Smilende kvinne på kontor

Nasjonal undersøkelse: Slik har vi det på jobb

Telia har spurt norske arbeidstakere om hva som er viktig på jobben – og vet nå hvor mange som lever for å jobbe, hvor mange som mener arbeidslivet er likestilt, og hvor mange som liker sjefen sin. 

Det er i dag rundt 2,7 millioner nordmenn som er i arbeid og som tilbringer rundt åtte timer på jobb i fem av ukas sju dager. 

Et av de mest grunnleggende spørsmålene Telia ønsket å få svar på i arbeidslivsundersøkelsen Workshop, var derfor: Trives vi på jobb? 

telia_workshop_2019_gif_1.gif

I Norge bor det dermed over 2 millioner mennesker som trives på jobben sin! 

I undersøkelsen svarer likevel 7 av 10 at de jobber for å leve. Bare 1 av 10 svarte det motsatte, at de lever for å jobbe.

En gruppe skiller seg imidlertid ut – blant topplederne svarer 1 av 4 at jobben er meningen med livet. 

Liker vi sjefen?

Nordmenn er teknologioptimister og vil gjerne selv bestemme hvor og når de skal jobbe. Men hva er det som gjør at nordmenn opplever arbeidsdagen som hyggelig og tilfredsstillende?

Det er internasjonalt anerkjent at arbeidslivet i Norge er lite hierarkisk, med liten avstand mellom ansatte og ledere. Betyr det at vi også liker sjefen?

telia_workshop_2019_gif_2.gif

Føler folk seg trygge i jobben?

Ansatte flest er altså på god fot med sjefen. Dessuten er norske arbeidstakere lite bekymret for å komme til kort:

  • Bare 1 av 5 er ganske eller svært bekymret for ikke å strekke til i jobben sin. 

Her er alder en faktor, de yngste er mer usikre enn de godt voksne på dette området: 

  • 1 av 3 arbeidstakere under 30 år er redde for ikke å strekke til, mot bare 1 av 10 over 50 år. 

Det er imidlertid nær dobbelt så mange kvinner som menn som er engstelige for å ikke gjøre en god nok jobb: 

  • 16 % menn og 29 % kvinner frykter de ikke strekker til

Workshop: Telias store arbeidslivsundersøkelse


  • Den store arbeidslivsundersøkelsen ble gjennomført av Norstat i et representativt utvalg av nordmenn i arbeid. 
  • 1 002 respondenter ble stilt en rekke spørsmål om forhold på arbeidsplassen, om arbeidsmiljøet, og om ønsker og drømmer for et enda bedre arbeidsliv.
  • Undersøkelsen kartlegger i tillegg de samme arbeidstakerne på en rekke personlighetstrekk, basert på den såkalte «Big Five»-testen.  
  • Spørsmålene om arbeidslivet og utvalget av arbeidslivsrelaterte personlighetstrekk fra Big Five er gjort av psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren og Nils Brenna. 
  • Analysen av svarene i undersøkelsen er gjort av Nils Brenna, blant kjent fra radioprogrammet «Sånn er du» med Harald Eia på NRK P2. 
  • For Telia har formålet med undersøkelsen vært å bli enda bedre kjent med det norske arbeidslivet og norske bedrifter, slik at vi kan skreddersy enda bedre løsninger til hver enkelt bedrift.

Var denne siden nyttig?