Dette er 5G

Høy hastighet, lavere forsinkelse og høyere kapasitet

Hva er forskjellen på 5G og eksisterende teknologi?

De viktigste funksjonene er 5G hastighet, lav forsinkelse og muligheten til å koble et enormt antall IoT-sensorer til nettverket. Første generasjon av 5G vil gi høyere hastighet og vil øke kapasiteten i nettet. Etterhvert vil 5G gi vesentlig lavere forsinkelser enn vi har i dag. I tillegg, sammenlignet med de tidligere nettverksgenerasjonene, gjør 5G det mulig å implementere skreddersydde nettjenester til forskjellige behov. 5G vil utvikle seg gradvis og nye, mer avanserte tjenester og løsninger vil komme etterhvert.

5G hastighet og kapasitet er nødvendig for å støtte den eksponentielle veksten av dataforbruk. Lav grad av forsinkelse er på sin side viktig for mange forskjellige bransjer. Et eksempel er AI-applikasjoner, som må kunne reagere på forskjellige situasjoner i sanntid, for eksempel i industrielle prosesser. Forsinkelser påvirker også fjernstyring av for eksempel autonome kjøretøy og andre maskiner og utstyr. 5G-nettet er derfor ikke bare raskere enn tidligere generasjoner, men også en teknologi som gjør det mulig å realisere verdien av annen teknologi.

Hvordan er innendørsdekningen i 5G-nettet sammenlignet med 4G?

5G-nettet tar i bruk frekvensområdet rundt 3,7 gigahertz og vil i første omgang bygges ut på de samme basestasjonene som 4G-nettet i dag består av. Når frekvensen øker, reduseres gjennomtrengingen av materiale. Samtidig har antenneteknologien utviklet seg og vil i mange tilfeller kunne kompensere for begrensningene de høye frekvensene gir. Når det er sagt vil det i mange tilfeller bli nødvendig med egne tiltak for å sikre god innendørsdekning. 

Hvordan er tidsplanen for 5G?

Telia har startet et massivt oppgraderingsprogram av sitt mobilnett i Norge. Alle basestasjoner skal oppgraderes til å gi bedre 4G og 5G i hele landet. 

Enkelte utstyrsprodusenter tilbyr allerede enheter som støtter 5G. Flaggskipmodellene til de fleste telefonprodusenter ventes å støtte 5G i løpet av 2020. 

Hvordan er den globale kompatibiliteten til 5G?

Styrken til det internasjonale GSM-økosystemet har alltid vært enigheten om internasjonale standarder som både utstyrsprodusenter og operatører følger. Som bransje streber vi etter at det skal fortsette slik. Global kompatibilitet er en absolutt forutsetning for utnyttelsen av 5G-teknologi, og det er også en felles interesse for næringen som helhet. I den forstand vil 5G-nettet bygges på samme måte som de tidligere nettverksgenerasjonene og utstyret vil være kompatibelt. 

Hva er svakheten ved 5G, eller hva egner det seg ikke til?

5G er designet for en mye mer allsidig bruk enn tidligere generasjoner av mobilteknologi. 5G vil være en av flere teknologier vi bruker for å løse spennende utfordringer, også utfordringer vi ikke kjenner til i dag.

En fysisk begrensing ved stadig høyere frekvenser er rekkevidden og sårbarheten for forstyrrelser eller hindringer mellom radiosender og mottaker. Dette vil være merkbart på 3,7GHz og det såkalte millimeter-båndet på 26GHz eller høyere vil ha kort rekkevidde. En konsekvens av dette kan være et behov for flere basestasjoner. 

5G vil imidlertid fremover også ta i bruk andre frekvensbånd som vil gi bedre flatedekning og penetrasjon enn 3,7-båndet. De ulike frekvensene vil derfor bli brukt til å løser ulike oppgaver.  

Hva er sikkerhetsrisikoene ved 5G?

5G vil øke sikkerheten i mobilnettverket ytterligere. Eventuell risiko for informasjonssikkerhet gjelder først og fremst ved implementering av terminalenheter og deres brukere, som i dag. Det er mange sikkerhetstrusler som sprer seg gjennom for eksempel programvare og applikasjoner som lastes ned på terminalenheter.

Hvordan bør økosystemer bygges rundt 5G?

Telia mener at vi best realiserer verdien av ny teknologi sammen med partnere. Det gjør vi ved å utforske interessante utfordringer og løsninger sammen. Hvis din virksomhet har utfordringer hvor 5G kan være en del av løsningen ønsker vi å høre dine tanker, da dette kan være et utgangspunkt for et spennende samarbeid.

Ønsker du å teste 5G sammen med oss?

Hva betyr 5G-teknologien for applikasjoner som bruker kunstig intelligens, roboter, selvstyrte kjøretøy eller fjernstyrte enheter?

Det kreves at alle de ovennevnte applikasjonene klarer å reagere på forskjellige situasjoner i sanntid og uten forsinkelse. For eksempel, når to AI-applikasjoner kommuniserer med hverandre, er det nødvendig med rask dataoverføring uten forsinkelser. AI-applikasjonen må også kunne reagere på forskjellige situasjoner i sanntid. Hvis kunstig intelligens analyserer video eller andre opptak, bør denne være av høy kvalitet. Dette vil kreve høy dataoverføringskapasitet.

Forsinkelser spiller også en betydelig rolle for fjernstyrte enheter. En enhet eller maskin må kunne reagere på fjernstyrte kommandoer nærmest i sanntid. Det samme gjelder for selvstyrte eller autonome kjøretøy. I tilfelle det for eksempel skulle oppstå et problem, må det være mulig å gripe inn i kjøringen i sanntid.

Selvstyrte kjøretøy vil også samle inn mye data om omgivelsene. Det krever 5G-kapasitet, når data skal overføres til datasentre for analyse.