-båndet der det ikke er 4G-dekning enda.

Avhengige av samarbeid

Hegglund i Telia mener at partnerskap som de nå har med flere selskaper er den eneste logiske måten å jobbe med IoT på. Kun på den måten får man hentet ut potensialet som ligger i ulike bransjer.

– Det er spesialistkompetansen innenfor ett område som gjør at man kan utvikle nye tjenester. Vi i Telia er gode på å bygge den permanente, samfunnskritiske infrastrukturen – mens Effera er gode på å lage små, smarte dekningsløsninger og har bransjekunnskap, sier han og setter samarbeidsmodellen inn i en mer historisk kontekst.

I videoen under kan du se hvordan Telia og Effera jobber sammen for å digitalisere anleggsbransjen.

– På mange måter er dette en videreføring av den spesialiseringen vi har sett gjennom historien. Du har selskaper som er gode på finansiering, selskaper som er gode på å bygge ting og selskaper som er gode på effektivisere de som utfører jobben. Det er helt avgjørende for at man får IoT opp og stå, avslutter han.

Var denne siden nyttig?