Illustrasjon av tre hoder, et spørsmålstegn i det midterste

Gjett hvilken nordmann vi vil ha som sjef?

Folket har talt: Det ingen over og absolutt ingen ved siden av denne mannen. 

Da Telia gjennomførte den store arbeidslivsundersøkelsen Workshop, spurte vi også om hvilken kjent nordmann vi helst ville ha som sjef. 

Og det navnet flest tastet inn i det elektroniske skjemaet, var: Petter Stordalen.

Telia Workshop 2019 Petter Stordalen.jpg

Hotelleier Petter Stordalen har mer enn 13.000 ansatte. Som sjef er han opptatt av at det er balanse mellom jobb og fritid, at folk kobler av og er offline. Foto Kate Gabor / Choice

– Jeg er genuint opptatt av mennesker, og jeg tror at jeg har noe å lære av nær sagt alle, kommenterer Stordalen.

Han er mest kjent som eieren av hotellkjeden Nordic Choice Hotels, som er selve livsverket, og vil gjerne snakke om kulturen og de ansatte i selskapet.

For ifølge Stordalen er de viktigste funksjonene resepsjonen, de som jobber på kjøkkenet og de som rengjør rommene. 

– Ingen direktør, flotte bygninger eller strålende presentasjoner er viktigere, sier Stordalen.

Toppledere har fire typiske personlighetstrekk

I Telias undersøkelse svarte 1002 arbeidende nordmenn på spørsmål om forhold på arbeidsplassen, om arbeidsmiljøet, og om ønsker og drømmer for et enda bedre arbeidsliv. 

Undersøkelsen viser at nordmenn stort sett trives på jobb og er teknologioptimister, men at vi gjerne selv vil bestemme hvor og når vi skal jobbe.

Samtidig kartla undersøkelsen de samme arbeidstakerne på en rekke personlighetstrekk, basert på den såkalt Big Five-testen, selve gullstandarden blant profesjonelle psykologer.

I Big Five deler man i grove trekk mennesker inn i fem hovedområder: Nevrotisisme, ekstroversjon, åpenhet, medmenneskelighet og planmessighet. Hvert av disse hovedområdene har seks underdimensjoner. 

Undersøkelsen viste at det er fire personlighetstrekk som går igjen blant toppledere; høyt aktivitetsnivå, lav selvbevissthet, lav sårbarhet og høy selvdisiplin. 

Faktaboks: Hva skiller toppledere fra ansatte?


  • Høyt aktivitetsnivå – her havner 35 % av lederne høyt på skalaen, mens 17 % av de ansatte gjør det samme.
  • Lav selvbevissthet – her skårer 26 % av lederne høyt, mot 15 % blant ansatte. 
  • Ledere har også lav sårbarhet, 26 % mot 17 % for ansatte, og høy selvdisiplin, 25 mot 18 %.

Ifølge Big Five skårer Petter Stordalen skyhøyt på aktivitet, et inntrykk som bekreftes på tv og i sosiale medier der Stordalen holder høyt tempo på hotellåpninger, fra scenen og også som privatperson som snakker til offentligheten. 

Telia Choice Petter Stordalen scene.jpg

Petter Stordalen er en synlig leder, i hyppige opptredener foran sine ansatte og også i offentligheten. 

– Det kan være mange av mine ansatte som har mer energi enn meg hver dag, men jeg står der og tar imot hyllesten, sier Stordalen. 

Han mener de som tror han «er en kombinasjon av en duracell-kanin og en teletubby», tar feil. 

– De som tror jeg har mer energi enn andre, forstår ikke hva ledelse er, hevder han. 

Scorer høyt på medmenneskelighet

Petter Stordalen passer godt inn i topplederprofilen, men gode evner til å planlegge, høy grad av selvdisiplin og stor tro på egne evner. Dette er ikke uvanlige egenskaper for en leder. 

Men Stordalen skiller seg fra mange andre toppledere ved å skåre høyt på underdimensjonen medmenneskelighet. Selv mener han at han er en vanlig gutt fra Porsgrunn, med enkel utdanning, som har lært seg viktigheten av å jobbe hardt og å være raus med mennesker rundt seg.

I tillegg har han – ifølge ham selv – verdens beste ansatte, som spiller ham god. 

Workshop - Telias store arbeidslivsundersøkelse


  • Den store arbeidslivsundersøkelsen ble gjennomført av Norstat i et representativt utvalg av nordmenn i arbeid. 
  • 1 002 respondenter ble stilt en rekke spørsmål om forhold på arbeidsplassen, om arbeidsmiljøet, og om ønsker og drømmer for et enda bedre arbeidsliv.
  • Undersøkelsen kartlegger i tillegg de samme arbeidstakerne på en rekke personlighetstrekk, basert på den såkalte «Big Five»-testen.  
  • Spørsmålene om arbeidslivet og utvalget av arbeidslivsrelaterte personlighetstrekk fra Big Five er gjort av psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren og Nils Brenna. 
  • Analysen av svarene i undersøkelsen er gjort av Nils Brenna, blant kjent fra radioprogrammet «Sånn er du» med Harald Eia på NRK P2. 
  • For Telia har formålet med undersøkelsen vært å bli enda bedre kjent med det norske arbeidslivet og norske bedrifter, slik at vi kan skreddersy enda bedre løsninger til hver enkelt bedrift.

Var denne siden nyttig?