Mann som snakker i telefonen hjemme

Dette er det viktigste for norske arbeidstakere

Får de ansatte selv bestemme når og hvor de vil jobbe på din arbeidsplass? Det kan vise seg å være et sjakktrekk for å gjøre bedriften attraktiv.

I dag er det for mange enkelt å jobbe nesten uansett hvor en befinner seg. De digitale løsningene er for lengst til stede for at man kan gjøre oppgavene sine hjemmefra, eller på farten. For mange er det fint å kunne balansere jobb, familie og livsstil gjennom selv å bestemme hvor og når jobben skal gjøres.

Ifølge Telias store arbeidslivsundersøkelse Workshop er fleksibel arbeidstid et ønske mange løfter frem som viktig for trivsel og produktivitet. 

telia_workshop_2019_arbeidstid–4.gif

I undersøkelsen kommer det fram at så mange som hver tredje arbeidstaker ønsker å avgjøre selv når på døgnet de fordeler arbeidstimene.

En sosial arbeidsplass

Kontoret er fremdeles en viktig sosial møteplass for mange. Nordmenn er opptatt av de skal trives på jobb, og det er tydelig når hele 78 prosent liker å jobbe på arbeidsplassen sin. 

Fakta: Hvor vil folk jobbe?


 • 78 % liker å jobbe på arbeidsplassen 
 • 68 % trives med å jobbe hjemmefra
 • 39 % liker å jobbe fra hytta
 • 19 % liker å jobbe på kafé

Men organiseres arbeidsdagen på den mest effektive måten i dag? Når hele to av tre oppgir at de liker å ha mulighet til å jobbe hjemmefra, viser det at flertallet setter pris på privilegiet det er å kunne bestemme selv. 

telia jobbe på hytta.jpg

Et tegn på at jobb og fritid sklir i hverandre, er at hele 4 av 10 oppgir at de liker at de har friheten til å jobbe på hytta.

Stolt av jobben vår

Et klart flertall synes det er viktig at jobben de gjør hver dag gir mening. Hele 86 prosent mener at det er viktig at «jeg er stolt av arbeidsplassen min».

For eldre arbeidstakere er det også betydningsfullt at jobben deres spiller en positiv rolle i samfunnet, ifølge undersøkelsen.

Fakta: Hvor viktig er det at jobben din aktivt bidrar til et bedre samfunn?


 • 71 % av de spurte i alderen 18-29 er enige i påstanden
 • 80% av de spurte over 50 er enige i påstanden

Totalt er 75 % av alle spurte er enig i påstanden

Menn jobber mest

En normal arbeidsuke er mønsteret for halvparten av arbeidstakerne, viser undersøkelsen. 48 prosent oppgir at de jobber mellom 36 og 45 timer i uken. Her er også kjønnsforskjellen ganske klar: 32 prosent av mennene jobber mer enn 40 timer i uka, mot 17 prosent av kvinnene.

Hvordan den perfekte arbeidsdagen ser ut? Det er en vanskelig nøtt å knekke. Undersøkelsen antyder at stressnivået kan være en viktig indikator. 6 av 10 svarer nemlig at det er viktig at jobben ikke er stressende. 

Telia workshop 2019 arbeidsliv.jpg

Norske arbeidstakere ønsker en arbeidshverdag uten alt for høye skuldre. 

Heldigvis gir teknologiens tidsalder flere muligheter til å innrette fleksible ordninger for de ansatte. Det kan kanskje motvirke stress om de ansatte selv kan foreslå arbeidstider og sted som er mest gunstige for at de kan yte best mulig? 

Workshop - Telias store arbeidslivsundersøkelse


 • Den store arbeidslivsundersøkelsen ble gjennomført av Norstat i et representativt utvalg av nordmenn i arbeid. 
 • 1 002 respondenter ble stilt en rekke spørsmål om forhold på arbeidsplassen, om arbeidsmiljøet, og om ønsker og drømmer for et enda bedre arbeidsliv.
 • Undersøkelsen kartlegger i tillegg de samme arbeidstakerne på en rekke personlighetstrekk, basert på den såkalte «Big Five»-testen.  
 • Spørsmålene om arbeidslivet og utvalget av arbeidslivsrelaterte personlighetstrekk fra Big Five er gjort av psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren og Nils Brenna. 
 • Analysen av svarene i undersøkelsen er gjort av Nils Brenna, blant kjent fra radioprogrammet «Sånn er du» med Harald Eia på NRK P2. 
 • For Telia har formålet med undersøkelsen vært å bli enda bedre kjent med det norske arbeidslivet og norske bedrifter, slik at vi kan skreddersy enda bedre løsninger til hver enkelt bedrift.

 

 

Var denne siden nyttig?