ForsidenMagasinetPå jobbTelias arbeidslivsundersøkelse: Nordmenn er uredde teknologioptimister
To menn på kontor stirrer på samme pc-skjerm

Nordmenn er uredde teknologioptimister

Vi ønsker ny teknologi velkommen både privat og på jobb, viser Telias store arbeidslivsundersøkelse. Men én gruppe frykter robotisering. 

Vi omgir oss med teknologi på alle kanter, og på norske arbeidsplasser innføres jevnlig nye systemer og teknologiske løsninger som skal gjøre at vi jobber enda smartere. 

Dette ser ikke ut til å stresse norske arbeidstakere nevneverdig: 

  • 8 av 10 nordmenn er nemlig positive til å ta i bruk ny teknologi – på jobben som vel som i privatlivet. Og bare 1 av 10 er redde eller svært redde for at roboter skal utføre jobbene våre i fremtiden. 

Unntaket er å finne blant de yngste arbeidstakerne: 

telia_workshop_2019_gif_5.gif

I Telias arbeidslivsundersøkelse Workshop går det frem at 4 av 5 nordmenn trives på jobb

Undersøkelsen forteller også hva norske arbeidstakere er opptatt av og ønsker seg i fremtidens arbeidsliv

Hva da – cyberangrep?

Snart kommer det nye 5G-nettet, som vil føre til at «alt» vi har rundt oss i hverdagen er koblet til internett. Det er smart, enkelt og et framskritt – men det gjør oss kanskje også mer sårbare. Når alle våre handlinger kobles mot ulike databaser, øker jo faren for at personvernet kommer i skvis – og for cyberangrep. 

Men det er verken personvern eller cyberangrep som bekymrer nordmenn mest: 

telia_workshop_2019r_redd for_6.gif

Undersøkelsen viser altså at 43 prosent av oss frykter klimakrisen like mye som brudd på personvernet, og vi er langt mer redde for brann enn for cyberangrep – til tross for at nesten 7 av 10 norske bedrifter har opplevd et målrettet sikkerhetsangrep mot virksomheten sin.

Noen er mer redd enn andre: 42 prosent av frilansere eller gründerbedrifter i oppstartsfasen oppgir at de er ganske eller svært redd for cyberangrep. Dette er på mange måter en sårbar gruppe, der hver enkelt ofte jobber alene, og må sørge for sikkerheten på egen hånd. 

Workshop - Telias store arbeidslivsundersøkelse


  • Den store arbeidslivsundersøkelsen ble gjennomført av Norstat i et representativt utvalg av nordmenn i arbeid.
  • 1 002 respondenter ble stilt en rekke spørsmål om forhold på arbeidsplassen, om arbeidsmiljøet, og om ønsker og drømmer for et enda bedre arbeidsliv.
  • Undersøkelsen kartlegger i tillegg de samme arbeidstakerne på en rekke personlighetstrekk, basert på den såkalte «Big Five»-testen, analysert av av psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren og Nils Brenna.
  •  For Telia har formålet med undersøkelsen vært å bli enda bedre kjent med det norske arbeidslivet, slik at vi kan skreddersy enda bedre løsninger til hver enkelt bedrift.

Var denne siden nyttig?